Sơ đồ tổ chức

Đại hội cổ đông
Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị
Tổng giám đôc
Tổng giá đốc phụ trách vận tải
Phó tổng giám đốc phụ trách nội chính
Phòng tổ chức hành chính
Phòng kế hoạch kinh doanh
Phòng tài vụ thống kê
Xí nghiệp quản lý bến xe Phía Nam
Xí nghiệp quản lý bến xe Phía Bắc
Xí nghiệp quản lý bến xe Quảng Điền
Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp