Tuyến xe tại Công ty cổ phần bến xe Huế

Bến xe Phía Nam Bến xe Krông Ana

Hình thức
Cố định
Thời gian
12h30, 13h30
Lộ trình
Bến xe Krông Ana - QL1A - QL14B - Đường HCM - QL14 - QL29 - Bến xe phía Nam Huế và ngược lại

Bến xe Phía Nam Bến xe khách Đức Long Gia Lai

Hình thức
Cố định
Thời gian
16h30, 18h
Lộ trình
Bến xe Chư Sê - Đường Hồ Chí Minh - QL14B - QL1 - Bến xe phía Nam Tp Huế

Bến xe Phía Nam Bến xe Tam Kỳ

Hình thức
Cố định
Thời gian
14h30, 15h30
Lộ trình
Bến xe Tam Kỳ - QL1A - Bến xe phía Nam và ngược lại

Bến xe Phía Nam Bến xe Núi Thành

Hình thức
Cố định
Thời gian
14h
Lộ trình
Bến xe Núi Thành - QL1A - Bến xe Phía Nam Huế và ngược lại

Bến xe Phía Nam Bến xe Bắc Trà My

Hình thức
Cố định
Thời gian
13h15
Lộ trình
Bến xe Bắc Trà My - QL1A - Bến xe phía Nam và ngược lại

Bến xe Phía Nam Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station

Hình thức
Cố định
Thời gian
6:00
Lộ trình
Bến Nam - QL1 - Cửa khẩu La Lay - Bến Atapư

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?