Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Bến xe Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022

Diễn ra chiều ngày 14/07/2017 đã kết thúc thành công tốt đẹp! Tổng kết nhiệm kỳ trước với những thuận lợi, khó khăn; BCH Khóa IX cùng tập thể Công đoàn các bộ phận đứng trước những thử thách mới, với trọng tâm xuyên suốt là quan tâm tập thể CBCNV Công ty, chăm lo đời sống tinh thần; vật chất, tôn vinh các tập thể, cá nhân trong thời kỳ đổi mới, xây dựng Công đoàn Công ty cổ phần Bến xe Huế bền vững, ngày càng vững mạnh!

Chương trình đại hội gồm:

I- Nghi thức:

1- Chào cờ (quốc ca).

2- Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội.

3- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

II- Nội dung:

4- Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.

5- Báo cáo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ tới

6- Thảo luận văn kiện đại hội.

7- Phát biểu chỉ đạo của Cấp ủy, lãnh đạo công ty (nếu có), công đoàn cấp trên.

8- Tổ chức bầu cử (thực hiện các công việc theo quy trình bầu cử).

8.1- Bầu BCH khóa mới (……).

- Báo cáo số lượng, cơ cấu, BCH khóa mới.
- Điều hành việc ứng cử, đề cử và chốt danh sách bầu cử BCH.
- Bầu Ban bầu cử.
- Tổ chức bầu cử.

8.2- Bầu đoàn đại biểu dự đại hội CĐ cấp trên trực tiếp (nếu được phân bổ).

- Thông qua quyết định phân bổ đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên như sau: Đọc quyết định phân bổ (đại biểu dự khuyết có bầu hay không do BCH đương nhiệm quyết định).
- Điều hành việc ứng cử, đề cử và chốt danh sách bầu cử đoàn đại biểu dự đại hội CĐCS cấp trên.
- Bầu Ban bầu cử.
- Tổ chức bầu cử.

9- Công bố kết quả bầu cử.

10- Chỉ định triệu tập viên.

11- Ban Chấp hành ra mắt nhận nhiệm vụ.

12- Thông qua Nghị quyết. III- Bế mạc:

13- Tổng kết bế mạc Đại hội.

14- Chào cờ bế mạc.

                 

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp