Các tuyến xe hoạt động tại Công ty cổ phần bến xe Huế

BX Phía Nam – BX Phía Bắc

Giờ Xuất Bến BX Phía Nam

06h00-06h20-06h40-07h00-07h20-07h40-08h00-08h25-08h50-09h20-09h50-10h20-10h50-11h20-11h50-12h20-12h50-13h20-13h50-14h20-14h50-15h20-15h45-16h25-16h50-17h15-17h40-18h00

Giờ Xuất Bến BX Phía Bắc

06h00-06h20-06h40-07h00-07h20-07h40-08h00-08h25-08h50-09h20-09h50-10h20-10h50-11h20-11h50-12h20-12h50-13h20-13h50-14h20-14h50-15h20-15h45-16h25-16h50-17h15-17h40-18h00

Lộ trình: Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Lê Lợi - Ga Huế - Bùi Thị Xuân - Cầu Dã Viên - Lý Thái Tổ - bến xe phía Bắc( Và ngược lại)

Bến xe phía Bắc - Khu Công Nghiệp Phú Bài

Giờ Xuất Bến BX Phía Bắc

05h45-06h10-06h40-07h05-07h35-08h00-08h30-09h00-09h30-10h00-10h30-11h00-11h30-12h00-12h30-13h00-13h30-14h00-14h30-15h00-15h30-16h00-16h25-16h55-17h30-18h00

Giờ Xuất Bến Trạm Phú Bài

05h45-06h10-06h40-07h05-07h35-08h00-08h30-09h00-09h30-10h00-10h30-11h00-11h30-12h00-12h30-13h00-13h30-14h00-14h30-15h00-15h30-16h00-16h25-16h55-17h30-18h00

Lộ trình: Bến xe phía Bắc - Lê Duẩn - Cầu Dã Viên - Bùi Thị Xuân - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Đống Đa - Lê Quý Đôn - Bà Triệu - Hùng Vương - An Dương Vương - Bến xe phía Nam - QL 1A - Sân Bay Phú Bài - Trạm xe buýt Phú Bài. (và ngược lại)

Bến Xe Phía Nam- Trạm Vinh Thanh

Giờ Xuất Bến BX Phía Nam

05h50-06h10-06h30-06h50-07h20-07h45-08h05-08h30-08h55-09h25-09h55-10h25-10h55-11h25-11h55-12h25-12h55-13h25-13h55-14h25-14h55-15h25-15h50-16h15-16h40-17h05-17h35-18h00

Giờ Xuất Trạm Vinh Thanh

05h50-06h10-06h30-06h50-07h20-07h45-08h05-08h30-08h55-09h25-09h55-10h25-10h55-11h25-11h55-12h25-12h55-13h25-13h55-14h25-14h55-15h25-15h50-16h15-16h40-17h05-17h35-18h00

Lộ trình: Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Nguyễn Huệ - Lê Hồng Phong - Đống Đa - Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Nguyễn Sinh Cung - QL 49 - Thị trấn Thuận An – An Dương – Phú Hải - Phú Diên – Vinh Xuân – Vinh Thanh. ( Và ngược lại)

Bến Xe Phía Nam- Thị Trấn Phong Điền

Giờ Xuất Bến BX Phía Nam

05h45-06h05-06h25-06h45-07h10-07h30-07h55-08h20-08h45-09h15-09h45-10h15-10h45-11h15-11h45-12h15-12h45-13h15-13h45-14h15-14h45-15h15-15h40-16h05-16h30-17h00-17h30-18h00

Giờ Xuất Thị Trấn Phong Điền

05h45-06h05-06h25-06h45-07h10-07h30-07h55-08h20-08h45-09h15-09h45-10h15-10h45-11h15-11h45-12h15-12h45-13h15-13h45-14h15-14h45-15h15-15h40-16h05-16h30-17h00-17h30-18h00

Lộ trình: Bến xe phía Bắc - Lê Duẩn - Cầu Dã Viên - Bùi Thị Xuân - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Đống Đa - Lê Quý Đôn - Bà Triệu - Hùng Vương - An Dương Vương - Bến xe phía Nam - QL 1A - Sân Bay Phú Bài - Trạm xe buýt Phú Bài. (và ngược lại).

BX Phía Nam – BX Quảng Điền

Giờ Xuất Bến BX Phía Nam

05h55-06h15-06h35-06h55-07h15-07h35-08h10-08h35-9h00-09h30-10h00-10h30-11h00-11h30-12h00-12h30-13h00-13h30-14h00-14h30-15h00-15h30-15h55-16h20-16h45-17h20-18h00

Giờ Xuất BX Quảng Điền

05h55-06h15-06h35-06h55-07h15-07h35-08h10-08h35-9h00-09h30-10h00-10h30-11h00-11h30-12h00-12h30-13h00-13h30-14h00-14h30-15h00-15h30-15h55-16h20-16h45-17h20-18h00

Lộ trình: Bến xe Phía Nam - An Dương Vương – Hùng Vương - Bà Triệu - Lê Quý Đôn - Đống Đa - Lý Thường Kiệt - Hà Nội - Cầu Phú Xuân - Đông Ba - Huỳnh Thúc Kháng - Đào Duy Anh - Tăng Bạt Hổ - Cầu Bạch Yến - Tản Đà - Nguyễn Chí Thanh (Quảng Điền) - Bến xe Quảng Điền (và ngược lại)

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp