Điều khoản - Chính sách

Hướng dẫn các điều khoản, chính sách đặt mua vé, thanh toán trực tiếp tại website. Chính sách hủy, trả, giao nhận hóa đơn, xuất vé, quy định giao dịch với phương tiện, doanh nghiệp phục vụ... Cụ thể bao gồm 8 điều khoản-chính sách chi tiết như sau:

Ảnh sưu tầm trên Internet.

1, Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng chi tiết tại link: https://benxehue.vn/danh-muc/hanh-khach/chinh-sach-bao-ve-thong-tin-ca-nhan-cua-khach-hang;

2, Thông tin về các phương thức thanh toán chi tiết tại link: https://benxehue.vn/danh-muc/hanh-khach/thong-tin-ve-cac-ph-ng-thuc-thanh-toan;

3, Thông tin về vận chuyển và giao nhận chi tiết tại link: https://benxehue.vn/danh-muc/hanh-khach/thong-tin-ve-van-chuyen-va-giao-nhan;

4, Thông tin về điều kiện giao dịch chung chi tiết tại link: https://benxehue.vn/danh-muc/hanh-khach/thong-tin-ve-dieu-kien-giao-dich-chung;

5, Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của hành khách chi tiết tại link: https://benxehue.vn/danh-muc/hanh-khach/c-che-tiep-nhan-va-giai-quyet-khieu-nai-cua-hanh-khach;

6, Quyền và trách nhiệm của BQL website TMĐT benxehue.vn chi tiết tại link: https://benxehue.vn/danh-muc/hanh-khach/quyen-va-trach-nhiem-cua-bql-website-tmdt-benxehue-vn;

7, Quyền lợi và trách nhiệm của hành khách đặt vé chi tiết tại link: https://benxehue.vn/danh-muc/hanh-khach/quyen-loi-va-trach-nhiem-cua-hanh-khach-dat-ve;

8, Quyền và trách nhiệm của đối tác (người bán, nhà cung cấp ...) trên website chi tiết tại link: https://benxehue.vn/danh-muc/hanh-khach/quyen-va-trach-nhiem-cua-doi-tac-ng-oi-ban-nha-cung-cap-tren-website.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý bạn đọc, hành khách và đơn vị đối tác./.

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp