Văn bản pháp quy

Thu hồi phù hiệu xe vi phạm về vận tải trong tháng 8

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thừa Thiên Huế vừa có quyết định số 1646/QĐ-SGTVT-QLVT&PT và số 1647/QĐ-SGTVT ngày 29 tháng 9 năm 2022 về việc nhắc nhở, cảnh báo ô tô tham gia kinh doanh vận tải tuyến xe buýt vi phạm và thu hồi phù hiệu xe vi phạm về vận tải tuyến cố định trong tháng 8 năm 2022.

Nghị định 47/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Ngày 19/7/2022, Nghị định 47/2022/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, thời hạn áp dụng bắt đầu từ 01/9/2022.

Bãi bỏ một số quy định liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép về vận tải đường bộ quốc tế tại Thông tư 05/2022-TT-BGTVT

Ngày 25/5/2022, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành Thông tư số: 05/2022 bãi bỏ một số quy định liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép của các Thông tư về vận tải đường bộ quốc tế do Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành. Trong đó, đáng chú ý có các nội dung bãi bỏ liên quan đến các tuyến vận tải liên vận hoạt động tại Công ty cổ phần Bến xe Huế gồm:

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0911167799
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp