HUEBUSCO., Ltd
Theo quyết định số 317/QĐ-SGTVT ngày 17 tháng 03 năm 2015 của Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau:
Ngày 10/11, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký ban hành Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT ban hành Định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
Được Sở giao thông chấp thuận tại công vắn số: 1271/SGTVT-VTPT ngày 27 tháng 8 năm 2014 về việc thay đổi biểu đồ chạy xe
Thực hiện công văn số 402/SGTVT-VTPT, ngày 01 tháng 04 năm 2014 của Sở GTVT Thừa Thiên Huế, Công ty TNHH NN 1TV Quản lý bến xe TT.Huế đã phối hợp với UBND huyện Phong Điền để khảo sát luồng tuyến, hành...
Công ty TNHH NN MTV Quản lý Bến xe TT Huế xin báo cáo việc cắt giảm hành trình và nốt giờ cụ thể các tuyến như sau: