HUEBUSCO., Ltd
Quyết định chuyển đổi sang Công ty cổ phần Bến xe Huế
Số 2276/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 về việc chuyển đổi Công ty TNHH Nhà nước MTV Quản lý Bến xe Thừa Thiên Huế thành Công ty cổ phần Bến xe Huế của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

20160106_213003

20160106_213021 20160106_213037 20160106_213050