Thông tin về các phương thức thanh toán

Điều 34 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP quy định thương nhân, tổ chức, cá nhân phải công bố toàn bộ các phương thức thanh toán áp dụng cho hàng hoá hoặc dịch vụ giới thiệu trên website, kèm theo giải thích rõ ràng, chính xác để khách hàng có thể hiểu và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp. Công ty cổ phần Bến xe Huế hiện có các phương thức thanh toán cụ thể như sau:

1, Thanh toán giữa người mua vé (khách hàng) – người bán (nhân viên nhận uỷ thác bán vé)

Website htttps://benxehue.vn áp dụng hình thức “đặt giữ vé xe, nhận vé thanh toán tại quầy uỷ thác các Chi nhánh trực thuộc” trong các giao dịch mua bán giữa khách hàng (người mua) và đơn vị vận tải (uỷ thác cho các bến xe bán vé), nên quy trình thanh toán sẽ được thực hiện theo các bước:

Bước 1: Khách hàng đặt vé trên chuyến lựa chọn di chuyển tại website benxehue.vn;

Bước 2: Nhận email tự động từ Công ty xác nhận đã đặt vé và yêu cầu đến lấy vé trước 1h xe chạy khi đặt vé thành công (thời gian nhận được tầm trên dưới 5 phút, cần check email spam nếu không nhận được);

Bước 3: Nếu muốn chọn ghế, hành khách cần liên lạc qua số điện thoại phòng vé uỷ thác đã cung cấp trên vé đặt trực tuyến (Bến Nam sử dụng số: 0234.382.5070 (giờ hành chính) hoặc 085.444.1080 (24/24h); Bến Bắc sử dụng số: 0234.3588.490 (giờ hành chính) hoặc 086.744.1080 (24/24h)) để xác nhận chọn chỗ muốn đi trên hành trình;

Bước 4: Nếu đã chọn được ghế với nhân viên phòng vé, xác nhận tên nhân viên phòng vé đã liên lạc, để làm thủ tục nhận ghế và vé theo yêu cầu với nhân viên giao dịch bước 5;

Bước 5: Lên thanh toán trực tiếp tại quầy uỷ thác (số 4 tại Chi nhánh Bến xe phía Nam, Bến xe phía Bắc) để nhận cùi vé lên xe muốn di chuyển, sử dụng tiền mặt hoặc quét mã QR chuyển khoản thanh toán với nhân viên giao dịch. Kết thúc quá trình thanh toán.

2, Thanh toán giữa đối tác vận tải với Công ty cổ phần Bến xe Huế

Website htttps://benxehue.vn áp dụng hình thức “ký hợp đồng kinh tế vận tải” hàng năm vào dịp cuối tháng 12 để nhận hoa hồng bán vé bán được từ việc uỷ thác bán vé của đơn vị vận tải cho Công ty cổ phần Bến xe bán vé tại các Chi nhánh Bến xe trực thuộc theo 1 trong 2 hình thức: theo số lượng vé bán được hoặc khoán số vé bán được trên mỗi chuyến (tuỳ theo hình thức đơn vị vận tải chọn lựa khi ký kết hợp đồng kinh tế hàng năm).

Thanh toán qua hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt khi xe thực hiện đăng tài, tiền vé bán được cho hành khách sẽ được tổ Đăng tài và dịch vụ các Chi nhánh hoàn trả đầy đủ tiền vé bán được từ hành khách cho chủ phương tiện trước khi xuất bến di chuyển. Kết thúc quá trình đơn vị vận tải uỷ thác bán vé cho Công ty cổ phần Bến xe bán vé.

Các đơn vị vận tải mở phòng vé tư nhân tại các Chi nhánh được tự tổ chức bán vé đảm bảo kế hoạch vận doanh của đơn vị và chi phí thuê tài sản làm phòng vé tại các Chi nhánh Bến xe theo hợp đồng thuê tài sản hàng năm được 2 bên đồng ý ký kết./.

 

Bình luận

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?