HUEBUSCO., Ltd
Thông báo về đơn vị trúng thầu gói thầu cung ứng dịch vụ vận tải công cộng
Theo quyết định số 317/QĐ-SGTVT ngày 17 tháng 03 năm 2015 của Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau:

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Đức.

Giá trúng thầu: 23.330.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, hai trăm ba mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 5 năm (60 tháng), kể từ 01/4/2015.