Infographic: Sơ đồ lây nhiễm và các chuyến bay có người nhiễm Covid-19

(Nguồn: BÁO GIAO THÔNG) - Cập nhật danh sách bệnh nhân, sơ đồ lây nhiễm, thông tin chuyến bay có người nhiễm Covid-19.

 

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp