Văn bản pháp quy

Thông tư về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 15/9/23

Bộ Công an ngày 01/8/2023 vừa ban hành Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/9/2023.

Thu hồi phù hiệu vi phạm quy định về vận tải tháng 5 năm 2023

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thừa Thiên Huế vừa có quyết định số 1350/QĐ-SGTVT ngày 07 tháng 7 năm 2023 về việc thu hồi phù hiệu xe vi phạm về vận tải tháng 5 năm 2023. Số phương tiện loại hình xe tuyến cố định vi phạm trong tháng tiếp tục đạt tỷ lệ vi phạm thấp nhất trong các loại hình phương tiện vi phạm.

Thu hồi phù hiệu vi phạm quy định về vận tải tháng 4 năm 2023

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thừa Thiên Huế vừa có quyết định số 1105/QĐ-SGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2023 về việc thu hồi phù hiệu xe vi phạm về vận tải tháng 4 năm 2023. Trong đó, đáng chú ý số phương tiện loại hình xe tuyến cố định vi phạm trong tháng chỉ duy nhất gồm 01 phương tiện và số lần vi phạm tốc độ thấp nhất trong các phương tiện vi phạm.

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp