Sơ đồ tổ chức

Đại hội cổ đông
Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Văn phòng HĐQT
(Phó chủ tịch HĐQT)
Ban Tổng giám đôc
P.Kế hoạch - Tổng hợp
P.Tài vụ
CN Bến xe Phía Nam
CN Bến xe Phía Bắc
CN Bến xe Quảng Điền
Ban Giám đốc các CN
Tổ An ninh
Tổ Dịch vụ
Tổ Đăng tải
Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp