Bến xe Phía Nam

302 phương tiện hoạt động

# Doanh nghiệp Số xe Nhãn hiệu Số ghế Năm sản xuất Bến đến Giờ hoạt động Tổng phiên/tháng Ghi chú Hình ảnh
1 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-013.23 Thaco 44 2016 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh Chạy xoay vòng các nốt: 7h00, 8h00, 10h00, 11h30, 13h00 (theo bảng phiên) 10 Nhà xe Mậu Hường Xem
2 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-006.38 Thaco 43 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh Chạy xoay vòng các nốt: 7h00, 8h00, 10h00, 11h30, 13h00 (theo bảng phiên) 8 Xem
5 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-005.21 HaeCo 42 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 7 Xem
6 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-001.82 Thaco 40 2011 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h00,08h00,10h00,11h30,13h00 7 Xe Cánh Cam Xem
8 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-006.59 HaeCo 42 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h00,08h00,10h00,11h30,13h00 10 Nhà xe Quốc Vinh Xem
9 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-006.57 Thaco 41 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h00,08h00,10h00,11h30,13h00 8 Nhà xe Mậu Hường Xem
12 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-013.58 HaeCo 45 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h00,08h00,10h00,11h30,13h00 7 75B-005.68, 75B-003.06 ngừng Xem
13 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-014.76 Thaco 42 2010 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h00,08h00,10h00,11h30,13h00 7 Xem
16 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-119.65 Thaco 42 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 75B-005.19 ID:15 ngừng Xem
17 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-124.73 Thaco 45 2014 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 10 Nhà xe Minh Phương Xem
19 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-023.84 Thaco 40 2010 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 ID:18, 51B-050.61 ngừng Xem
20 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-183.43 Thaco 40 2014 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 8 Nhà xe Minh Phương Xem
21 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-169.08 Thaco 40 2014 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 10 Nhà xe Minh Phương Xem
22 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-188.41 Thaco 40 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 Nhà xe Minh Phương Xem
25 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-154.75 Thaco 40 2015 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 12 51B-121.40, 51B-183.47 ngừng
27 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-211.34 Thaco 44 2015 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 Nhà xe Minh Phương Xem
28 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-123.40 Thaco 42 2015 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 Nhà xe Minh Phương Xem
29 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-181.21 Thaco 42 2015 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 Nhà xe Minh Phương Xem
320 HTX Xe Khách Liên Tỉnh & Du Lịch Miền Đông 51B-220.22 Thaco 44 2011 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30 4 Nhà xe Gái Chiến, ID:30 51B-110.21 ngừng
32 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 75B-003.30 Hyu 43 2012 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 ID:31, 29B-088.35 ngừng Xem
33 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 51B-050.70 Hyu 42 2012 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 Tâm Minh Phương Xem
35 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 75B-005.49 Hyu 44 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 Tâm Minh Phương Xem
36 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 75B-004.22 Thaco 40 2009 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 Tâm Minh Phương Xem
37 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 75B-002.43 Hyu 42 2012 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 Tâm Minh Phương Xem
38 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 51B-282.99 Hyu 43 2012 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 Tâm Minh Phương Xem
39 Cn Huế-Công Ty Cp Xe Khách Phương Trang Futabuslines 51B-112.44 sam 45 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 10h15, 14h15 15 Phương Trang Xem
40 Cn Huế-Công Ty Cp Xe Khách Phương Trang Futabuslines 51B-245.68 sam 45 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 10h15, 14h15 15 Phương Trang Xem
43 Cn Huế-Công Ty Cp Xe Khách Phương Trang Futabuslines 51B-162.33 sam 45 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 10h15, 14h15 15 51B-063.23, 51B-085.85 ngừng Xem
44 Cn Huế-Công Ty Cp Xe Khách Phương Trang Futabuslines 51B-166.50 sam 45 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 10h15, 14h15 15 Phương Trang Xem
45 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-013.76 HaeCo 47 2013 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 09h15, 14h15 5 Minh Đức Xem
46 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-003.27 Thaco 42 2012 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 09h15, 14h15 5 Minh Đức Xem
47 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-014.80 Thaco 44 2017 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 09h15, 14h15 5 Minh Đức Xem
48 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-013.96 Thaco 42 2010 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 09h15, 14h15 5 Minh Đức Xem
49 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-014.74 Thaco 44 2017 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 09h15, 14h15 5 Minh Đức Xem
325 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-009.88 Hyu 34 2019 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 3:30, 10:00 4 Quốc Trường
51 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-006.58 sam 43 2015 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 3:30, 10:00 4 ID:50, 93B-001.79 ngừng Xem
52 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-004.99 Hyu 46 2013 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 3:30, 10:00 4 Xem
54 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-003.35 Hyu 46 2013 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 11:30 3 ID:53, 93B-003.70 ngừng
55 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-009.09 HaeCo 45 2017 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 11:30 3 Xem
2 Cty TNHH Phương Ty 75B-013.41 Thaco 46 2014 Bến xe Cà Mau - Cà Mau 6:00 5
331 Cty TNHH Phương Ty 75B-013.19 Thaco 46 2014 Bến xe Cà Mau - Cà Mau 8:00 4
4 Cty TNHH Phương Ty 75B-004.93 Thaco 46 2014 Bến xe Cà Mau - Cà Mau 6:00 5
56 Cn Cty Cp Xk Phương Trang Tại Đà Lạt 51B-115.94 Thaco 46 2014 Bến xe Đức Long Bảo Lộc - Lâm Đồng 15:00, 16:00 12 Xem
57 Cn Cty Cp Xk Phương Trang Tại Đà Lạt 51B-114.11 Thaco 48 2014 Bến xe Đức Long Bảo Lộc - Lâm Đồng 15:00, 16:00 12
58 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đà Lạt 49B-011.87 Thaco 42 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 15:00 10 Xem
59 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đà Lạt 49B-012.93 Thaco 42 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 15:00 10 Xem
60 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đà Lạt 49B-010.72 Thaco 42 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 15:00 10 Xem
61 Công Ty Cpxk Phương Trang Futabuslines Tại Đà Lạt 51B-124.84 Thaco 45 2014 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 14:00 18 Phương Trang
63 Công Ty Cpxk Phương Trang Futabuslines Tại Đà Lạt 51B-124.83 Thaco 45 2014 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 14:00 18 Phương Trang Xem
64 Công Ty TNHH TMVT Minh Phượng 75B-012.73 Thaco 42 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 13:00 15 Minh Đức Xem
66 Công Ty TNHH DVVT Quốc Bảo Đà Lạt 49B-015.20 Thaco 46 2017 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 12:00, 14:00, 17:00 15 Quốc Bảo Xem
67 Công Ty TNHH DVVT Quốc Bảo Đà Lạt 49B-015.91 Thaco 48 2017 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 12:00, 14:00, 17:00 15 Quốc Bảo Xem
69 Công Ty TNHH DVVT Quốc Bảo Đà Lạt 49B-011.48 Thaco 46 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 12:00, 14:00, 17:00 15 Quốc Bảo, số 68 =49B-001.59 ngừng hoạt động Xem
70 Công Ty TNHH DVVT Quốc Bảo Đà Lạt 49B-011.34 Thaco 46 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 12:00, 14:00, 17:00 15 Quốc Bảo Xem
71 Công Ty TNHH DVVT Quốc Bảo Đà Lạt 49B-002.68 Hyu 42 2010 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 12:00, 14:00, 17:00 15 Quốc Bảo Xem
341 CTy TNHH MTV TMDV Vận Tải Hòa Hiệp 69B-004.87 HaeCo 43 2014 Bến xe Cà Mau - Cà Mau 07:00 8 Hưng Hòa Hiệp Xem
342 CTy TNHH MTV TMDV Vận Tải Hòa Hiệp 69B-003.35 Thaco 46 2016 Bến xe Cà Mau - Cà Mau 07:00 7 Hưng Hòa Hiệp
72 CTy TNHH Cúc Tùng 79B-012.44 Thaco 44 2014 Bến xe phía Bắc Nha Trang - Khánh Hòa 13:30 15 Cúc Tùng Xem
73 CTy TNHH Cúc Tùng 79B-012.17 Thaco 44 2014 Bến xe phía Bắc Nha Trang - Khánh Hòa 13:30 15 Cúc Tùng Xem
74 Công Ty TNHH DL&TM Liên Hưng 79B-011.92 sam 42 2014 Bến xe phía Bắc Nha Trang - Khánh Hòa 14:00 15 Liên Hưng
75 Công Ty TNHH DL&TM Liên Hưng 79B-014.45 sam 42 2014 Bến xe phía Bắc Nha Trang - Khánh Hòa 14:00 15 Liên Hưng Xem
76 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đắk R' Lấp 48B-005.36 HaeCo 44 2013 Bến xe huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông 15:00 5 Ngọc Thông Xem
77 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đắk R' Lấp 48B-004.99 Thaco 43 2015 Bến xe huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông 15:00 5 Ngọc Thông Xem
82 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-008.38 Thaco 43 2015 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông Xem
84 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-016.51 Thaco 42 2018 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông, số 83 = 75B-001.05 ngưng hoạt động
85 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-016.70 Thaco 42 2018 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông Xem
310 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-017.85 Thaco 36 2019 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông Xem
86 Công Ty Xe Khách Buôn Ma Thuột 47B-016.76 Traco 42 2016 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 17:00 10 Nguyễn Trãi Xem
87 Công Ty Xe Khách Buôn Ma Thuột 47B-010.60 Traco 42 2014 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 17:00 10 Nguyễn Trãi Xem
88 Công Ty Xe Khách Buôn Ma Thuột 47B-013.23 Traco 42 2016 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 17:00 10 Nguyễn Trãi Xem
79 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-006.00 HaeCo 44 2013 Bến xe Phước An - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông Xem
81 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-000.33 Thaco 42 2010 Bến xe Phước An - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông, số 80 = 75B-001.68 ngưng hoạt động Xem
21 Hợp Tác Xã Vận Tải Krông Ana 47B-018.56 Thaco 44 2016 Bến xe Krông Ana - Đắk Lắk 13:30 5 Bình Hường
22 Hợp Tác Xã Vận Tải Krông Ana 47B-010.90 Thaco 42 2010 Bến xe Krông Ana - Đắk Lắk 12:30 5 Bình Hường Xem
94 Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Krông Năng 47B-005.29 Thaco 43 2012 Bến xe Krông Năng - Đắk Lắk 12:30 7 Gia Bảo, xe có ID =93= 47B-008.18 đã ngưng hoạt động Xem
26 Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Krông Năng 47B-011.94 Thaco 43 2012 Bến xe Krông Năng - Đắk Lắk 14:00 7 Tuấn Lợi
100 HTX Cơ Khí Vận Tải Và Dịch Vụ Diên Hồng 81B-009.88 Thaco 46 2015 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 18:15 15 Diên Hồng Xem
101 HTX Cơ Khí Vận Tải Và Dịch Vụ Diên Hồng 81B-011.37 Thaco 46 2015 Bến xe khách Đức Long Gia Lai - Gia Lai 18:15 15 Diên Hồng Xem
102 HTX Cơ Khí Vận Tải Và Dịch Vụ Diên Hồng 81B-013.00 Thaco 46 2017 Bến xe khách Đức Long Gia Lai - Gia Lai 18:15 8 Diên Hồng Xem
103 HTX Cơ Khí Vận Tải Và Dịch Vụ Diên Hồng 81B-012.06 Thaco 46 2017 Bến xe khách Đức Long Gia Lai - Gia Lai 18:15 7 Diên Hồng Xem
104 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-010.97 Thaco 46 2017 Bến xe khách Đức Long Gia Lai - Gia Lai 18:30 15 Phú Lộc Xem
107 Hợp Tác Xã Vận Tải Và Dịch Vụ Pleiku 81B-008.46 Thaco 48 2014 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 15:00 15 Đức Thưởng, ID =105, 106 ngừng hoạt động Xem
108 Hợp Tác Xã Vận Tải Và Dịch Vụ Pleiku 81B-005.55 Thaco 45 2013 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 15:00 15 Đức Thưởng Xem
109 Hợp Tác Xã Vận Tải Và Dịch Vụ Pleiku 81B-013.95 Thaco 46 2016 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 15:30 15 Ánh Huê Xem
110 Hợp Tác Xã Vận Tải Và Dịch Vụ Pleiku 81B-008.64 Thaco 48 2014 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 15:30 15 Ân Hạnh Xem
111 Công Ty TNHH VT & DL Thuận Tiến Gia Lai 81B-004.76 sam 42 2013 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 18:00 15 Thuận Tiến Xem
112 Công Ty TNHH VT & DL Thuận Tiến Gia Lai 81B-007.50 sam 42 2013 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 18:00 15 Thuận Tiến Xem
113 Công Ty TNHH Minh Quốc 82B-002.10 Traco 42 2015 Bến xe KonTum - Kon Tum 18:00 15 Minh Quốc Xem
116 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-016.79 Thaco 46 2016 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh Xem
162 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75K-1925 Traco 29 2008 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Xem
23 Công Ty TNHH TMVT Minh Phượng 51B-138.33 Thaco 40 2014 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 Minh Phương Xem
243 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-013.60 Thaco 47 2017 Savannakhet Bus Station - Savannakhet, Lào 08:00 7 Phi Long Xem
170 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75H-6163 Traco 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Xem
360 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-009.98 Hyu 36 2019 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 10:00 4 Quốc Trường, xe phòng riêng Xem
115 Công Ty TNHH Minh Quốc 82B-002.04 Traco 42 2015 Bến xe KonTum - Kon Tum 18:00 15 Minh Quốc, (ID = 114 ngừng hoạt động) Xem
118 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-009.27 Thaco 48 2014 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh (ID = 117 ngưng hoạt động) Xem
119 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-009.40 Thaco 48 2016 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh Xem
334 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-024.35 Thaco 36 2019 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh Xem
343 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-024.21 Thaco 36 2019 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh Xem
120 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-013.02 Thaco 46 2015 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh Xem
121 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-016.19 Thaco 46 2016 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh Xem
321 CN III CÔNG TY CP Công Nghiệp Quảng An 1 Tại Quảng Nam 29B-079.59 Hyu 46 2007 Bến xe Bắc Quảng Nam - Quảng Nam 06:00, 07:30, 08:00, 10:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 44 Quảng An 1 (Tạm ngưng hoạt động)
322 CN III CÔNG TY CP Công Nghiệp Quảng An 1 Tại Quảng Nam 29B-057.47 Hyu 46 2007 Bến xe Bắc Quảng Nam - Quảng Nam 06:00, 07:30, 08:00, 10:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 44 Quảng An 1 (Tạm ngưng hoạt động)
323 CN III CÔNG TY CP Công Nghiệp Quảng An 1 Tại Quảng Nam 29B-059.81 Hyu 46 2007 Bến xe Bắc Quảng Nam - Quảng Nam 06:00, 07:30, 08:00, 10:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 44 Quảng An 1 (Tạm ngưng hoạt động)
324 CN III CÔNG TY CP Công Nghiệp Quảng An 1 Tại Quảng Nam 29B-060.16 Hyu 46 2007 Bến xe Bắc Quảng Nam - Quảng Nam 06:00, 07:30, 08:00, 10:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 44 Quảng An 1 (Tạm ngưng hoạt động)
122 HTX Vận Tải Và Kinh Doanh Tổng Hợp Tp Tam Kỳ 92B-010.69 FordT 16 2015 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 15.00 30 Ngọc Ngà Xem
123 HTX Vận Tải Và Kinh Doanh Tổng Hợp Tp Tam Kỳ 92B-013.46 Thaco 29 2017 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 16:30 30 Xuân Phúc Xem
124 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-013.88 Thaco 29 2017 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 08:30 30 Quý Phúc Xem
125 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-009.43 Thaco 29 2012 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 07:45 8 Quý Phúc Xem
335 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-005.68 HaeCo 45 2012 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 11:10 30 Minh Sư Xem
127 DNTN Bảo Châu Trường Xuân 92B-010.86 sam 29 2015 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 07:15, 17:15 48 Trường Xuân, (ID = 126 ngưng hoạt động) Xem
129 DNTN Bảo Châu Trường Xuân 92B-017.87 sam 29 2018 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 11:45 26 Trường Xuân (ID = 128 = 92B-012.93 ngưng hoạt động) Xem
130 DNTN Bảo Châu Trường Xuân 92B-010.58 sam 29 2015 Bến xe Tiên Phước - Quảng Nam 14:30 26 Trường Xuân Xem
131 DNTN Bảo Châu Trường Xuân 92B-007.79 FordT 16 2010 Bến xe Tiên Phước - Quảng Nam 07:15, 18:00 30 Trường Xuân
132 DNTN Bảo Châu Trường Xuân 92B-012.78 sam 29 2015 Bến xe Tiên Phước - Quảng Nam 15:30 30 Trường Xuân Xem
133 Công Ty TNHH MTV TM DVVT Thịnh Phúc 92B-010.74 sam 29 2015 Bến xe Núi Thành - Quảng Nam 14:00 30 Kim Ánh Xem
135 HTX Vận Tải Và Kinh Doanh Tổng Hợp Tp Tam Kỳ 92B-009.54 Thaco 29 2015 Bến xe Bắc Trà My - Quảng Nam 13:15 30 Út Cường, (ID=134=92B-008.46 ngưng hoạt động) Xem
328 Công Ty TNHH Vận Tải Kiều Oanh 76B-006.29 Thaco 46 2016 Bến xe Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 11:00 26 Kiều Oanh Xem
142 Công ty CP xe khách TT.Huế 75H-6049 Traco 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long, (ID=141=76B-008.42 ngưng hoạt động) Xem
143 Công ty CP xe khách TT.Huế 75H-9599 Traco 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long Xem
144 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-014.48 Traco 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long Xem
145 Công ty CP xe khách TT.Huế 75H-2229 Traco 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long Xem
146 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-015.51 Traco 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long
147 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-015.10 Traco 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long Xem
148 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-015.12 Traco 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long Xem
149 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-005.41 Traco 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long Xem
150 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-015.58 Traco 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long
151 Công ty CP xe khách TT.Huế 75H-8038 Traco 29 2005 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long Xem
152 Công ty CP xe khách TT.Huế 75K-1416 Traco 29 2008 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long
153 Công ty CP xe khách TT.Huế 75K-1419 Traco 29 2008 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long Xem
154 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75H-9156 Hyu 29 2006 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 23 Đà Nẵng Xem
344 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-018.12 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 19 thay xe ID=155, lên đời xe Xem
156 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-016.28 Hyu 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 18 Xem
345 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-018.28 Hyu 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 19 thay xe ID=157, lên đời xe Xem
346 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-017.04 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 19 thay xe ID=158, lên đời xe
347 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-017.78 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 19 thay xe ID=159, lên đời xe Xem
348 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-018.96 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 19 thay xe ID=160, lên đời xe Xem
161 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75K-4203 Hyu 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 19 Xem
162 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75K-1925 Traco 29 2008 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Xem
349 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-018.21 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 thay xe ID=163, lên đời xe Xem
165 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-003.37 Hyu 29 2008 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 21 Xem
166 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75H-9529 Traco 29 2005 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 21 Xem
337 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-018.30 Hyu 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 21 thay xe ID=167, lên đời xe Xem
350 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-018.74 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 21 thay xe ID=168, lên đời xe Xem
169 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-017.00 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Xem
171 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-018.75 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Xem
351 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-008.29 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 21 thay xe ID=173, lên đời xe Xem
352 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-016.02 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 21 thay xe ID=174, lên đời xe Xem
175 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-014.26 Traco 29 2008 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 21 Xem
353 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-018.39 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 15 thay xe ID=176, lên đời xe
178 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-007.89 Hyu 29 2013 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 15 Xem
180 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-010.58 Hyu 29 2012 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 15 Xem
181 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-011.83 Traco 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 15
182 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75K-3696 Traco 29 2008 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 15 Xem
183 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75K-5326 Hyu 29 2008 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 15 Xem
184 Công Ty TNHH Vĩnh Lộc 75K- 4075 Traco 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 30 Xem
185 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 43H-4602 Com 34 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 14:15, 15:15, 16:15 23 Xem
186 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 43H-4610 Com 34 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 14:15, 15:15, 16:15 23 Xem
187 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 43H-4604 Com 34 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 14:15, 15:15, 16:15 23 Xem
188 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 43H-4611 Com 34 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 14:15, 15:15, 16:15 23 Xem
189 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 43S-9238 Tran 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 23 Xem
190 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 43S-9420 Tran 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 23 Xem
191 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 43S-9851 Tran 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 23 Xem
192 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 43S-9912 Tran 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 23 Xem
193 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 43S-9971 Tran 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 23 Xem
194 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43B-051.79 Traco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 21 Xem
195 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43B-041.27 Traco 29 2007 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 21 Xem
196 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43X-4941 Traco 29 2008 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 21 Xem
197 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43B-041.23 Traco 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 21 Xem
199 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43B-020.45 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 21 thay xe 43B-038.01, lên đời xe (ID=199) Xem
201 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-012.32 Thaco 29 2012 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 19 Xem
202 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-010.40 Thaco 29 2010 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 19 Xem
203 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43X- 0203 Tran 29 2008 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 20 Xem
204 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-044.31 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 19
205 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43S-1870 Tran 29 2007 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 20 Xem
206 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43S-1615 Tran 29 2007 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 19 Xem
207 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-037.59 Thaco 29 2013 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 19 Xem
338 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-048.67 Hyu 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 20 thay xe 43B-002.52, lên đời xe (ID=208) Xem
210 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-011.06 Thaco 29 2013 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 19 Xem
211 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-012.03 Thaco 29 2013 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 19 Xem
212 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-003.59 Hyu 29 2010 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 14:15, 15:15, 16:15 30 Xem
213 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-046.13 Tran 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 19 Xem
355 HTX DVHT Vận Tải Đường Bộ Quận Liên Chiểu 43B-051.22 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 18 thay xe 43H-7721, lên đời xe (ID=214) Xem
216 HTX DVHT Vận Tải Đường Bộ Quận Liên Chiểu 43B-015.69 Tran 29 2008 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 19:00 30 Xem
217 Hợp Tác Xã Ô Tô Vận Tải Số 1 Đà Nẵng 43S-2189 Traco 29 2007 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15 21
218 Hợp Tác Xã Ô Tô Vận Tải Số 1 Đà Nẵng 43B-051.99 Traco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15 21 thay xe 43H-6614, lên đời xe (ID=218) Xem
219 HTX DVHT Ô Tô Vận Tải & Xe Du Lịch Đà Nẵng 43B-051.47 Traco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15 22 Xem
220 HTX DVHT Ô Tô Vận Tải & Xe Du Lịch Đà Nẵng 43B-002.72 Traco 29 2007 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15 22 Xem
221 HTX DVHT Ô Tô Vận Tải & Xe Du Lịch Đà Nẵng 43B-011.33 Traco 29 2006 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15 22 Xem
222 HTX DVHT Ô Tô Vận Tải & Xe Du Lịch Đà Nẵng 43H-6405 Traco 29 2006 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15 22 Xem
223 Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Và DV Phúc Đạt 75B-008.39 Hyu 29 2012 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 05:15, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 25 Phúc Đạt Xem
224 Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Và DV Phúc Đạt 75B-009.90 Hyu 29 2012 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 05:15, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 25 Phúc Đạt Xem
225 Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Và DV Phúc Đạt 75B-008.78 Thaco 29 2012 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 05:15, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 26 Phúc Đạt Xem
226 Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Và DV Phúc Đạt 75B-008.77 Thaco 29 2012 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 05:15, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 26 Phúc Đạt Xem
227 Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Và DV Phúc Đạt 75B-011.90 Thaco 29 2012 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 05:15, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 16 Phúc Đạt
228 Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Và DV Phúc Đạt 75B-009.27 Thaco 29 2012 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 05:15, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 26 Phúc Đạt Xem
229 Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Và DV Phúc Đạt 75B-013.64 Thaco 29 2012 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 05:15, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 26 Phúc Đạt Xem
231 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-008.97 Traco 29 2008 Bến xe Lăng Cô - Thừa Thiên Huế 08:00 7 Buýt
233 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-003.32 Traco 25 2008 Bến xe Cầu Hai - Thừa Thiên Huế 06:30, 07:10, 12:00, 1300 7 Buýt
234 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75H-6704 Traco 25 2008 Bến xe Cầu Hai - Thừa Thiên Huế 06:30, 07:10, 12:00, 1300 7 Buýt
242 Công ty CP xe khách TT.Huế 75K-2077 HaeCo 51 2007 Savannakhet Bus Station - Savannakhet, Lào 08:00 8 Phi Long Xem
244 Công Ty Xe Khách Cha Lơn Xúc Un-0379 Hyu 45 2007 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 08:30 4 Tạm ngưng hoạt động
254 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-004.03 Thaco 29 2007 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:30 8 Dũng Ánh Xem
258 Công Ty Xe Khách Seng-Cha-Lơn un-3295 Hyu 35 2010 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 7:15, 7:30, 8:00, 10:00, 10:30 8 Tạm ngưng hoạt động
272 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-007.21 Thaco 29 2014 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 07:30 8 Bảo Tý, (các xe có ID=263-271 ngưng hoạt động) Xem
284 Hội Đồng Xe Khách Giao Thông Đường Bộ Tỉnh Attapư un-0305 Hyu 35 2003 Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station - Atapư, Lào 06:30 15 Minh Hoàng Xem
290 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-014.32 FordT 16 2017 Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station - Atapư, Lào 05:30 15 Minh Hoàng Xem
293 Công Ty Vận Tải Khách Quá Cảnh Thủ Đô Viêng Chăn Un-8489 Hyu 46 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 09:00 8 Tạm ngưng hoạt động
296 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk Un-5455 Hyu 46 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Út Mọm Xem
299 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-011.74 Thaco 46 2015 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Đá Cơ (Thành Tiến)
301 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-007.95 Thaco 48 2014 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 09:00 8 Út Mọm Xem
305 Công Ty Vận Tải Hành Khách Liên Vận Quốc Tế & Du Lịch Na Luông. Un-0269 Hyu 44 2010 Bến xe Nam Luông Prabang, Lào - Luang Prabang bus station - Luông prabăng, Lào 17:00 6 Nam Thu
56 Công Ty Cpxk Phương Trang Futabuslines Tại Đà Lạt 51B-199.56 Thaco 46 2016 Bến xe Đức Long Bảo Lộc - Lâm Đồng 11:00, 14:00 12 Phương Trang (thay tạm thời xe 51B-11594) Xem
311 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-017.08 Thaco 29 2015 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:00 8 Su Su Xem
329 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-017.17 Hyu 16 2019 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:00 8 Dũng Ánh Xem
241 Công Ty Tnhh Sửa Chữa &Vận Tải Khách Tỉnh Savannakhet Un-0388 Hyu 45 2005 Savannakhet Bus Station - Savannakhet, Lào 08:00 4 Xem
245 Công Ty Xe Khách Cha Lơn Xúc Un-2124 Hyu 47 2003 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 08:00 8 Su Su Xem
235 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75K-3087 Traco 25 2008 Bến xe Cầu Hai - Thừa Thiên Huế 06:30, 07:10, 12:00, 1300 7 Buýt
237 Công Ty Tnhh Sửa Chữa &Vận Tải Khách Tỉnh Savannakhet Un-3644 Hyu 45 2005 Savannakhet Bus Station - Savannakhet, Lào 09:00 4
238 Công Ty Tnhh Sửa Chữa &Vận Tải Khách Tỉnh Savannakhet Un-1896 Hyu 45 2005 Savannakhet Bus Station - Savannakhet, Lào 08:00 4 Xem
239 Công Ty Tnhh Sửa Chữa &Vận Tải Khách Tỉnh Savannakhet un-1053 Hyu 40 2005 Savannakhet Bus Station - Savannakhet, Lào 08:00 4 Xe đang ngừng sửa chữa
240 Công Ty Tnhh Sửa Chữa &Vận Tải Khách Tỉnh Savannakhet un-0387 Hyu 45 2005 Savannakhet Bus Station - Savannakhet, Lào 08:00 4 Xem
248 Công Ty Xe Khách Cha Lơn Xúc Un-2359 Hyu 46 2010 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:00 8 Anh Duy
249 Công Ty Xe Khách Cha Lơn Xúc un-0788 Hyu 47 2007 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:00 4 Tạm ngừng hoạt động
250 Công Ty Xe Khách Cha Lơn Xúc un-0177 Hyu 47 2007 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:00 4 Tạm ngừng hoạt động
251 Công Ty Xe Khách Cha Lơn Xúc un-0359 Hyu 47 2007 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:00 4 thứ 6 háng tuần Xem
262 Công Ty Xe Khách Seng-Cha-Lơn un-3819 Hyu 47 2009 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 07:00 8 thứ 2, thứ 5 hàng tuần (Tạm ngưng hoạt động)
273 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-009.53 Thaco 29 2014 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 8 thứ 2, thứ 4
275 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-016.30 FordT 16 2009 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 12 Thứ 3,5,chủ nhật (xe đang sửa chữa)
278 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 74B-005.35 FordT 16 2016 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 12 thứ 3, 6, chủ nhật Xem
319 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-017.67 FordT 16 2016 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 8 thứ 4, 7 (Tạm ngừng hoạt động/sửa chữa)
357 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-018.77 FordT 16 2016 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 12 thứ 2,4,6 Xem
280 Cty TNHH Phương Ty 75B-009.33 Hyu 29 2014 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 8 thứ 5, CN (Thúy Đăng) Xem
282 Cty TNHH Phương Ty 75B-016.44 FordT 16 2016 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 8 thứ 2,4 (Tạm ngưng hoạt động( Xem
283 Cty TNHH Phương Ty 75B-016.97 FordT 16 2015 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 8 thứ 5, CN Xem
330 Cty TNHH Phương Ty 75B-017.33 Thaco 29 2016 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 06:30 8 thứ 2,6 Xem
285 Hội Đồng Xe Khách Giao Thông Đường Bộ Tỉnh Attapư Un-0358 Hyu 29 2013 Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station - Atapư, Lào 06:30 12 Hoàng Hảo Xem
286 Hội Đồng Xe Khách Giao Thông Đường Bộ Tỉnh Attapư Un-0369 Hyu 35 2003 Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station - Atapư, Lào 06:30 4 Khánh Bé
291 Công ty CP xe khách TT.Huế 74B-007.20 Hyu 29 2018 Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station - Atapư, Lào 06:30 4
292 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-017.70 Thaco 29 2018 Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station - Atapư, Lào 06:30 12 Hoàng Hảo (Chạy luân phiên với un-0358) Xem
294 Công Ty Vận Tải Khách Quá Cảnh Thủ Đô Viêng Chăn Un-2223 Hyu 46 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Thành Tiến (Đá Cơ)
295 Công Ty Vận Tải Khách Quá Cảnh Thủ Đô Viêng Chăn Un-0853 Hyu 47 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 4 Hưng Phát (Tạm ngưng hoạt động/sửa chữa)
297 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk Un-4777 Hyu 46 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Thành Tiến (Đá Cơ) Xem
298 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk Un-7679 Hyu 47 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 11:00 4 Châu Chinh (Tạm ngưng hoạt động)
313 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk Un-9559 Hyu 47 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 11:00 4 Châu Chinh (Tạm ngưng hoạt động)
314 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk 43B-002.74 Hyu 47 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 11:00 4 Châu Chinh (Tạm ngưng hoạt động)
315 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk un-5679 Hyu 47 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 11:00 4 Châu Chinh (Tạm ngưng hoạt động)
316 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk un-4429 Hyu 47 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 11:00 4 Châu Chinh (Tạm ngưng hoạt động)
317 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk un-4212 Hyu 47 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 11:00 4 Châu Chinh (Tạm ngưng hoạt động)
300 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-012.52 Thaco 46 2016 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Thành Tiến (Đá Cơ) Xem
302 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-012.16 Thaco 48 2016 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 út Mọm Xem
303 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-009.54 Thaco 43 2014 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Út Mọm
304 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-016.87 Thaco 43 2015 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Út Mọm (Tạm ngưng sửa chữa)
306 Công Ty Vận Tải Hành Khách Liên Vận Quốc Tế & Du Lịch Na Luông. Un-0268 Hyu 44 2010 Bến xe Nam Luông Prabang, Lào - Luang Prabang bus station - Luông prabăng, Lào 17:00 4 Nam Thu (Tạm ngưng sửa chữa)
7 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-013.94 HaeCo 44 2016 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07:00, 08:00, 10:00, 11:30, 13:00 10 Nhà xe Quốc Vinh Xem
358 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-290.96 Thaco 36 2019 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 13:30 8 Minh Phương Limousine 34 phòng Xem
359 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-291.92 Thaco 34 2019 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 13:30 8 Minh Phương Limousine Vip 34 phòng riêng Xem
363 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-018.51 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng XV 22 ID: 361, 362 ngường hoạt động Xem
65 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-01185 Thaco 44 2014 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 13h00 30 Xem
377 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-01840 Thaco 44 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 8h00,10h00,13h00 8 thay xe 75B-00751 Xem
378 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-01092 Hyu 36 2019 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 11h30 4 Xem
379 Công Ty TNHH DL&TM Liên Hưng 79B-02939 sam 42 2014 Bến xe phía nam Nha Trang - Khánh Hòa 14h00 15 Liên Hưng Xem
14 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-01425 HaeCo 44 2014 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 8h00,10h00,13h00 8 xe phi long Xem
380 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-01885 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 22 thay xe 75B-01707 Xem
381 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-01724 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 22 thay xe 75K-0488
382 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-01816 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 15 thay xe 75B-00133 Xem
383 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-01960 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 15 thay xe 75B-01183
384 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-01859 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 15 thay xe 75K-3696 Xem
385 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-01942 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 15 thay xe 75K-5326 Xem
386 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43B-05261 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 22 thay xe 43B-04127 Xem
387 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43B-01226 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 21 thay xe 43B-04123 Xem
388 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43B-05289 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 21 thay xe 43H-6117 Xem
389 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-05299 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 20 thay xe 43S-7356 Xem
390 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-05267 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 25 thay xe 43B-01040 Xem
391 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-05228 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 20 thay xe 43X-0203 Xem
392 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-03196 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 20 thay xe 43S-1870 Xem
393 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-05206 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 20 thay xe 43B-01106 Xem
373 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43B-05223 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 24 thay xe 43X-4941 Xem
374 HTX DVHT Vận Tải Đường Bộ Quận Liên Chiểu 43B-05232 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 19 thay xe 43X-2210 Xem
279 Công ty TNHH Hương Ty 75B-01233 Tran 29 2010 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 6h30 8
99 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-01004 Thaco 45 2015 Bến xe Khách Đức Cơ - Gia Lai 18h30 3 xe phú lộc Xem
141 Công Ty TNHH Vận Tải Kiều Oanh 76B-00842 Thaco 44 2016 Bến xe Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 11h00 26 thay xe 76B-00842 Xem
140 Hợp Tác Xã Vận Tải Hưng Thịnh 76B-00964 Thaco 44 2016 Bến xe Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 12h00 22 xe Quân Oanh Xem
236 Công Ty Tnhh Sửa Chữa &Vận Tải Khách Tỉnh Savannakhet UN-3328 Hyu 45 2005 Savannakhet Bus Station - Savannakhet, Lào 9h00 4 Xem
232 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-00059 Tran 25 2008 Bến xe Cầu Hai - Thừa Thiên Huế 6h30 7
230 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75H-8322 Tran 29 2008 Bến xe Lăng Cô - Thừa Thiên Huế 8h00 8 buýt
339 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-01853 Thaco 36 2019 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 9h15,14h15 4 nhà xe Minh Đức Xem
356 Hợp Tác Xã Ô Tô Vận Tải Số 1 Đà Nẵng 43B-05199 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chay theo bảng phiên 21 thay xe 43H-6614 Xem
92 Hợp Tác Xã Vận Tải Krông Ana 75B-01090 Thaco 42 2010 Bến xe Krông Ana - Đắk Lắk 12h30 5 nhà xe Bình Hường Xem
395 DNTN Bảo Châu Trường Xuân 92B-01658 Thaco 41 2017 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 8h00,17h15 47 nhà xe Tân Trường Xuân Xem
396 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-01935 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 19 thay xe 75H-9156 Xem
397 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-01852 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 19 thay xe 75K-4203 Xem
398 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-01965 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 21 thay xe 75H-9529 Xem
399 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-01999 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 21 thay xe 75B-01426 Xem
400 Công ty Vĩnh Lộc 75B-01878 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng theo bảng phiên 30 thay xe 75K-4075 Xem
401 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-05290 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 19 thay xe 43B-01232 Xem
402 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-05089 Thaco 29 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 19 thay xe 43B-00584 Xem
403 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-03110 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 19 thay xe 43B-04613 Xem
404 HTX DVHT Vận Tải Đường Bộ Quận Liên Chiểu 43B-05295 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 30 thay xe 43B-01569 Xem
405 Hợp Tác Xã Ô Tô Vận Tải Số 1 Đà Nẵng 43B-05355 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 21 thay xe 43S-2189 Xem
406 HTX DVHT Ô Tô Vận Tải & Xe Du Lịch Đà Nẵng 43B-05360 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 22 thay xe 43B-01133 Xem
407 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 20B-02320 Hyu 16 2019 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 9h30 8
Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 02346287777
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp