Khánh thành nhà thi đấu thể thao đa năng tại Công ty cổ phần Bến xe Huế

Vào ngày 10/8/2016 nhà thi đấu đa năng của Công ty cổ phần Bến xe Huế đã được nâng cấp, sửa chữa theo chủ trương của Hội đồng quản trị nhằm tận dụng tối đa diện tích phục vụ vận tải, nhà thi đấu được chỉnh trang, xây dựng tại tầng 2 Khu dịch vụ mới. Một số hình ảnh sau khi sân chính thức đi vào hoạt động phục vụ CBCNV với tinh thần: "ĐOÀN KẾT, NHIỆT HUYẾT, KHỎE ĐỂ XÂY DỰNG ĐƠN VỊ"./.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp