Bến xe Phía Nam

146 phương tiện hoạt động

# Doanh nghiệp Số xe Nhãn hiệu Số ghế Năm sản xuất Bến đến Giờ hoạt động Tổng phiên/tháng Ghi chú Hình ảnh
1 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-013.23 Thaco 44 2016 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh Chạy xoay vòng các nốt: 7h00, 8h00, 10h00, 11h30, 13h00 (theo bảng phiên) 10 Nhà xe Mậu Hường Xem
2 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-006.38 Thaco 43 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh Chạy xoay vòng các nốt: 7h00, 8h00, 10h00, 11h30, 13h00 (theo bảng phiên) 8 Xem
4 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-007.51 Sai 44 2008 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h00, 08h00, 10h00, 11h30, 13h00 8 Xe ID:3 75B-006.85 ngừng hoạt động Xem
5 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-005.21 HaeCo 42 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 7 Xem
6 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-001.82 Thaco 40 2011 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h00,08h00,10h00,11h30,13h00 7 Xe Cánh Cam Xem
7 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-013.94 HaeCo 44 2016 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h00,08h00,10h00,11h30,13h00 10 Nhà xe Quốc Vinh
8 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-006.59 HaeCo 42 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h00,08h00,10h00,11h30,13h00 10 Nhà xe Quốc Vinh Xem
9 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-006.57 Thaco 41 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h00,08h00,10h00,11h30,13h00 8 Nhà xe Mậu Hường
12 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-013.58 HaeCo 45 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h00,08h00,10h00,11h30,13h00 7 75B-005.68, 75B-003.06 ngừng Xem
13 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-014.76 Thaco 42 2010 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h00,08h00,10h00,11h30,13h00 7 Xem
14 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-014.25 HaeCo 44 2014 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h00,08h00,10h00,11h30,13h00 8 Xem
16 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-119.65 Thaco 42 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 75B-005.19 ID:15 ngừng
17 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-124.73 Thaco 45 2014 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 10 Nhà xe Minh Phương Xem
19 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-023.84 Thaco 40 2010 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 ID:18, 51B-050.61 ngừng Xem
20 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-183.43 Thaco 40 2014 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 8 Nhà xe Minh Phương
21 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-169.08 Thaco 40 2014 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 10 Nhà xe Minh Phương
22 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-188.41 Thaco 40 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 Nhà xe Minh Phương Xem
25 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-154.75 Thaco 40 2015 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 12 51B-121.40, 51B-183.47 ngừng
26 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-168.14 Thaco 42 2015 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 Nhà xe Minh Phương Xem
27 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-211.34 Thaco 44 2015 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 Nhà xe Minh Phương
28 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-123.40 Thaco 42 2015 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 Nhà xe Minh Phương Xem
29 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-181.21 Thaco 42 2015 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 Nhà xe Minh Phương
320 HTX Xe Khách Liên Tỉnh & Du Lịch Miền Đông 51B-220.22 Thaco 44 2011 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30 4 Nhà xe Gái Chiến, ID:30 51B-110.21 ngừng
32 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 75B-003.30 Hyu 43 2012 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 ID:31, 29B-088.35 ngừng
33 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 51B-050.70 Hyu 42 2012 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 Tâm Minh Phương Xem
35 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 75B-005.49 Hyu 44 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 Tâm Minh Phương Xem
36 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 75B-004.22 Thaco 40 2009 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 Tâm Minh Phương Xem
37 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 75B-002.43 Hyu 42 2012 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 Tâm Minh Phương Xem
38 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 51B-282.99 Hyu 43 2012 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 Tâm Minh Phương Xem
39 Cn Huế-Công Ty Cp Xe Khách Phương Trang Futabuslines 51B-112.44 sam 45 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 10h15, 14h15 15 Phương Trang
40 Cn Huế-Công Ty Cp Xe Khách Phương Trang Futabuslines 51B-245.68 sam 45 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 10h15, 14h15 15 Phương Trang
43 Cn Huế-Công Ty Cp Xe Khách Phương Trang Futabuslines 51B-162.33 sam 45 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 10h15, 14h15 15 51B-063.23, 51B-085.85 ngừng Xem
44 Cn Huế-Công Ty Cp Xe Khách Phương Trang Futabuslines 51B-166.50 sam 45 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 10h15, 14h15 15 Phương Trang Xem
45 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-013.76 HaeCo 47 2013 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 09h15, 14h15 5 Minh Đức
46 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-003.27 Thaco 42 2012 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 09h15, 14h15 5 Minh Đức Xem
47 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-014.80 Thaco 44 2017 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 09h15, 14h15 5 Minh Đức
48 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-013.96 Thaco 42 2010 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 09h15, 14h15 5 Minh Đức Xem
49 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-014.74 Thaco 44 2017 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 09h15, 14h15 5 Minh Đức
325 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-009.88 Hyu 34 2019 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 3:30, 10:00 4 Quốc Trường
51 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-006.58 sam 43 2015 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 3:30, 10:00 4 ID:50, 93B-001.79 ngừng Xem
52 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-004.99 Hyu 46 2013 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 3:30, 10:00 4
54 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-003.35 Hyu 46 2013 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 11:30 3 ID:53, 93B-003.70 ngừng
55 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-009.09 HaeCo 45 2017 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 11:30 3
326 Cty TNHH Phương Ty 75B-013.41 Thaco 46 2014 Bến xe Cà Mau - Cà Mau 8:00 4
331 Cty TNHH Phương Ty 75B-013.19 Thaco 46 2014 Bến xe Cà Mau - Cà Mau 8:00 4
332 Cty TNHH Phương Ty 75B-004.93 Thaco 46 2014 Bến xe Cà Mau - Cà Mau 8:00 4
333 Cty TNHH Phương Ty 75B-004.88 Thaco 46 2014 Bến xe Cà Mau - Cà Mau 8:00 3
56 Cn Cty Cp Xk Phương Trang Tại Đà Lạt 51B-115.94 Thaco 46 2014 Bến xe Đức Long Bảo Lộc - Lâm Đồng 15:00, 16:00 12 Xem
57 Cn Cty Cp Xk Phương Trang Tại Đà Lạt 51B-114.11 Thaco 48 2014 Bến xe Đức Long Bảo Lộc - Lâm Đồng 15:00, 16:00 12
58 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đà Lạt 49B-011.87 Thaco 42 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 15:00 10 Xem
59 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đà Lạt 49B-012.93 Thaco 42 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 15:00 10
60 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đà Lạt 49B-010.72 Thaco 42 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 15:00 10
61 Công Ty Cpxk Phương Trang Futabuslines Tại Đà Lạt 51B-124.84 Thaco 45 2014 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 14:00 18 Phương Trang
63 Công Ty Cpxk Phương Trang Futabuslines Tại Đà Lạt 51B-124.83 Thaco 45 2014 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 14:00 18 Phương Trang Xem
64 Công Ty TNHH TMVT Minh Phượng 75B-012.73 Thaco 42 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 13:00 15 Minh Đức
65 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 75B-011.85 Thaco 46 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 13:00 15 Minh Đức
66 Công Ty TNHH DVVT Quốc Bảo Đà Lạt 49B-015.20 Thaco 46 2017 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 12:00, 14:00, 17:00 15 Quốc Bảo Xem
67 Công Ty TNHH DVVT Quốc Bảo Đà Lạt 49B-015.91 Thaco 48 2017 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 12:00, 14:00, 17:00 15 Quốc Bảo Xem
69 Công Ty TNHH DVVT Quốc Bảo Đà Lạt 49B-011.48 Thaco 46 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 12:00, 14:00, 17:00 15 Quốc Bảo, số 68 =49B-001.59 ngừng hoạt động Xem
70 Công Ty TNHH DVVT Quốc Bảo Đà Lạt 49B-011.34 Thaco 46 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 12:00, 14:00, 17:00 15 Quốc Bảo
71 Công Ty TNHH DVVT Quốc Bảo Đà Lạt 49B-002.68 Hyu 42 2010 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 12:00, 14:00, 17:00 15 Quốc Bảo
341 CTy TNHH MTV TMDV Vận Tải Hòa Hiệp 69B-004.87 HaeCo 43 2014 Bến xe Cà Mau - Cà Mau 07:00 8 Hưng Hòa Hiệp
342 CTy TNHH MTV TMDV Vận Tải Hòa Hiệp 69B-003.35 Thaco 46 2016 Bến xe Cà Mau - Cà Mau 07:00 7 Hưng Hòa Hiệp
72 CTy TNHH Cúc Tùng 79B-012.44 Thaco 44 2014 Bến xe phía Bắc Nha Trang - Khánh Hòa 13:30 15 Cúc Tùng
73 CTy TNHH Cúc Tùng 79B-012.17 Thaco 44 2014 Bến xe phía Bắc Nha Trang - Khánh Hòa 13:30 15 Cúc Tùng Xem
74 Công Ty TNHH DL&TM Liên Hưng 79B-011.92 sam 42 2014 Bến xe phía Bắc Nha Trang - Khánh Hòa 14:00 15 Liên Hưng
75 Công Ty TNHH DL&TM Liên Hưng 79B-014.45 sam 42 2014 Bến xe phía Bắc Nha Trang - Khánh Hòa 14:00 15 Liên Hưng Xem
76 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đắk R' Lấp 48B-005.36 HaeCo 44 2013 Bến xe huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông 15:00 5 Ngọc Thông
77 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đắk R' Lấp 48B-004.99 Thaco 43 2015 Bến xe huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông 15:00 5 Ngọc Thông
78 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đắk R' Lấp 48B-006.91 Thaco 42 2010 Bến xe huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông 15:00 5 Ngọc Thông Xem
79 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-006.00 HaeCo 44 2013 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông Xem
81 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-000.33 Thaco 42 2010 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông, số 80 = 75B-001.68 ngưng hoạt động
82 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-008.38 Thaco 43 2015 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông Xem
84 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-016.51 Thaco 42 2018 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông, số 83 = 75B-001.05 ngưng hoạt động
85 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-016.70 Thaco 42 2018 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông Xem
310 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-017.85 Thaco 36 2019 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông Xem
86 Công Ty Xe Khách Buôn Ma Thuột 47B-016.76 Traco 42 2016 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 17:00 10 Nguyễn Trãi Xem
87 Công Ty Xe Khách Buôn Ma Thuột 47B-010.60 Traco 42 2014 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 17:00 10 Nguyễn Trãi
88 Công Ty Xe Khách Buôn Ma Thuột 47B-013.23 Traco 42 2016 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 17:00 10 Nguyễn Trãi Xem
79 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-006.00 HaeCo 44 2013 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông Xem
81 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-000.33 Thaco 42 2010 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông, số 80 = 75B-001.68 ngưng hoạt động
91 Hợp Tác Xã Vận Tải Krông Ana 47B-018.56 Thaco 44 2016 Bến xe Krông Ana - Đắk Lắk 13:30 5 Bình Hường
92 Hợp Tác Xã Vận Tải Krông Ana 47B-010.90 Thaco 42 2010 Bến xe Krông Ana - Đắk Lắk 12:30 5 Bình Hường
94 Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Krông Năng 47B-005.29 Thaco 43 2012 Bến xe Krông Năng - Đắk Lắk 12:30 7 Gia Bảo, xe có ID =93= 47B-008.18 đã ngưng hoạt động
327 Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Krông Năng 47B-011.94 Thaco 43 2012 Bến xe Krông Năng - Đắk Lắk 14:00 7 Tuấn Lợi
82 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-008.38 Thaco 43 2015 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông Xem
84 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-016.51 Thaco 42 2018 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông, số 83 = 75B-001.05 ngưng hoạt động
99 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-010.04 Thaco 46 2015 Bến xe Khách Đức Cơ - Gia Lai 18:30 15 Xe có ID = 95,96,97,98 chạy 02 tuyến Buôn mê và Phước An Xem
100 HTX Cơ Khí Vận Tải Và Dịch Vụ Diên Hồng 81B-009.88 Thaco 46 2015 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 18:15 15 Diên Hồng Xem
101 HTX Cơ Khí Vận Tải Và Dịch Vụ Diên Hồng 81B-011.37 Thaco 46 2015 Bến xe khách Đức Long Gia Lai - Gia Lai 18:15 15 Diên Hồng Xem
102 HTX Cơ Khí Vận Tải Và Dịch Vụ Diên Hồng 81B-013.00 Thaco 46 2017 Bến xe khách Đức Long Gia Lai - Gia Lai 18:15 8 Diên Hồng Xem
103 HTX Cơ Khí Vận Tải Và Dịch Vụ Diên Hồng 81B-012.06 Thaco 46 2017 Bến xe khách Đức Long Gia Lai - Gia Lai 18:15 7 Diên Hồng Xem
104 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-010.97 Thaco 46 2017 Bến xe khách Đức Long Gia Lai - Gia Lai 18:30 15 Phú Lộc Xem
99 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-010.04 Thaco 46 2015 Bến xe Khách Đức Cơ - Gia Lai 18:30 15 Xe có ID = 95,96,97,98 chạy 02 tuyến Buôn mê và Phước An Xem
82 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-008.38 Thaco 43 2015 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông Xem
107 Hợp Tác Xã Vận Tải Và Dịch Vụ Pleiku 81B-008.46 Thaco 48 2014 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 15:00 15 Đức Thưởng, ID =105, 106 ngừng hoạt động Xem
108 Hợp Tác Xã Vận Tải Và Dịch Vụ Pleiku 81B-005.55 Thaco 45 2013 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 15:00 15 Đức Thưởng
109 Hợp Tác Xã Vận Tải Và Dịch Vụ Pleiku 81B-013.95 Thaco 46 2016 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 15:30 15 Ánh Huê Xem
110 Hợp Tác Xã Vận Tải Và Dịch Vụ Pleiku 81B-008.64 Thaco 48 2014 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 15:30 15 Ân Hạnh
111 Công Ty TNHH VT & DL Thuận Tiến Gia Lai 81B-004.76 sam 42 2013 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 18:00 15 Thuận Tiến
112 Công Ty TNHH VT & DL Thuận Tiến Gia Lai 81B-007.50 sam 42 2013 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 18:00 15 Thuận Tiến Xem
207 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-002.00 Merd 16 2007 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 12:00 12 Chạy xoay vòng
113 Công Ty TNHH Minh Quốc 82B-002.10 Traco 42 2015 Bến xe KonTum - Kon Tum 18:00 15 Minh Quốc
116 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-016.79 Thaco 46 2016 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh Xem
120 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-013.02 Thaco 46 2015 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh Xem
122 HTX Vận Tải Và Kinh Doanh Tổng Hợp Tp Tam Kỳ 92B-010.69 FordT 16 2015 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 15.00 30 Ngọc Ngà Xem
124 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-013.88 Thaco 29 2017 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 08:30 30 Quý Phúc Xem
127 DNTN Bảo Châu Trường Xuân 92B-010.86 sam 29 2015 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 07:15, 17:15 48 Trường Xuân, (ID = 126 ngưng hoạt động) Xem
130 DNTN Bảo Châu Trường Xuân 92B-010.58 sam 29 2015 Bến xe Tiên Phước - Quảng Nam 14:30 26 Trường Xuân Xem
133 Công Ty TNHH MTV TM DVVT Thịnh Phúc 92B-010.74 sam 29 2015 Bến xe Núi Thành - Quảng Nam 14:00 30 Kim Ánh
135 HTX Vận Tải Và Kinh Doanh Tổng Hợp Tp Tam Kỳ 92B-009.54 Thaco 29 2015 Bến xe Bắc Trà My - Quảng Nam 13:15 30 Út Cường, (ID=134=92B-008.46 ngưng hoạt động)
140 Hợp Tác Xã Vận Tải Hưng Thịnh 76B-009.64 Thaco 46 2016 Bến xe Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 12:00 22 Quân Oanh (ID=136,137,138,139 ngưng hoạt động) Xem
328 Công Ty TNHH Vận Tải Kiều Oanh 76B-006.29 Thaco 46 2016 Bến xe Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 11:00 26 Kiều Oanh
142 Công ty CP xe khách TT.Huế 75H-6049 Traco 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long, (ID=141=76B-008.42 ngưng hoạt động) Xem
154 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75H-9156 Hyu 29 2006 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 23 Đà Nẵng
162 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75K-1925 Traco 29 2008 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22
169 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75H-6135 Com 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Xem
353 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-018.39 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 15 thay xe ID=176, lên đời xe
184 Công Ty TNHH Vĩnh Lộc 75K- 4075 Traco 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 30 Xem
185 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 43H- 4602 Com 34 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 14:15, 15:15, 16:15 23
194 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43B-015.71 Traco 29 2007 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 21
200 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43S-7356 Tran 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 20
355 HTX DVHT Vận Tải Đường Bộ Quận Liên Chiểu 43B-051.22 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 18 thay xe 43H-7721, lên đời xe (ID=214)
217 Hợp Tác Xã Ô Tô Vận Tải Số 1 Đà Nẵng 43S-2189 Traco 29 2007 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15 21
219 HTX DVHT Ô Tô Vận Tải & Xe Du Lịch Đà Nẵng 43B-003.13 Traco 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15 22
223 Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Và DV Phúc Đạt 75B-008.39 Hyu 29 2012 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 05:15, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 25 Phúc Đạt Xem
230 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75H-8322 Traco 29 2008 Bến xe Lăng Cô - Thừa Thiên Huế 08:00 7 Buýt
232 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-000.59 Traco 25 2008 Bến xe Cầu Hai - Thừa Thiên Huế 06:30, 07:10, 12:00, 1300
236 Công Ty Tnhh Sửa Chữa &Vận Tải Khách Tỉnh Savannakhet Un-3328 Hyu 45 2005 Savannakhet Bus Station - Savannakhet, Lào 09:00 4
243 Công ty CP xe khách TT.Huế 75K-2077 HaeCo 51 2007 Savannakhet Bus Station - Savannakhet, Lào 08:00 8 Phi Long
244 Công Ty Xe Khách Cha Lơn Xúc Un-0379 Hyu 45 2007 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 08:30 4 Tạm ngưng hoạt động
254 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-004.03 Thaco 29 2007 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:30 8 Dũng Ánh Xem
258 Công Ty Xe Khách Seng-Cha-Lơn un-3295 Hyu 35 2010 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 7:15, 7:30, 8:00, 10:00, 10:30 8 Tạm ngưng hoạt động
272 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-007.21 Thaco 29 2014 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 07:30 8 Bảo Tý, (các xe có ID=263-271 ngưng hoạt động)
279 Cty TNHH Phương Ty 75B-012.33 FordT 16 2010 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 06:30 8 Ben Ty
284 Hội Đồng Xe Khách Giao Thông Đường Bộ Tỉnh Attapư un-0305 Hyu 35 2003 Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station - Atapư, Lào 06:30 15 Minh Hoàng
290 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-014.32 FordT 16 2017 Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station - Atapư, Lào 05:30 15 Minh Hoàng Xem
293 Công Ty Vận Tải Khách Quá Cảnh Thủ Đô Viêng Chăn Un-8489 Hyu 46 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 09:00 8 Tạm ngưng hoạt động
295 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk Un-5455 Hyu 46 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Út Mọm
299 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-011.74 Thaco 46 2015 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Đá Cơ (Thành Tiến)
301 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-007.95 Thaco 48 2014 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 09:00 8 Út Mọm Xem
305 Công Ty Vận Tải Hành Khách Liên Vận Quốc Tế & Du Lịch Na Luông. Un-0269 Hyu 44 2010 Bến xe Nam Luông Prabang, Lào - Luang Prabang bus station - Luông prabăng, Lào 17:00 6 Nam Thu
23 Công Ty TNHH TMVT Minh Phượng 51B-138.33 Thaco 40 2014 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 Minh Phương Xem
243 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-013.60 Thaco 47 2017 Savannakhet Bus Station - Savannakhet, Lào 08:00 7 Phi Long Xem
170 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75H-6163 Traco 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Xem
360 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-009.98 Hyu 36 2019 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 10:00 4 Quốc Trường, xe phòng riêng Xem
Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0964443578
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp