Giới thiệu

Lịch sử hình thành

Trước đây Bến xe An Cựu và Bến xe An Hòa trực thuộc Công ty Vận tải ôtô khách Thừa Thiên Huế. Với chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, nhằm tách biệt chức năng quản lý nhà nước trên các Bến xe và hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải, trên cơ sở đó tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các Bến xe, nhằm phục vụ hành khách qua lại Thừa Thiên Huế ngày càng được tốt hơn. Ngày 14/4/1994 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định số: 640/QĐ-UBND tách Bến xe ra khỏi Công ty Vận tải ôtô khách Thừa Thiên Huế và thành lập Trung tâm Quản lý và Dịch vụ Bến xe ôtô khách.

Mặt khác để đơn vị tự chủ trong  quản lý kinh tế và phát huy hiệu quả công tác quản lý bến bãi hoạt động theo Luật doanh nghiệp, ngày 29/12/1998 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh đã có quyết định số: 2751/QĐ-UB chuyển đổi Trung tâm từ đơn vị hành chính sự nghiệp có thu thành Công ty Quản lý Bến xe Thừa Thiên Huế là doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích. Ngày 03/9/1999 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh đã ra quyết định số: 1944/QĐ-UB về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: quản lý hoạt động và điều hành tại bến thuyền du lịch, dịch vụ cung ứng xăng dầu tại Bến xe với tên gọi Công ty Quản lý Bến xe Bến  thuyền Thừa Thiên Huế.

Với xu thế chuyển đổi mô hình doanh nghiệp phù hợp tình hình mới theo Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 06/10/2005 của UBND Tỉnh TT Huế Công ty Quản lý Bến xe Bến thuyền Thừa Thiên Huế chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Quản lý Bến xe Bến thuyền Thừa Thiên Huế.

Thực hiện quyết định số: 1081/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 về việc chuyển giao các bến thuyền sang Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Huế quản lý và sử dụng. Do vậy, Công ty phải thay đổi tên và ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với chức năng hoạt động đổi tên Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Quản lý Bến xe Bến thuyền Thừa Thiên Huế thành TNHH Nhà nước một thành viên Quản lý Bến xe Thừa Thiên Huế theo quyết định số: 1443/QĐ-UBND ngày 25/6/2007.

Ngày 29 tháng 10 năm 2015, theo tiến trình hiện đại hóa cả nước, đổi mới mô hình mới để khai thác có hiệu quả hơn năng lực các Bến xe thuộc đơn vị, Công ty thực hiện chuyển đổi mô hình theo quyết định số 2276/QĐ-UBND để chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên thành Công ty cổ phần Bến xe Huế.

Quá Trình Phát Triển

Qua hơn 22 năm hình thành và đi vào hoạt động Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của UBND Tỉnh, Sở GTVT và các ban ngành chức năng liên quan. Hoạt động quản lý vận tải tại các Bến xe đã đi vào nề nếp và phát triển, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao, hệ thống cơ sở hạ tầng bến bãi đã được hoàn thiện và phát triển. Hoạt động quản lý tại Công ty đã có nhiều chuyển biến và phát triển trên nhiều lĩnh vực, kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh đều vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, hoàn thành tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước, Doanh thu năm sau tăng hơn năm trước, đời sống người lao động được ổn định. Tập thể CBCNV-LĐ Công ty luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, chịu khó học, đoàn kết và hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công việc từ đó tạo ra một tập thể đoàn kết và đạt được tính thống nhất từ lãnh đạo Công ty đến từng thành viên lao động.

Tiêu chí hoạt động

Những giải pháp để nâng cao sức cạnh tranh của đơn vị:

 • Tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đặc biệt phổ cập trình độ tin học, ngoại ngữ cho toàn CB.CNV trong toàn Công ty.
 • Xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.
 • Một số mục tiêu của công ty trong giai đoạn 2015-2020:
 • Xây dựng 02 bến xe trở thành Bến hiện đại mang đầy đủ tính kiến trúc-mỹ thuật-văn hoá.
 • Xây dựng các bến xe huyện, bến xe tải làm vệ tinh hoạt động rộng khắp trên địa bàn Tỉnh, thực sự trở thành cánh tay phải của cơ quan nhà nước, Sở GTVT địa phương về quản lý nhà nước tại các Bến xe.
 • Ngoài hoạt động vận tải 02 Bến xe còn là nơi quãng cáo, chuyển phát hành hoá, nhận ký gửi, thu gom, phân phối, đại lý vận tải...
 • Xây dựng hệ thống kết nối với các Trung tâm điều hành vận chuyển khách liên tỉnh, nội tỉnh và Quốc tế. Kết nối hệ thống mạng vi tính nhằm giúp thông tin nhiều chiều về các chuyến xe như: bán vé và giữ chỗ, về các dịch vụ dọc đường...có thể đạt trình độ cao như đường sắt, hàng không.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Quản lý và khai thác các bến xe, điểm (bãi) đỗ xe khách, xe tải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Khai thác các điểm dừng, đỗ xe trên địa bàn toàn tỉnh.
 • Vận tải hành khách công cộng bằng xe Buýt tuyến nội thị và nội tỉnh.
 • Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định và không cố định bằng đường bộ.
 • Sửa chữa, bảo dưỡng và kiểm định các phương tiện giao thông vận tải.
 • Xếp dỡ hành hóa, trông giữ phương tiện giao thông vận tải.
 • Kinh doanh xăng dầu, vật liệu xây dựng.
 • Kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà trọ.
 • Đại lý mua bán ô tô và phụ tùng ô tô, xe máy.

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?