HUEBUSCO., Ltd
Từ một bến xe duy nhất, sau 25 năm, Công ty CP Bến xe Huế đã xây dựng 2 bến xe 2 đầu thành phố và phát triển mới Bến xe Quảng Điền...
Nguồn VTV.vn - Sáng ngày (23/1), tại thành phố Huế đã diễn ra Lễ phát động kế hoạch cao điểm về vận tải và trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2019.
Số 2276/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 về việc chuyển đổi Công ty TNHH Nhà nước MTV Quản lý Bến xe Thừa Thiên Huế thành Công ty cổ phần Bến xe Huế của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
Bảng kê khai các tiêu chí quy chuẩn kỹ thuật Bến xe Huế.
I/ Giới thiệu: gồm Quá trình hình thành và phát triển đơn vị, lĩnh vực kinh doanh, đơn vị trực thuộc.