Bến xe Phía Nam

326 phương tiện hoạt động

# Doanh nghiệp Số xe Nhãn hiệu Số ghế Năm sản xuất Bến đến Giờ hoạt động Tổng phiên/tháng Ghi chú Hình ảnh
1 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-013.23 Thaco 44 2016 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh Chạy xoay vòng các nốt: 7h00, 8h00, 10h00, 11h30, 13h00 (theo bảng phiên) 10 Nhà xe Mậu Hường Xem
2 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-006.38 Thaco 43 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh Chạy xoay vòng các nốt: 7h00, 8h00, 10h00, 11h30, 13h00 (theo bảng phiên) 8 Xem
4 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-007.51 Sai 44 2008 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h00, 08h00, 10h00, 11h30, 13h00 8 Xe ID:3 75B-006.85 ngừng hoạt động Xem
5 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-005.21 HaeCo 42 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 7 Xem
6 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-001.82 Thaco 40 2011 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h00,08h00,10h00,11h30,13h00 7 Xe Cánh Cam Xem
8 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-006.59 HaeCo 42 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h00,08h00,10h00,11h30,13h00 10 Nhà xe Quốc Vinh Xem
9 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-006.57 Thaco 41 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h00,08h00,10h00,11h30,13h00 8 Nhà xe Mậu Hường
12 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-013.58 HaeCo 45 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h00,08h00,10h00,11h30,13h00 7 75B-005.68, 75B-003.06 ngừng Xem
13 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-014.76 Thaco 42 2010 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h00,08h00,10h00,11h30,13h00 7 Xem
14 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-014.25 HaeCo 44 2014 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07:00, 08:00, 10:00, 11:30, 13:00 8 Xem
16 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-119.65 Thaco 42 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 75B-005.19 ID:15 ngừng
17 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-124.73 Thaco 45 2014 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 10 Nhà xe Minh Phương Xem
19 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-023.84 Thaco 40 2010 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 ID:18, 51B-050.61 ngừng Xem
20 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-183.43 Thaco 40 2014 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 8 Nhà xe Minh Phương
21 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-169.08 Thaco 40 2014 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 10 Nhà xe Minh Phương Xem
22 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-188.41 Thaco 40 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 Nhà xe Minh Phương Xem
25 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-154.75 Thaco 40 2015 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 12 51B-121.40, 51B-183.47 ngừng
26 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-168.14 Thaco 42 2015 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 Nhà xe Minh Phương Xem
27 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-211.34 Thaco 44 2015 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 Nhà xe Minh Phương
28 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-123.40 Thaco 42 2015 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 Nhà xe Minh Phương Xem
29 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-181.21 Thaco 42 2015 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 Nhà xe Minh Phương Xem
320 HTX Xe Khách Liên Tỉnh & Du Lịch Miền Đông 51B-220.22 Thaco 44 2011 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30 4 Nhà xe Gái Chiến, ID:30 51B-110.21 ngừng
32 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 75B-003.30 Hyu 43 2012 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 ID:31, 29B-088.35 ngừng
33 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 51B-050.70 Hyu 42 2012 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 Tâm Minh Phương Xem
35 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 75B-005.49 Hyu 44 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 Tâm Minh Phương Xem
36 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 75B-004.22 Thaco 40 2009 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 Tâm Minh Phương Xem
37 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 75B-002.43 Hyu 42 2012 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 Tâm Minh Phương Xem
38 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 51B-282.99 Hyu 43 2012 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 Tâm Minh Phương Xem
39 Cn Huế-Công Ty Cp Xe Khách Phương Trang Futabuslines 51B-112.44 sam 45 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 10h15, 14h15 15 Phương Trang Xem
40 Cn Huế-Công Ty Cp Xe Khách Phương Trang Futabuslines 51B-245.68 sam 45 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 10h15, 14h15 15 Phương Trang
43 Cn Huế-Công Ty Cp Xe Khách Phương Trang Futabuslines 51B-162.33 sam 45 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 10h15, 14h15 15 51B-063.23, 51B-085.85 ngừng Xem
44 Cn Huế-Công Ty Cp Xe Khách Phương Trang Futabuslines 51B-166.50 sam 45 2013 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 10h15, 14h15 15 Phương Trang Xem
45 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-013.76 HaeCo 47 2013 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 09h15, 14h15 5 Minh Đức
46 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-003.27 Thaco 42 2012 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 09h15, 14h15 5 Minh Đức Xem
47 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-014.80 Thaco 44 2017 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 09h15, 14h15 5 Minh Đức
48 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-013.96 Thaco 42 2010 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 09h15, 14h15 5 Minh Đức Xem
49 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-014.74 Thaco 44 2017 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 09h15, 14h15 5 Minh Đức Xem
325 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-009.88 Hyu 34 2019 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 3:30, 10:00 4 Quốc Trường
51 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-006.58 sam 43 2015 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 3:30, 10:00 4 ID:50, 93B-001.79 ngừng Xem
52 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-004.99 Hyu 46 2013 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 3:30, 10:00 4 Xem
54 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-003.35 Hyu 46 2013 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 11:30 3 ID:53, 93B-003.70 ngừng
55 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-009.09 HaeCo 45 2017 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 11:30 3
326 Cty TNHH Phương Ty 75B-013.41 Thaco 46 2014 Bến xe Cà Mau - Cà Mau 8:00 4
331 Cty TNHH Phương Ty 75B-013.19 Thaco 46 2014 Bến xe Cà Mau - Cà Mau 8:00 4
332 Cty TNHH Phương Ty 75B-004.93 Thaco 46 2014 Bến xe Cà Mau - Cà Mau 8:00 4
333 Cty TNHH Phương Ty 75B-004.88 Thaco 46 2014 Bến xe Cà Mau - Cà Mau 8:00 3
56 Cn Cty Cp Xk Phương Trang Tại Đà Lạt 51B-115.94 Thaco 46 2014 Bến xe Đức Long Bảo Lộc - Lâm Đồng 15:00, 16:00 12 Xem
57 Cn Cty Cp Xk Phương Trang Tại Đà Lạt 51B-114.11 Thaco 48 2014 Bến xe Đức Long Bảo Lộc - Lâm Đồng 15:00, 16:00 12
58 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đà Lạt 49B-011.87 Thaco 42 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 15:00 10 Xem
59 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đà Lạt 49B-012.93 Thaco 42 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 15:00 10 Xem
60 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đà Lạt 49B-010.72 Thaco 42 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 15:00 10 Xem
61 Công Ty Cpxk Phương Trang Futabuslines Tại Đà Lạt 51B-124.84 Thaco 45 2014 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 14:00 18 Phương Trang
63 Công Ty Cpxk Phương Trang Futabuslines Tại Đà Lạt 51B-124.83 Thaco 45 2014 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 14:00 18 Phương Trang Xem
64 Công Ty TNHH TMVT Minh Phượng 75B-012.73 Thaco 42 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 13:00 15 Minh Đức
65 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 75B-011.85 Thaco 46 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 13:00 15 Minh Đức
66 Công Ty TNHH DVVT Quốc Bảo Đà Lạt 49B-015.20 Thaco 46 2017 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 12:00, 14:00, 17:00 15 Quốc Bảo Xem
67 Công Ty TNHH DVVT Quốc Bảo Đà Lạt 49B-015.91 Thaco 48 2017 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 12:00, 14:00, 17:00 15 Quốc Bảo Xem
69 Công Ty TNHH DVVT Quốc Bảo Đà Lạt 49B-011.48 Thaco 46 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 12:00, 14:00, 17:00 15 Quốc Bảo, số 68 =49B-001.59 ngừng hoạt động Xem
70 Công Ty TNHH DVVT Quốc Bảo Đà Lạt 49B-011.34 Thaco 46 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 12:00, 14:00, 17:00 15 Quốc Bảo
71 Công Ty TNHH DVVT Quốc Bảo Đà Lạt 49B-002.68 Hyu 42 2010 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 12:00, 14:00, 17:00 15 Quốc Bảo Xem
341 CTy TNHH MTV TMDV Vận Tải Hòa Hiệp 69B-004.87 HaeCo 43 2014 Bến xe Cà Mau - Cà Mau 07:00 8 Hưng Hòa Hiệp Xem
342 CTy TNHH MTV TMDV Vận Tải Hòa Hiệp 69B-003.35 Thaco 46 2016 Bến xe Cà Mau - Cà Mau 07:00 7 Hưng Hòa Hiệp
72 CTy TNHH Cúc Tùng 79B-012.44 Thaco 44 2014 Bến xe phía Bắc Nha Trang - Khánh Hòa 13:30 15 Cúc Tùng
73 CTy TNHH Cúc Tùng 79B-012.17 Thaco 44 2014 Bến xe phía Bắc Nha Trang - Khánh Hòa 13:30 15 Cúc Tùng Xem
74 Công Ty TNHH DL&TM Liên Hưng 79B-011.92 sam 42 2014 Bến xe phía Bắc Nha Trang - Khánh Hòa 14:00 15 Liên Hưng
75 Công Ty TNHH DL&TM Liên Hưng 79B-014.45 sam 42 2014 Bến xe phía Bắc Nha Trang - Khánh Hòa 14:00 15 Liên Hưng Xem
76 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đắk R' Lấp 48B-005.36 HaeCo 44 2013 Bến xe huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông 15:00 5 Ngọc Thông Xem
77 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đắk R' Lấp 48B-004.99 Thaco 43 2015 Bến xe huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông 15:00 5 Ngọc Thông
78 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đắk R' Lấp 48B-006.91 Thaco 42 2010 Bến xe huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông 15:00 5 Ngọc Thông Xem
79 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-006.00 HaeCo 44 2013 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông Xem
81 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-000.33 Thaco 42 2010 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông, số 80 = 75B-001.68 ngưng hoạt động Xem
82 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-008.38 Thaco 43 2015 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông Xem
84 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-016.51 Thaco 42 2018 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông, số 83 = 75B-001.05 ngưng hoạt động
85 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-016.70 Thaco 42 2018 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông Xem
310 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-017.85 Thaco 36 2019 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông Xem
86 Công Ty Xe Khách Buôn Ma Thuột 47B-016.76 Traco 42 2016 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 17:00 10 Nguyễn Trãi Xem
87 Công Ty Xe Khách Buôn Ma Thuột 47B-010.60 Traco 42 2014 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 17:00 10 Nguyễn Trãi Xem
88 Công Ty Xe Khách Buôn Ma Thuột 47B-013.23 Traco 42 2016 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 17:00 10 Nguyễn Trãi Xem
79 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-006.00 HaeCo 44 2013 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông Xem
81 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-000.33 Thaco 42 2010 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông, số 80 = 75B-001.68 ngưng hoạt động Xem
91 Hợp Tác Xã Vận Tải Krông Ana 47B-018.56 Thaco 44 2016 Bến xe Krông Ana - Đắk Lắk 13:30 5 Bình Hường
92 Hợp Tác Xã Vận Tải Krông Ana 47B-010.90 Thaco 42 2010 Bến xe Krông Ana - Đắk Lắk 12:30 5 Bình Hường
94 Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Krông Năng 47B-005.29 Thaco 43 2012 Bến xe Krông Năng - Đắk Lắk 12:30 7 Gia Bảo, xe có ID =93= 47B-008.18 đã ngưng hoạt động Xem
327 Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Krông Năng 47B-011.94 Thaco 43 2012 Bến xe Krông Năng - Đắk Lắk 14:00 7 Tuấn Lợi
82 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-008.38 Thaco 43 2015 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông Xem
84 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-016.51 Thaco 42 2018 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông, số 83 = 75B-001.05 ngưng hoạt động
99 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-010.04 Thaco 46 2015 Bến xe Khách Đức Cơ - Gia Lai 18:30 15 Xe có ID = 95,96,97,98 chạy 02 tuyến Buôn mê và Phước An Xem
100 HTX Cơ Khí Vận Tải Và Dịch Vụ Diên Hồng 81B-009.88 Thaco 46 2015 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 18:15 15 Diên Hồng Xem
101 HTX Cơ Khí Vận Tải Và Dịch Vụ Diên Hồng 81B-011.37 Thaco 46 2015 Bến xe khách Đức Long Gia Lai - Gia Lai 18:15 15 Diên Hồng Xem
102 HTX Cơ Khí Vận Tải Và Dịch Vụ Diên Hồng 81B-013.00 Thaco 46 2017 Bến xe khách Đức Long Gia Lai - Gia Lai 18:15 8 Diên Hồng Xem
103 HTX Cơ Khí Vận Tải Và Dịch Vụ Diên Hồng 81B-012.06 Thaco 46 2017 Bến xe khách Đức Long Gia Lai - Gia Lai 18:15 7 Diên Hồng Xem
104 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-010.97 Thaco 46 2017 Bến xe khách Đức Long Gia Lai - Gia Lai 18:30 15 Phú Lộc Xem
99 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-010.04 Thaco 46 2015 Bến xe Khách Đức Cơ - Gia Lai 18:30 15 Xe có ID = 95,96,97,98 chạy 02 tuyến Buôn mê và Phước An Xem
82 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-008.38 Thaco 43 2015 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông Xem
107 Hợp Tác Xã Vận Tải Và Dịch Vụ Pleiku 81B-008.46 Thaco 48 2014 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 15:00 15 Đức Thưởng, ID =105, 106 ngừng hoạt động Xem
108 Hợp Tác Xã Vận Tải Và Dịch Vụ Pleiku 81B-005.55 Thaco 45 2013 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 15:00 15 Đức Thưởng Xem
109 Hợp Tác Xã Vận Tải Và Dịch Vụ Pleiku 81B-013.95 Thaco 46 2016 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 15:30 15 Ánh Huê Xem
110 Hợp Tác Xã Vận Tải Và Dịch Vụ Pleiku 81B-008.64 Thaco 48 2014 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 15:30 15 Ân Hạnh
111 Công Ty TNHH VT & DL Thuận Tiến Gia Lai 81B-004.76 sam 42 2013 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 18:00 15 Thuận Tiến
112 Công Ty TNHH VT & DL Thuận Tiến Gia Lai 81B-007.50 sam 42 2013 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 18:00 15 Thuận Tiến Xem
207 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-002.00 Merd 16 2007 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 12:00 12 Chạy xoay vòng
113 Công Ty TNHH Minh Quốc 82B-002.10 Traco 42 2015 Bến xe KonTum - Kon Tum 18:00 15 Minh Quốc
116 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-016.79 Thaco 46 2016 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh Xem
120 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-013.02 Thaco 46 2015 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh Xem
122 HTX Vận Tải Và Kinh Doanh Tổng Hợp Tp Tam Kỳ 92B-010.69 FordT 16 2015 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 15.00 30 Ngọc Ngà Xem
124 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-013.88 Thaco 29 2017 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 08:30 30 Quý Phúc Xem
127 DNTN Bảo Châu Trường Xuân 92B-010.86 sam 29 2015 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 07:15, 17:15 48 Trường Xuân, (ID = 126 ngưng hoạt động) Xem
130 DNTN Bảo Châu Trường Xuân 92B-010.58 sam 29 2015 Bến xe Tiên Phước - Quảng Nam 14:30 26 Trường Xuân Xem
133 Công Ty TNHH MTV TM DVVT Thịnh Phúc 92B-010.74 sam 29 2015 Bến xe Núi Thành - Quảng Nam 14:00 30 Kim Ánh Xem
135 HTX Vận Tải Và Kinh Doanh Tổng Hợp Tp Tam Kỳ 92B-009.54 Thaco 29 2015 Bến xe Bắc Trà My - Quảng Nam 13:15 30 Út Cường, (ID=134=92B-008.46 ngưng hoạt động)
140 Hợp Tác Xã Vận Tải Hưng Thịnh 76B-009.64 Thaco 46 2016 Bến xe Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 12:00 22 Quân Oanh (ID=136,137,138,139 ngưng hoạt động) Xem
328 Công Ty TNHH Vận Tải Kiều Oanh 76B-006.29 Thaco 46 2016 Bến xe Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 11:00 26 Kiều Oanh Xem
142 Công ty CP xe khách TT.Huế 75H-6049 Traco 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long, (ID=141=76B-008.42 ngưng hoạt động) Xem
154 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75H-9156 Hyu 29 2006 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 23 Đà Nẵng Xem
162 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75K-1925 Traco 29 2008 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Xem
169 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-017.00 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Xem
353 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-018.39 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 15 thay xe ID=176, lên đời xe
184 Công Ty TNHH Vĩnh Lộc 75K- 4075 Traco 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 30 Xem
185 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 43H-4602 Com 34 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 14:15, 15:15, 16:15 23 Xem
194 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43B-051.79 Traco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 21 Xem
200 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43S-7356 Tran 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 20 Xem
355 HTX DVHT Vận Tải Đường Bộ Quận Liên Chiểu 43B-051.22 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 18 thay xe 43H-7721, lên đời xe (ID=214)
217 Hợp Tác Xã Ô Tô Vận Tải Số 1 Đà Nẵng 43S-2189 Traco 29 2007 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15 21
219 HTX DVHT Ô Tô Vận Tải & Xe Du Lịch Đà Nẵng 43B-051.47 Traco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15 22 Xem
223 Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Và DV Phúc Đạt 75B-008.39 Hyu 29 2012 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 05:15, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 25 Phúc Đạt Xem
230 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75H-8322 Traco 29 2008 Bến xe Lăng Cô - Thừa Thiên Huế 08:00 7 Buýt
232 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-000.59 Traco 25 2008 Bến xe Cầu Hai - Thừa Thiên Huế 06:30, 07:10, 12:00, 1300
236 Công Ty Tnhh Sửa Chữa &Vận Tải Khách Tỉnh Savannakhet Un-3328 Hyu 45 2005 Savannakhet Bus Station - Savannakhet, Lào 09:00 4
243 Công ty CP xe khách TT.Huế 75K-2077 HaeCo 51 2007 Savannakhet Bus Station - Savannakhet, Lào 08:00 8 Phi Long
244 Công Ty Xe Khách Cha Lơn Xúc Un-0379 Hyu 45 2007 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 08:30 4 Tạm ngưng hoạt động
254 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-004.03 Thaco 29 2007 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:30 8 Dũng Ánh Xem
258 Công Ty Xe Khách Seng-Cha-Lơn un-3295 Hyu 35 2010 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 7:15, 7:30, 8:00, 10:00, 10:30 8 Tạm ngưng hoạt động
272 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-007.21 Thaco 29 2014 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 07:30 8 Bảo Tý, (các xe có ID=263-271 ngưng hoạt động) Xem
279 Cty TNHH Phương Ty 75B-012.33 FordT 16 2010 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 06:30 8 Ben Ty
284 Hội Đồng Xe Khách Giao Thông Đường Bộ Tỉnh Attapư un-0305 Hyu 35 2003 Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station - Atapư, Lào 06:30 15 Minh Hoàng Xem
290 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-014.32 FordT 16 2017 Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station - Atapư, Lào 05:30 15 Minh Hoàng Xem
293 Công Ty Vận Tải Khách Quá Cảnh Thủ Đô Viêng Chăn Un-8489 Hyu 46 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 09:00 8 Tạm ngưng hoạt động
295 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk Un-5455 Hyu 46 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Út Mọm
299 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-011.74 Thaco 46 2015 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Đá Cơ (Thành Tiến)
301 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-007.95 Thaco 48 2014 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 09:00 8 Út Mọm Xem
305 Công Ty Vận Tải Hành Khách Liên Vận Quốc Tế & Du Lịch Na Luông. Un-0269 Hyu 44 2010 Bến xe Nam Luông Prabang, Lào - Luang Prabang bus station - Luông prabăng, Lào 17:00 6 Nam Thu
23 Công Ty TNHH TMVT Minh Phượng 51B-138.33 Thaco 40 2014 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 Minh Phương Xem
243 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-013.60 Thaco 47 2017 Savannakhet Bus Station - Savannakhet, Lào 08:00 7 Phi Long Xem
170 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75H-6163 Traco 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Xem
360 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-009.98 Hyu 36 2019 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 10:00 4 Quốc Trường, xe phòng riêng Xem
115 Công Ty TNHH Minh Quốc 82B-002.04 Traco 42 2015 Bến xe KonTum - Kon Tum 18:00 15 Minh Quốc, (ID = 114 ngừng hoạt động) Xem
116 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-016.79 Thaco 46 2016 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh Xem
118 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-009.27 Thaco 48 2014 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh (ID = 117 ngưng hoạt động) Xem
119 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-009.40 Thaco 48 2016 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh Xem
334 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-024.35 Thaco 36 2019 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh
343 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-024.21 Thaco 36 2019 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh
120 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-013.02 Thaco 46 2015 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh Xem
121 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-016.19 Thaco 46 2016 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh Xem
321 CN III CÔNG TY CP Công Nghiệp Quảng An 1 Tại Quảng Nam 29B-079.59 Hyu 46 2007 Bến xe Bắc Quảng Nam - Quảng Nam 06:00, 07:30, 08:00, 10:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 44 Quảng An 1 (Tạm ngưng hoạt động)
322 CN III CÔNG TY CP Công Nghiệp Quảng An 1 Tại Quảng Nam 29B-057.47 Hyu 46 2007 Bến xe Bắc Quảng Nam - Quảng Nam 06:00, 07:30, 08:00, 10:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 44 Quảng An 1 (Tạm ngưng hoạt động)
323 CN III CÔNG TY CP Công Nghiệp Quảng An 1 Tại Quảng Nam 29B-059.81 Hyu 46 2007 Bến xe Bắc Quảng Nam - Quảng Nam 06:00, 07:30, 08:00, 10:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 44 Quảng An 1 (Tạm ngưng hoạt động)
324 CN III CÔNG TY CP Công Nghiệp Quảng An 1 Tại Quảng Nam 29B-060.16 Hyu 46 2007 Bến xe Bắc Quảng Nam - Quảng Nam 06:00, 07:30, 08:00, 10:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 44 Quảng An 1 (Tạm ngưng hoạt động)
122 HTX Vận Tải Và Kinh Doanh Tổng Hợp Tp Tam Kỳ 92B-010.69 FordT 16 2015 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 15.00 30 Ngọc Ngà Xem
123 HTX Vận Tải Và Kinh Doanh Tổng Hợp Tp Tam Kỳ 92B-013.46 Thaco 29 2017 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 16:30 30 Xuân Phúc Xem
124 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-013.88 Thaco 29 2017 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 08:30 30 Quý Phúc Xem
125 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-009.43 Thaco 29 2012 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 07:45 8 Quý Phúc Xem
335 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-005.68 HaeCo 45 2012 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 11:10 30 Minh Sư Xem
127 DNTN Bảo Châu Trường Xuân 92B-010.86 sam 29 2015 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 07:15, 17:15 48 Trường Xuân, (ID = 126 ngưng hoạt động) Xem
129 DNTN Bảo Châu Trường Xuân 92B-017.87 sam 29 2018 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 11:45 26 Trường Xuân (ID = 128 = 92B-012.93 ngưng hoạt động) Xem
130 DNTN Bảo Châu Trường Xuân 92B-010.58 sam 29 2015 Bến xe Tiên Phước - Quảng Nam 14:30 26 Trường Xuân Xem
131 DNTN Bảo Châu Trường Xuân 92B-007.79 FordT 16 2010 Bến xe Tiên Phước - Quảng Nam 07:15, 18:00 30 Trường Xuân
132 DNTN Bảo Châu Trường Xuân 92B-012.78 sam 29 2015 Bến xe Tiên Phước - Quảng Nam 15:30 30 Trường Xuân Xem
133 Công Ty TNHH MTV TM DVVT Thịnh Phúc 92B-010.74 sam 29 2015 Bến xe Núi Thành - Quảng Nam 14:00 30 Kim Ánh Xem
135 HTX Vận Tải Và Kinh Doanh Tổng Hợp Tp Tam Kỳ 92B-009.54 Thaco 29 2015 Bến xe Bắc Trà My - Quảng Nam 13:15 30 Út Cường, (ID=134=92B-008.46 ngưng hoạt động)
140 Hợp Tác Xã Vận Tải Hưng Thịnh 76B-009.64 Thaco 46 2016 Bến xe Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 12:00 22 Quân Oanh (ID=136,137,138,139 ngưng hoạt động) Xem
328 Công Ty TNHH Vận Tải Kiều Oanh 76B-006.29 Thaco 46 2016 Bến xe Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 11:00 26 Kiều Oanh Xem
142 Công ty CP xe khách TT.Huế 75H-6049 Traco 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long, (ID=141=76B-008.42 ngưng hoạt động) Xem
143 Công ty CP xe khách TT.Huế 75H-9599 Traco 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long Xem
144 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-014.48 Traco 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long Xem
145 Công ty CP xe khách TT.Huế 75H-2229 Traco 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long Xem
146 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-015.51 Traco 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long
147 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-015.10 Traco 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long Xem
148 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-015.12 Traco 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long Xem
149 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-005.41 Traco 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long
150 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-015.58 Traco 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long
151 Công ty CP xe khách TT.Huế 75H-8038 Traco 29 2005 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long Xem
152 Công ty CP xe khách TT.Huế 75K-1416 Traco 29 2008 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long
153 Công ty CP xe khách TT.Huế 75K-1419 Traco 29 2008 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Phi Long Xem
154 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75H-9156 Hyu 29 2006 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 23 Đà Nẵng Xem
344 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-018.12 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 19 thay xe ID=155, lên đời xe
156 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-016.28 Hyu 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 18 Xem
345 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-018.28 Hyu 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 19 thay xe ID=157, lên đời xe Xem
346 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-017.04 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 19 thay xe ID=158, lên đời xe
347 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-017.78 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 19 thay xe ID=159, lên đời xe Xem
348 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-018.96 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 19 thay xe ID=160, lên đời xe Xem
161 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75K-4203 Hyu 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 19 Xem
162 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75K-1925 Traco 29 2008 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Xem
349 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-018.21 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 thay xe ID=163, lên đời xe Xem
164 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75H-7046 Hyu 29 2006 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 21
165 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-003.37 Hyu 29 2008 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 21 Xem
166 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75H-9529 Traco 29 2005 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 21 Xem
337 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-018.30 Hyu 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 21 thay xe ID=167, lên đời xe Xem
350 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-018.74 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 21 thay xe ID=168, lên đời xe
169 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-017.00 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Xem
171 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-018.75 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Xem
172 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-017.07 Traco 29 2007 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22
351 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-008.29 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 21 thay xe ID=173, lên đời xe Xem
352 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-016.02 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 21 thay xe ID=174, lên đời xe Xem
175 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-014.26 Traco 29 2008 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 21 Xem
353 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-018.39 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 15 thay xe ID=176, lên đời xe
177 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75K- 0488 Traco 29 2007 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 15
178 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-007.89 Hyu 29 2013 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 15 Xem
179 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-001.33 Hyu 29 2010 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 15
180 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-010.58 Hyu 29 2012 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 15 Xem
181 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-011.83 Traco 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 15
182 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75K-3696 Traco 29 2008 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 15 Xem
183 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75K-5326 Hyu 29 2008 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 15 Xem
184 Công Ty TNHH Vĩnh Lộc 75K- 4075 Traco 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 30 Xem
185 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 43H-4602 Com 34 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 14:15, 15:15, 16:15 23 Xem
186 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 43H-4610 Com 34 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 14:15, 15:15, 16:15 23 Xem
187 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 43H-4604 Com 34 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 14:15, 15:15, 16:15 23 Xem
188 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 43H-4611 Com 34 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 14:15, 15:15, 16:15 23 Xem
189 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 43S-9238 Tran 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 23 Xem
190 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 43S-9420 Tran 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 23 Xem
191 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 43S-9851 Tran 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 23 Xem
192 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 43S-9912 Tran 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 23 Xem
193 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 43S-9971 Tran 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 23 Xem
194 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43B-051.79 Traco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 21 Xem
195 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43B-041.27 Traco 29 2007 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 21 Xem
196 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43X-4941 Traco 29 2008 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 21 Xem
197 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43B-041.23 Traco 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 21 Xem
198 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43H-6117 Traco 29 2006 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 21
199 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43B-020.45 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 21 thay xe 43B-038.01, lên đời xe (ID=199) Xem
200 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43S-7356 Tran 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 20 Xem
201 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-012.32 Thaco 29 2012 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 19 Xem
202 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-010.40 Thaco 29 2010 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 19 Xem
203 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43X- 0203 Tran 29 2008 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 20 Xem
204 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-044.31 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 19
205 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43S-1870 Tran 29 2007 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 20 Xem
206 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43S-1615 Tran 29 2007 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 19 Xem
207 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-037.59 Thaco 29 2013 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 19 Xem
338 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-048.67 Hyu 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 20 thay xe 43B-002.52, lên đời xe (ID=208) Xem
209 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-005.84 Tran 29 2005 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 18:30 30 Xem
210 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-011.06 Thaco 29 2013 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 19 Xem
211 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-012.03 Thaco 29 2013 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 19 Xem
212 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-003.59 Hyu 29 2010 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 14:15, 15:15, 16:15 30 Xem
213 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-046.13 Tran 29 2004 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 19 Xem
355 HTX DVHT Vận Tải Đường Bộ Quận Liên Chiểu 43B-051.22 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 18 thay xe 43H-7721, lên đời xe (ID=214)
215 HTX DVHT Vận Tải Đường Bộ Quận Liên Chiểu 43X-2210 Traco 29 2009 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 19 Xem
216 HTX DVHT Vận Tải Đường Bộ Quận Liên Chiểu 43B-015.69 Tran 29 2008 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 19:00 30 Xem
217 Hợp Tác Xã Ô Tô Vận Tải Số 1 Đà Nẵng 43S-2189 Traco 29 2007 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15 21
218 Hợp Tác Xã Ô Tô Vận Tải Số 1 Đà Nẵng 43B-051.99 Traco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15 21 thay xe 43H-6614, lên đời xe (ID=218) Xem
219 HTX DVHT Ô Tô Vận Tải & Xe Du Lịch Đà Nẵng 43B-051.47 Traco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15 22 Xem
220 HTX DVHT Ô Tô Vận Tải & Xe Du Lịch Đà Nẵng 43B-002.72 Traco 29 2007 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15 22 Xem
221 HTX DVHT Ô Tô Vận Tải & Xe Du Lịch Đà Nẵng 43B-011.33 Traco 29 2006 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15 22 Xem
222 HTX DVHT Ô Tô Vận Tải & Xe Du Lịch Đà Nẵng 43H-6405 Traco 29 2006 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15 22 Xem
223 Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Và DV Phúc Đạt 75B-008.39 Hyu 29 2012 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 05:15, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 25 Phúc Đạt Xem
224 Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Và DV Phúc Đạt 75B-009.90 Hyu 29 2012 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 05:15, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 25 Phúc Đạt Xem
225 Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Và DV Phúc Đạt 75B-008.78 Thaco 29 2012 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 05:15, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 26 Phúc Đạt Xem
226 Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Và DV Phúc Đạt 75B-008.77 Thaco 29 2012 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 05:15, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 26 Phúc Đạt
227 Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Và DV Phúc Đạt 75B-011.90 Thaco 29 2012 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 05:15, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 16 Phúc Đạt
228 Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Và DV Phúc Đạt 75B-009.27 Thaco 29 2012 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 05:15, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 26 Phúc Đạt
229 Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Và DV Phúc Đạt 75B-013.64 Thaco 29 2012 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 05:15, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 26 Phúc Đạt Xem
230 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75H-8322 Traco 29 2008 Bến xe Lăng Cô - Thừa Thiên Huế 08:00 7 Buýt
231 Hợp tác xã vận tải ôtô TP.Huế 75B-008.97 Traco 29 2008 Bến xe Lăng Cô - Thừa Thiên Huế 08:00 7 Buýt
232 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-000.59 Traco 25 2008 Bến xe Cầu Hai - Thừa Thiên Huế 06:30, 07:10, 12:00, 1300
233 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-003.32 Traco 25 2008 Bến xe Cầu Hai - Thừa Thiên Huế 06:30, 07:10, 12:00, 1300 7 Buýt
234 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75H-6704 Traco 25 2008 Bến xe Cầu Hai - Thừa Thiên Huế 06:30, 07:10, 12:00, 1300 7 Buýt
236 Công Ty Tnhh Sửa Chữa &Vận Tải Khách Tỉnh Savannakhet Un-3328 Hyu 45 2005 Savannakhet Bus Station - Savannakhet, Lào 09:00 4
243 Công ty CP xe khách TT.Huế 75K-2077 HaeCo 51 2007 Savannakhet Bus Station - Savannakhet, Lào 08:00 8 Phi Long
244 Công Ty Xe Khách Cha Lơn Xúc Un-0379 Hyu 45 2007 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 08:30 4 Tạm ngưng hoạt động
254 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-004.03 Thaco 29 2007 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:30 8 Dũng Ánh Xem
258 Công Ty Xe Khách Seng-Cha-Lơn un-3295 Hyu 35 2010 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 7:15, 7:30, 8:00, 10:00, 10:30 8 Tạm ngưng hoạt động
272 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-007.21 Thaco 29 2014 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 07:30 8 Bảo Tý, (các xe có ID=263-271 ngưng hoạt động) Xem
279 Cty TNHH Phương Ty 75B-012.33 FordT 16 2010 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 06:30 8 Ben Ty
284 Hội Đồng Xe Khách Giao Thông Đường Bộ Tỉnh Attapư un-0305 Hyu 35 2003 Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station - Atapư, Lào 06:30 15 Minh Hoàng Xem
290 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-014.32 FordT 16 2017 Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station - Atapư, Lào 05:30 15 Minh Hoàng Xem
293 Công Ty Vận Tải Khách Quá Cảnh Thủ Đô Viêng Chăn Un-8489 Hyu 46 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 09:00 8 Tạm ngưng hoạt động
295 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk Un-5455 Hyu 46 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Út Mọm
299 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-011.74 Thaco 46 2015 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Đá Cơ (Thành Tiến)
301 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-007.95 Thaco 48 2014 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 09:00 8 Út Mọm Xem
305 Công Ty Vận Tải Hành Khách Liên Vận Quốc Tế & Du Lịch Na Luông. Un-0269 Hyu 44 2010 Bến xe Nam Luông Prabang, Lào - Luang Prabang bus station - Luông prabăng, Lào 17:00 6 Nam Thu
358 Công Ty Cpxk Phương Trang Futabuslines Tại Đà Lạt 51B-199.56 Thaco 46 2016 Bến xe Đức Long Bảo Lộc - Lâm Đồng 11:00, 14:00 12 Phương Trang Xem
255 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-016.96 Hyu 16 2018 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào Xem
311 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-017.08 Thaco 29 2015 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:00 8 Su Su Xem
329 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-017.17 Hyu 16 2019 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:00 8 Dũng Ánh Xem
360 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-010.92 Hyu 36 2019 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 11:30 5 Quốc Thưởng Xem
294 Công Ty Vận Tải Khách Quá Cảnh Thủ Đô Viêng Chăn U2-2223 Hyu 46 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 09:00 8 Đá Cơ (Thành Tiến) Xem
241 Công Ty Tnhh Sửa Chữa &Vận Tải Khách Tỉnh Savannakhet Un-0388 Hyu 45 2005 Savannakhet Bus Station - Savannakhet, Lào 08:00 4 Xem
245 Công Ty Xe Khách Cha Lơn Xúc Un-2124 Hyu 47 2003 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 08:00 8 Su Su Xem
235 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75K-3087 Traco 25 2008 Bến xe Cầu Hai - Thừa Thiên Huế 06:30, 07:10, 12:00, 1300 7 Buýt
237 Công Ty Tnhh Sửa Chữa &Vận Tải Khách Tỉnh Savannakhet Un-3644 Hyu 45 2005 Savannakhet Bus Station - Savannakhet, Lào 09:00 4
238 Công Ty Tnhh Sửa Chữa &Vận Tải Khách Tỉnh Savannakhet Un-1896 Hyu 45 2005 Savannakhet Bus Station - Savannakhet, Lào 08:00 4
239 Công Ty Tnhh Sửa Chữa &Vận Tải Khách Tỉnh Savannakhet un-1053 Hyu 40 2005 Savannakhet Bus Station - Savannakhet, Lào 08:00 4 Xe đang ngừng sửa chữa
240 Công Ty Tnhh Sửa Chữa &Vận Tải Khách Tỉnh Savannakhet un-0387 Hyu 45 2005 Savannakhet Bus Station - Savannakhet, Lào 08:00 4 Xem
248 Công Ty Xe Khách Cha Lơn Xúc Un-2359 Hyu 46 2010 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:00 8 Anh Duy
249 Công Ty Xe Khách Cha Lơn Xúc un-0788 Hyu 47 2007 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:00 4 Tạm ngừng hoạt động
250 Công Ty Xe Khách Cha Lơn Xúc un-0177 Hyu 47 2007 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:00 4 Tạm ngừng hoạt động
251 Công Ty Xe Khách Cha Lơn Xúc un-0359 Hyu 47 2007 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:00 4 thứ 6 háng tuần
262 Công Ty Xe Khách Seng-Cha-Lơn un-3819 Hyu 47 2009 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 07:00 8 thứ 2, thứ 5 hàng tuần (Tạm ngưng hoạt động)
273 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-009.53 Thaco 29 2014 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 8 thứ 2, thứ 4
275 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-016.30 FordT 16 2009 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 12 Thứ 3,5,chủ nhật (xe đang sửa chữa)
277 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-006.16 FordT 16 2015 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 8 thứ 3, 7
278 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 74B-005.35 FordT 16 2016 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 12 thứ 3, 6, chủ nhật
319 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-017.67 FordT 16 2016 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 8 thứ 4, 7 (Tạm ngừng hoạt động/sửa chữa)
359 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-018.77 FordT 16 2016 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 12 thứ 2,4,6
280 Cty TNHH Phương Ty 75B-009.33 Hyu 29 2014 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 8 thứ 5, CN (Thúy Đăng)
282 Cty TNHH Phương Ty 75B-016.44 FordT 16 2016 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 8 thứ 2,4 (Tạm ngưng hoạt động(
283 Cty TNHH Phương Ty 75B-016.97 FordT 16 2015 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 8 thứ 5, CN Xem
330 Cty TNHH Phương Ty 75B-017.33 Thaco 29 2016 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 06:30 8 thứ 2,6
285 Hội Đồng Xe Khách Giao Thông Đường Bộ Tỉnh Attapư Un-0358 Hyu 29 2013 Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station - Atapư, Lào 06:30 12 Hoàng Hảo Xem
286 Hội Đồng Xe Khách Giao Thông Đường Bộ Tỉnh Attapư Un-0369 Hyu 35 2003 Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station - Atapư, Lào 06:30 4 Khánh Bé
291 Công ty CP xe khách TT.Huế 74B-007.20 Hyu 29 2018 Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station - Atapư, Lào 06:30 4
292 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-017.70 Thaco 29 2018 Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station - Atapư, Lào 06:30 12 Hoàng Hảo (Chạy luân phiên với un-0358)
294 Công Ty Vận Tải Khách Quá Cảnh Thủ Đô Viêng Chăn Un-2223 Hyu 46 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Thành Tiến (Đá Cơ)
295 Công Ty Vận Tải Khách Quá Cảnh Thủ Đô Viêng Chăn Un-0853 Hyu 47 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 4 Hưng Phát (Tạm ngưng hoạt động/sửa chữa)
297 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk Un-4777 Hyu 46 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Thành Tiến (Đá Cơ) Xem
298 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk Un-7679 Hyu 47 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 11:00 4 Châu Chinh (Tạm ngưng hoạt động)
313 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk Un-9559 Hyu 47 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 11:00 4 Châu Chinh (Tạm ngưng hoạt động)
314 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk 43B-002.74 Hyu 47 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 11:00 4 Châu Chinh (Tạm ngưng hoạt động)
315 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk un-5679 Hyu 47 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 11:00 4 Châu Chinh (Tạm ngưng hoạt động)
316 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk un-4429 Hyu 47 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 11:00 4 Châu Chinh (Tạm ngưng hoạt động)
317 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk un-4212 Hyu 47 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 11:00 4 Châu Chinh (Tạm ngưng hoạt động)
300 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc 75B-012.52 Thaco 46 2016 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Thành Tiến (Đá Cơ)
302 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-012.16 Thaco 48 2016 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 út Mọm
303 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-009.54 Thaco 43 2014 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Út Mọm
304 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-016.87 Thaco 43 2015 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Út Mọm (Tạm ngưng sửa chữa)
306 Công Ty Vận Tải Hành Khách Liên Vận Quốc Tế & Du Lịch Na Luông. Un-0268 Hyu 44 2010 Bến xe Nam Luông Prabang, Lào - Luang Prabang bus station - Luông prabăng, Lào 17:00 4 Nam Thu (Tạm ngưng sửa chữa)
7 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-013.94 HaeCo 44 2016 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 07:00, 08:00, 10:00, 11:30, 13:00 10 Nhà xe Quốc Vinh Xem
358 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-290.96 Thaco 36 2019 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 13:30 8 Minh Phương Limousine 34 phòng
359 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-291.92 Thaco 34 2019 Bến xe Miền Đông - TP Hồ Chí Minh 13:30 8 Minh Phương Limousine Vip 34 phòng riêng Xem
Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 02346287777
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp