Bến xe Phia Bắc

207 phương tiện hoạt động

# Doanh nghiệp Số xe Nhãn hiệu Số ghế Năm sản xuất Bến đến Giờ hoạt động Tổng phiên/tháng Ghi chú Hình ảnh
1 Công ty TNHH TM Đức Phúc 14B-012.19 Thaco 38 2009 Bến xe Quảng Ninh - Quảng Ninh 6:30 6
2 Công ty TNHH TM Đức Phúc 14B-015.53 Thaco 42 2011 Bến xe Quảng Ninh - Quảng Ninh 6:30 8 Thay xe
3 Công ty TNHH TM Đức Phúc 14B-013.39 Thaco 40 2009 Bến xe Quảng Ninh - Quảng Ninh 6:30 6 Xem
4 Công ty TNHH TM Đức Phúc 14B-009.83 Thaco 40 2009 Bến xe Quảng Ninh - Quảng Ninh 6:30 6
5 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 74B-006.06 Thaco 44 2014 Bến xe Thị Trấn Thái Nguyên - Thái Nguyên 16:30 12 Xem
6 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 74B-004.10 Thaco 44 2014 Bến xe Thị Trấn Thái Nguyên - Thái Nguyên 16:30 12 Xem
7 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-011.51 Thaco 42 2016 Bến xe Việt Trì - Phú Thọ 16:45 15
8 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-011.21 Thaco 42 2016 Bến xe Việt Trì - Phú Thọ 16:45 15
9 Công Ty TNHH MTV Thu Thương 75B-017.15 Thaco 33 2019 Bến xe Việt Trì - Phú Thọ 16:00 15
10 Công Ty TNHH MTV Thu Thương 75B-017.37 Thaco 33 2019 Bến xe Việt Trì - Phú Thọ 16:00 15
11 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-011.00 Thaco 44 2014 Bến xe Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 16:45 12
12 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-010.31 Thaco 44 2014 Bến xe Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 16:45 12
13 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-011.98 Thaco 42 2016 Bến xe Bắc Giang - Bắc Giang 17:00 13
14 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-011.58 Thaco 42 2016 Bến xe Bắc Giang - Bắc Giang 17:00 13
16 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhật tuấn 75B-003.73 Thaco 42 2012 Bến xe Yên Nghĩa - Hà Nội 16:30 13 ID: 15, 75B-005.68 ngừng
17 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhật tuấn 75B-004.38 Thaco 42 2012 Bến xe Yên Nghĩa - Hà Nội 16:30 13
18 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-007.19 Thaco 46 2013 Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội 17:00 15
19 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-005.97 Thaco 44 2013 Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội 17:00 15 Xem
20 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-007.57 Thaco 43 2014 Bến xe Thượng Lý - Hải Phòng 15:00 15
21 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-008.52 Thaco 43 2014 Bến xe Thượng Lý - Hải Phòng 15:00 15
22 Công ty tnhh vận tải kết đoàn 15B-017.36 Thaco 43 2009 Bến xe Thượng Lý - Hải Phòng 16:00 15
23 Công ty tnhh vận tải kết đoàn 75B-007.07 Thaco 45 2014 Bến xe Thượng Lý - Hải Phòng 16:00 15
24 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-005.50 Thaco 28 2004 Bến xe Nam Thanh Hóa - Thanh Hóa 5:15 15
25 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-000.62 Thaco 29 2006 Bến xe Nam Thanh Hóa - Thanh Hóa 6:00 15
26 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-010.46 Thaco 46 2016 Bến xe Nam Thanh Hóa - Thanh Hóa 19:00 15
27 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-005.32 Hyu 45 2013 Bến xe Nam Thanh Hóa - Thanh Hóa 19:00 15
30 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-014.94 HaeCo 45 2015 Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội 18:15 15 Từ Thanh hóa chuyển qua Hà nội Xem
29 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-008.64 HaeCo 45 2014 Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội 18:!5 15 Từ Thanh hóa chuyển qua Hà nội
31 Hợp tác xã vận tải Thành An 37B-019.23 Thaco 42 2016 Bến xe Đô Lương - Nghệ An 4:30 13
32 Hợp tác xã vận tải Thành An 75B-011.39 Thaco 46 2014 Bến xe Đô Lương - Nghệ An 4:30 13
32 Hợp tác xã vận tải Thành An 75B-011.39 Thaco 46 2014 Bến xe Đô Lương - Nghệ An 4:30 13
33 HTX DV VT&TM Miền Tây 37B-021.66 Thaco 42 2012 Bến xe Đô Lương - Nghệ An 5:45 13
34 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-010.45 Thaco 46 2015 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 6:00 30
251 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-017.45 Thaco 46 2019 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 7:00 30
36 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-012.19 Thaco 42 2016 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 15:00 30 ID:35, 75B-003.24 ngừng
250 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-017.32 Thaco 42 2019 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 20:00 30 Thay xe 75B-007.46
38 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-005.44 Thaco 42 2014 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 22:30 30 ID:37, 75B-007.46 ngừng
38 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-005.44 Thaco 42 2014 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 22:30 30 ID:37, 75B-007.46 ngừng
39 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-011.20 Thaco 46 2016 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 10:00 30
40 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-012.97 Thaco 46 2016 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 21:45 30
42 Công ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Bảo Khanh 75B-011.77 Thaco 46 2016 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 8:30 26 ID:41, 75B-005.00 ngừng Xem
43 Công ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Bảo Khanh 75B-007.29 Thaco 45 2014 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 12:45 26
45 Công ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Bảo Khanh 75B-013.93 Thaco 45 2016 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 21:30 26 ID:44, 75B-001.99 ngừng
46 Công ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Bảo Khanh 75B-015.36 Thaco 38 2017 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 21:30 26
47 Hợp tác xã DV VT Bình Minh Nghệ An 37B-018.90 Thaco 46 2016 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 8:00 26
48 Hợp tác xã DV VT Bình Minh Nghệ An 89B-007.36 Thaco 40 2011 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 22:00 26 Xem
49 Công ty TNHH Sơn Mỹ 38B-008.44 Thaco 45 2014 Bến xe khách Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 12:00 30
50 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-009.59 Thaco 45 2014 Bến xe Hương Sơn - Hà Tĩnh 9:00 26
51 Hợp tác xã vận tải Tiến Lực Huế 73B-009.81 sam 35 2019 Bến xe Hương Khê - Hà Tĩnh 13:00 26
53 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 73B-008.88 Cou 29 2016 Bến xe Kỳ Anh - Hà Tĩnh 13:00 15 ID:52, 73B-013.00 ngừng
54 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 75B-014.02 FordT 16 2017 Bến xe Đồng Lê - Quảng Bình 7:00 30
55 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-005.63 Cou 29 2008 Bến xe Đồng Lê - Quảng Bình 11:20 30
56 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-004.86 Cou 29 2014 Bến xe Đồng Lê - Quảng Bình 12:35 30
57 Hợp tác xã vận tải hành khách Phú Thành Tuyên Minh 37B-019.43 Cou 29 2016 Bến xe Đồng Lê - Quảng Bình 13:35 26
59 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Phong Phú 73B-000.55 Merd 15 2003 Bến xe Quy Đạt - Quảng Bình 12:00 26 ID: 58, 73B-004.54 ngừng
60 Hợp tác xã vận tải hành khách Phú Thành Tuyên Minh 73B-007.95 Hyu 29 2016 Bến xe Quy Đạt - Quảng Bình 12:05 30
61 Hợp tác xã Ôtô Lý Hoà 73B-007.52 FordT 16 2017 Bến xe Quy Đạt - Quảng Bình 13:15 26
62 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75K-0432 Cou 29 2005 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 4:50 15
63 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-005.75 Merd 16 2003 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 5:30 15
64 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-008.09 FordT 16 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 7:10 30
65 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-008.10 FordT 16 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 8:30 30
65 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-008.10 FordT 16 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 8:30 30
66 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-014.43 Hyu 16 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 9:40 15 Xem
68 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-015.96 FordT 16 2017 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 11:00 30 ID 67, 75B-008.29 ngừng Xem
70 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-008.28 Thaco 29 2016 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 10:30 30 ID 69 75B-006.65 ngưng Xem
71 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-011.92 FordT 32 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 5:35, 5:40, 5:50 30
72 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-008.35 FordT 16 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 6:10, 6:30 30
73 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-000.89 Toyota 16 2012 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 6:40, 6:50 30
74 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-012.54 FordT 16 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 6:40, 6:50 30
75 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-004.49 Cou 2 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 11:30 30
76 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-005.18 Hyu 29 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 12:00 30
78 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73L-7155 Cou 29 2015 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 13:00 30
80 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-005.14 Hyu 29 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 14:00 30
79 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-010.44 Cou 29 2009 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 13:30 30
81 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-002.56 Cou 29 2009 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 14:30 30
82 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-006.24 FordT 16 2012 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 15:00 40
83 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-005.53 Thaco 29 2017 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 15:30 30
85 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73L-8647 Thaco 29 2015 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 16:00 30 ID 84 73B-000.05 dự phòng
87 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-008.13 Cou 29 2017 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 16:30 30 ID 86 73B-009.34 dự phòng
88 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73L-6125 Merd 15 2005 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 16:45 30
89 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-005.09 Toyota 16 2014 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 17:15 30
90 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75H-5956 Hyu 25 2003 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 4:50 15
91 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-009.75 FordT 16 2011 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 6:00 15
92 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-004.43 FordT 16 2006 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 6:30, 9:00 26
94 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-004.47 Cou 29 2012 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 8:05 26 ID 93 Ngưng
95 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-008.31 FordT 16 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 9:00, 9:20 26
96 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-015.46 FordT 16 2016 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 9:00, 9:20 15
97 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-012.92 FordT 16 2018 Bến xe Tiến Hoá - Quảng Bình 7:20 26
98 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-007.32 Merd 15 2005 Bến xe Tiến Hoá - Quảng Bình 8:15 26
99 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-004.83 FordT 16 2017 Bến xe Tiến Hoá - Quảng Bình 11:45 26
101 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-007.40 Thaco 29 2016 Bến xe Tiến Hoá - Quảng Bình 15:45 26 ID 100 73B-006.04 Ngưng
102 Hợp tác xã vận tải hành khách Phú Thành Tuyên Minh 73B-003.40 FordT 16 2016 Bến xe Tiến Hoá - Quảng Bình 16:15 26
104 Hợp tác xã dịch vụ hổ trợ vận tải Nam Gianh 73B-008.20 FordT 16 2018 Bến xe Tiến Hoá - Quảng Bình 12:30 26 ID 103 73B-009.42 ngừng
106 Hợp tác xã Ôtô Lý Hoà 73B-005.75 FordT 16 2017 Bến xe khách Hoàn Lão - Quảng Bình 12:00 26 ID 105 73B-009.20 ngừng
107 Hợp tác xã Ôtô Lý Hoà 73B-007.46 FordT 16 2016 Bến xe khách Hoàn Lão - Quảng Bình 12:30 26
108 Hợp tác xã Ôtô Lý Hoà 73B-005.92 FordT 16 2012 Bến xe khách Hoàn Lão - Quảng Bình 26
109 Hợp tác xã vận tải hành khách Phú Thành Tuyên Minh 73B-008.58 Merd 16 2005 Bến xe khách Hoàn Lão - Quảng Bình 15:15 26
110 Hợp tác xã vận tải hành khách Phú Thành Tuyên Minh 73B-009.89 FordT 16 2017 Bến xe khách Hoàn Lão - Quảng Bình 13:30 26
111 Hợp tác xã dịch vụ hổ trợ vận tải Nam Gianh 73B-008.87 Merd 16 2005 Bến xe khách Hoàn Lão - Quảng Bình 15:30 26
112 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-011.48 FordT 16 2015 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 5:15, 6:00 30
114 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-010.00 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 7:00, 7:30 30
115 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75K-0799 Cou 29 2009 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 9:00 10
116 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-006.94 Merd 16 2007 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 9:00 20
117 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-007.50 Toyota 16 2017 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 10:00 30
66 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-014.43 Hyu 16 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 9:40 15 Xem
119 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-016.58 FordT 16 2018 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 7:30, 8:00 30 ID 118 đã nhập ID 66
120 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-006.84 Cou 29 2015 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 12:00 30
121 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-006.04 FordT 16 2008 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 05:15, 5:45 30
122 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-011.37 FordT 16 2017 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 7:00, 8:00 30
123 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73L-8846 Merd 16 2009 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20,16:00 30 Xoay vòng hằng ngày
124 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-006.26 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20, 16:00 30 Chạy xoay vòng
125 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-005.88 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20, 16:00 30 Chạy xoay vòng
126 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-007.60 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20, 16:00 30 Chạy xoay vòng
127 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-001.68 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:20 26
128 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-009.01 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 13:30 30
129 Hợp tác xã dịch vụ hổ trợ vận tải Nam Gianh 73B-006.93 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 13:00 30
132 Công ty CP vận tải Ôtô Quảng Bình 73B-010.43 FordT 16 2018 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:40, 17:00, 17:20, 17:40 28 ID 130, 131 ngưng (Chạy xoay vòng)
133 Công ty CP vận tải Ôtô Quảng Bình 73B-008.18 Cou 29 2017 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:40, 17:00, 17:20, 17:40 28 Chạy xoay vòng
123 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73L-8846 Merd 16 2009 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20,16:00 30 Xoay vòng hằng ngày
124 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-006.26 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20, 16:00 30 Chạy xoay vòng
125 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-005.88 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20, 16:00 30 Chạy xoay vòng
126 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-007.60 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20, 16:00 30 Chạy xoay vòng
127 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-001.68 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:20 26
128 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-009.01 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 13:30 30
129 Hợp tác xã dịch vụ hổ trợ vận tải Nam Gianh 73B-006.93 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 13:00 30
132 Công ty CP vận tải Ôtô Quảng Bình 73B-010.43 FordT 16 2018 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:40, 17:00, 17:20, 17:40 28 ID 130, 131 ngưng (Chạy xoay vòng)
254 Công ty CP vận tải Ôtô Quảng Bình 73B-002.42 FordT 16 2019 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:40, 17:00, 17:20, 17:40 30 Xoay vòng bi
132 Công ty CP vận tải Ôtô Quảng Bình 73B-010.43 FordT 16 2018 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:40, 17:00, 17:20, 17:40 28 ID 130, 131 ngưng (Chạy xoay vòng)
133 Công ty CP vận tải Ôtô Quảng Bình 73B-008.18 Cou 29 2017 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:40, 17:00, 17:20, 17:40 28 Chạy xoay vòng
135 Công ty dịch vụ vận tải Tiến Đạt 73B-003.26 FordT 16 2014 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 12:30 26 ID: 134, 73B-002.04 ngừng
137 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75H-7967 FordT 16 2004 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 6:50 30 ID:136, 73B-008.56 ngừng
138 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-004.31 FordT 16 2008 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 7:15 30
140 Htx Ô Tô Vận Tải Hành Khách Kiến Giang 73B-002.95 FordT 16 2009 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 11:00 30 ID: 139, 73L-9278 ngừng
141 Htx Ô Tô Vận Tải Hành Khách Kiến Giang 73B-001.62 Cou 29 2014 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 12:30 2014
142 Htx Ô Tô Vận Tải Hành Khách Kiến Giang 73L-8895 FordT 16 2006 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 13:15 15
143 Htx Ô Tô Vận Tải Hành Khách Kiến Giang 73B-008.41 Cou 29 2012 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 13:15 15
145 Htx Ô Tô Vận Tải Hành Khách Kiến Giang 73B-008.78 FordT 16 2015 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 14:00 30 ID: 144, 73B-001.22 ngừng
146 Htx Ô Tô Vận Tải Hành Khách Kiến Giang 73B-009.04 FordT 16 2015 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 15:30 30
260 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-004.26 Merd 16 2010 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 8:45 30
268 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-004.12 Thaco 29 2014 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 10:15 15 Thế xe 73B-008.36
148 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-008.36 Cou 29 2016 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 10:15 15 ID: 147, 73B-004.01 ngừng
149 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-001.58 Thaco 29 2012 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 11:45 15
269 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-010.25 Hyu 16 2019 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 11:45 15 Xoay vòng xe 73B-001.58
150 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-003.43 Thaco 29 2012 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 14:45 15
151 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-001.93 Merd 29 2004 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 14:45 15
153 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73L-6803 FordT 16 2004 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 16:15 15 ID:152, 73B-005.85 ngừng
154 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-008.09 Thaco 29 2012 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 16:15 15
155 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-000.76 Merd 16 2011 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 17:00 15
156 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-007.34 Cou 29 2013 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 17:00 15
157 Công Ty Tnhh Tm Và Vt Hoàng Chung 73B-000.38 Cou 29 2013 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 14:15 13
259 Công Ty Tnhh Tm Và Vt Hoàng Chung 73B-010.34 FordT 16 2019 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 14:15 13
159 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-0009.21 Kia 15 2002 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 06:45 30
160 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-006.13 Merd 16 2006 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 07:30 30
161 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-007.90 Toyota 16 2016 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 08:13 30
162 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-002.45 FordT 16 2004 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 09:15 30
163 Hợp tác xã Ôtô Vĩnh Linh 74B-003.31 FordT 16 2005 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 14:45 30
164 Hợp tác xã Ôtô Vĩnh Linh 74K-7113 Merd 16 2000 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 15:45 30
270 Hợp tác xã Ôtô Vĩnh Linh 74B-006.18 Thaco 29 2019 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 14:45, 15:45, 16:20 5 Dự phòng
165 Hợp tác xã Ôtô Vĩnh Linh 74B-001.36 FordT 16 2004 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 16:20 30
166 Hợp tác xã Ôtô VT HK Vĩnh Linh 74B-005.36 Toyota 16 2007 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 12:15 14
167 Hợp tác xã Ôtô VT HK Vĩnh Linh 74B-001.06 Kia 15 2002 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 15:05 30
168 Công ty CP xe khách TT.Huế 75K-3645 FordT 16 2009 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 07:00 30
169 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-008.92 FordT 16 2014 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 05:30 30
170 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-006.25 FordT 16 2014 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 06:30 30
171 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75K-1625 FordT 16 2006 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 08:00 30
172 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-008.75 FordT 16 2016 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 10:00 30
173 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-006.96 FordT 16 2005 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 06:00 30
174 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-009.67 FordT 16 2005 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 07:30 30
175 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75K-7776 FordT 16 2005 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 08:30 30
177 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-016.47 Hyu 16 16 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 09:00 30 ID 176 ngưng
178 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75K-4744 FordT 16 2010 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 09:30 30
179 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-011.17 FordT 16 2016 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 13:40 30
180 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-008.15 FordT 16 2015 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 16:00 30
181 Hợp tác xã vận tải Ôtô Lao Bảo 74B-005.70 FordT 16 2016 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 10:00,12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 17:00 27 Chạy xoay vòng
182 Hợp tác xã vận tải Ôtô Lao Bảo 74B-004.50 Hyu 16 2018 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 10:00,12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 17:00 Chạy xoay vòng
183 Hợp tác xã vận tải Ôtô Lao Bảo 74B-002.70 FordT 16 2015 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 10:00,12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 17:00 27 Chạy xoay vòng
184 Hợp tác xã vận tải Ôtô Lao Bảo 74B-005.40 Cou 29 2015 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 10:00,12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 17:00 27 Chạy xoay vòng
185 Hợp tác xã vận tải Ôtô Lao Bảo 75B-003.77 Thaco 29 2014 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 10:00,12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 17:00 27 Chạy xoay vòng
186 Hợp tác xã vận tải Ôtô Lao Bảo 74B-004.25 FordT 16 2015 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 10:00,12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 17:00 27 Chạy xoay vòng
187 Hợp tác xã vận tải Ôtô Lao Bảo 74B-006.62 Cou 29 2017 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 10:00,12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 17:00 27 Chạy xoay vòng
188 Hợp tác xã vận tải Ôtô Lao Bảo 74B-003.41 FordT 16 2010 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 10:00,12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 17:00 27 Dự phòng
189 Hợp tác xã vận tải Ôtô Hướng Hoá 74B-007.32 Hyu 16 2018 Bến xe Khe Sanh - Quảng Trị 11h00 30
190 Hợp tác xã vận tải Ôtô Hướng Hoá 74B-002.82 Cou 29 2015 Bến xe Khe Sanh - Quảng Trị 14:00 24
191 Hợp tác xã vận tải Ôtô Hướng Hoá 74B-005.37 Merd 16 2017 Bến xe Khe Sanh - Quảng Trị 14:00 6
192 Hợp tác xã vận tải Ôtô Hướng Hoá 74B-005.81 FordT 16 2016 Bến xe Khe Sanh - Quảng Trị 15:00 30
195 Hợp tác xã vận tải Ôtô Hướng Hoá 74B-004.55 FordT 16 2016 Bến xe Khe Sanh - Quảng Trị 15:00 30
194 Hợp tác xã vận tải Ôtô Hướng Hoá 74B-006.93 FordT 16 2017 Bến xe Khe Sanh - Quảng Trị 16:35 30
195 Hợp tác xã vận tải Ôtô Thành Công 75B-000.84 Merd 16 2001 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:20 30
196 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75K-5395 Merd 16 2003 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 21 Chạy xoay vòng
197 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75K-3051 Merd 16 2000 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 Chạy xoay vòng
198 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75H-7155 Kia 16 2002 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 21 Chạy xoay vòng
199 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75H-1917 Kia 15 2002 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 21 Chạy xoay vòng
200 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-001.80 Merd 16 2004 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 21 Chạy xoay vòng
201 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75H-3043 Kia 15 2002 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 21 Chạy xoay vòng
202 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75H-4956 FordT 16 2001 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 21 Chạy xoay vòng
203 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-002.92 Merd 16 2002 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 21 Chạy xoay vòng
204 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75H-4323 Merd 16 2000 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 21 Chạy xoay vòng
205 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75K-1616 Merd 16 2001 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 Chạy xoay vòng
206 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75K-5221 Merd 16 2001 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 12:00 12 Chạy xoay vòng
209 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75K-5460 Hyu 16 2001 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 12:00 12 Chạy xoay vòng
210 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75K-5182 Hyu 16 2001 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 12:00 12 Chạy xoay vòng
211 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75K-6976 Hyu 16 2003 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 12:00 12 Chạy xoay vòng
222 Công ty CP ô tô số 1 Quảng Trị 74B-003.35 FordT 16 2008 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12:30, 13:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 20
231 HTX Vận tải ô tô Đông Hà 74B-002.11 FordT 16 2005 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12:30, 13:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 18
241 HTX Vận tải ô tô Thị xã Quảng trị 74B-006.77 Merd 16 2003 Bến xe Quảng trị - Quảng Trị 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 20
113 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-004.20 FordT 16 2014 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 6:20’ 30
195 Hợp tác xã vận tải Ôtô Hướng Hoá 74B-004.55 FordT 16 2016 Bến xe Khe Sanh - Quảng Trị 15:00 30
Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 02346287777
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp