Các tuyến xe hoạt động tại Công ty cổ phần bến xe Huế

BX Phía Nam – BX Phía Bắc

Giờ Xuất Bến BX Phía Nam

06h45-07h00-07h30-08h00-08h15-08h45-09h15-09h45-10h00-10h15-11h00-11h40-12h00-13h00-13h45-14h40-14h50-15h30-16h00-17h20

Giờ Xuất Bến BX Phía Bắc

06h15-07h45-08h15-08h30-09h00-09h30-09h50-10h15-10h30-10h45-11h00-11h30-12h35-12h40-13h45-14h30-15h15-15h30-16h45-16h15

Lộ trình: Bến xe Phía Nam – An Dương Vương – Hùng Vương– Bà Triệu – Lê Quý Đôn – Đống Đa – Nguyễn Huệ - Lê Lợi – Trần Hưng Đạo – Lê Duẩn – Lý Thái Tổ - Bến xe Phía Bắc( Và ngược lại)

BX Phía Bắc – BX Phía Nam – Trạm Phú Bài

Giờ Xuất Bến BX Phía Bắc

04h45-(05h10)-05h15-(05h15)-05h50-06h15-08h20-08h30-09h15-(09h15)-09h45-10h00-(11h10-(11h40)-12h30-12h40-(13h10)-(13h15)-14h00-14h15-(15h25)-15h30-16h00-17h00-18h00-20h40-(21h10)-(21h15)

Giờ Xuất Bến Trạm Phú Bài

(06h05)-06h15-06h45-06h50-07h20-07h40-(08h40)-(09h30)-09h50-(10h10)-11h10-11h20-(12h10)-13h00-(13h45)-13h50-(14h10)-(14h15)-14h20-14h50-16h50-17h00-17h10-17h20-18h20-(22h10)-(22h15)-22h15

Lộ trình: BX Phía Bắc-Lê Duẩn-Trần Hưng Đạo-Lê Lợi-Nguyễn Huệ- Bệnh viện ĐH Y Khoa- Đống Đa-Lê Quý Đôn-Bà Triệu-Hùng Vương-An Dương Vương-BX Phía Nam-QL1A-KCN Phú Thứ-Sân bay Phú Bài-Trạm Phú Bài (và ngược lại)

BX Phía Nam – BX Phía Bắc

Giờ Xuất Bến BX Phía Nam

06h45-07h00-07h30-08h00-08h15-08h45-09h15-09h45-10h00-10h15-11h00-11h40-12h00-13h00-13h45-14h40-14h50-15h30-16h00-17h20

Giờ Xuất Bến BX Phía Bắc

06h45-07h00-07h30-08h00-08h15-08h45-09h15-09h45-10h00-10h15-11h00-11h40-12h00-13h00-13h45-14h40-14h50-15h30-16h00-17h20

Lộ trình: Bến xe Phía Nam – An Dương Vương – Hùng Vương– Bà Triệu – Lê Quý Đôn – Đống Đa – Nguyễn Huệ - Lê Lợi – Trần Hưng Đạo – Lê Duẩn – Lý Thái Tổ - Bến xe Phía Bắc( Và ngược lại)

BX Phía Nam – Thuận An

Giờ Xuất Bến BX Phía Nam

06h00-06h30-07h00-08h00-8h30-09h00-10h00-11h00-11h30-12h30-13h30-14h00-15h00-15h30-16h00-16h30-17h00-17h30

Giờ Xuất Bến Thuận An

06h00-06h30-07h00-07h30-08h30-09h30-10h00-11h00-11h30-12h00-13h00-14h00-14h30-15h00-16h00-16h30-17h15-17h30

Lộ trình: BX Phía Nam-An Dương Vương-Hùng Vương-Hà Nội-Trần Hưng Đạo-Lê Lợi-Nguyễn Sinh Cung-QL49-TT.Thuận An (và ngược lại).

BX Phía Nam – Phong Điền

Giờ Xuất Bến BX Phía Nam

05h15-05h30-05h45-06h00 -06h15-06h30-06h45-07h00-07h30-08h00-08h30-09h00-09h30-10h00-10h30-11h00-11h30-12h00-12h30-13h00-13h30-14h00-14h30-14h45-15h00-15h15-15h30-16h00-16h30-16h45-17h00-17h30-18h00

Giờ Xuất Bến Phong Điền

06h00-06h15-06h30-06h45-07h00-07h15- 07h30-08h00-8h30-09h00-09h30-10h00-10h30-11h00- 11h15-11h30-12h00-12h30-13h00-13h30-14h00-14h30-15h00-15h30-15h45- 16h00 - 16h30-16h45-17h00-17h30-17h45-18h00-18h15

Lộ trình: BX Phía Nam-An Dương Vương-Hùng Vương-Bà Triệu-Lê Quý Đôn-Đống Đa-Nguyễn Huệ-Bệnh viện ĐH Y Khoa-Lê Lợi-Trần Hưng Đạo-Lê Duẩn-Lý Thái Tổ-BX phía Bắc-QL1A-Chợ An Lỗ-Trạm quay đầu xe buýt Phong Điền (và ngược lại)

BX Phía Nam – BX Quảng Điền

Giờ Xuất Bến BX Phía Nam

06h45-08h00-10h30-11h30-14h45-17h00

Giờ Xuất BX Quảng Điền

06h00-07h00-09h00-11h00-13h30-15h00-18h00

Lộ trình: BX Phía Nam-An Dương Vương-Hùng Vương - Big C-Nguyễn Huệ- Lê lợi- BVTW Huế -Hà Nội- Lý thường Kiệt - Nguyễn Huệ - BV Đại Học Y - Cầu Dã Viên - Trần Hưng Đạo - Đông Ba-Huỳnh Thúc Kháng-Đào Duy Anh-Tăng Bạt Hổ-Cầu Bạch Yến-Tản Đà-Nguyễn Chí Thanh(Quảng Điền)-Thị Trấn Sịa-Trạm quay đầu Quảng Vinh. (và ngược lại)

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp