Bảng giá vé xe buýt Phương Trang Huế áp dụng từ 20/6/2024

Công ty vận tải Phương Trang (Futa Bus Lines) chi nhánh Huế vừa thông tin về giá vé xe buýt áp dụng từ ngày hôm nay: 20/6/2024.

Tại đó, đơn vị vận hành khai thác (Công ty vận tải Phương Trang chi nhánh Huế) chủ động kê khai giá vé với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2026 của Bộ tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá, cụ thể mức thu từ ngày 20/6/2024 được công bố tại Fanpage: https://www.facebook.com/PhuongtrangCNHue

1. Tuyến 01: Bến xe Phía Bắc – Khu công nghiệp Phú Bài
 
- Cự ly tuyến: 23,4 km
 
- Điểm đầu: Bến xe phía Bắc;
 
- Điểm cuối: Khu công nghiệp Phú Bài
 
- Lộ trình: Bến xe phía Bắc - Lý Thái Tổ - Lê Duẩn - Cầu Dã Viên - Bùi Thị Xuân - Lê Lợi  -  Hùng Vương - Bà Triệu - Tố Hữu -  Võ Nguyên Giáp - Văn Tiến Dũng - QL49B - An Dương Vương - Nguyễn Tất Thành - KCN Phú Bài và ngược lại
 
2. Tuyến 03: Bx Phía Nam - Vinh Hiền 
 
- Cự ly tuyến: 59,7 km
 
- Điểm đầu: Bến xe phía Nam
 
- Điểm cuối: Khu công nghiệp Phú Bài
 
- Lộ trình: Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Nguyễn Huệ -Lê Hồng Phong - Đống Đa - Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Cầu Phú Xuân - Trần Hưng Đạo – Bến xe Đông Ba – Trần Hưng Đạo - Cầu Phú Xuân – Lê Lợi – Đập Đá - Nguyễn Sinh Cung - QL 49B – Kinh Dương Vương - Cầu Thuận An - Trần Hải Thành - QL49B - Vinh Hiền và ngược lại.
 
3. Tuyến 04: Bx. Phía nam – Thị trấn Phong Điền
 
- Cự ly tuyến: 35,2 km
 
- Điểm đầu: Bến xe phía Nam
 
- Điểm cuối: Bến xe Phong Điền
 
- Lộ trình: Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Bà Triệu -Lê Quý Đôn - Đông Đa - Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Cầu Phú Xuân - Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn - Lý Thái Tổ - Lý Nhân Tông - Cách mạng tháng Tám - Cầu An Lỗ - QL1A – KCN Phong Điền - Phò Trạch -  Bến xe Phong Điền và ngược lại.
 
4. Tuyến 05: Bến xe Phong Điền - Điền Hải – Phong Hải
 
- Cự ly tuyến: 35,3 km
 
- Điểm đầu: Bến xe Phong Điền
 
- Điểm cuối: UBND xã Phong Hải
 
- Lộ trình: Bến xe Phong Điền - QL1A – QL 49B – Cầu Phước Tích – QL49B - Trạm quay đầu xe buýt Phong Hòa (UBND xã Phong Hòa) -  QL49B - Chợ Điền Hương - QL49B - Xã Điễn Môn - QL49B - Xóm Rậy - Phong Hải và ngược lại.
 
5. Tuyến 06: Bx. Phía nam - Bx. Quảng Điền
 
- Cự ly tuyến: 22,6 km
 
- Điểm đầu: Bến xe phía Nam
 
- Điểm cuối: Bến Xe Quảng Điền
 
- Lộ trình: Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Bà Triệu - Lê Quý Đôn- Đống Đa - Lý Thường Kiệt - Hà Nội - Cầu Phú Xuân - Trần Hưng Đạo – Bến xe Đông Ba - Huỳnh Thúc Kháng - Đào Duy Anh - Tăng Bạt Hổ - Cầu Bạch Yến - Tản Đà – ĐT19 - Cầu Nguyễn Chí Thanh - TL8 - Nguyễn Vịnh - TL9- Bến xe Quảng Điền và ngược lại.
 
6. Tuyến 07: Bx. Đông Ba - Bx. Phong Bình
 
- Cự ly tuyến: 44,8 km
 
- Điểm đầu: Bến xe Đông Ba
 
- Điểm cuối: UBND xã Phong Bình
 
- Lộ trình: Bến xe Đông Ba - Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn - Lý Thái Tổ - Lý Nhân Tông - Cách mạng tháng Tám -  Hoàng Trung - Cầu Tứ Phú – ĐT8C - ĐT 11A - Nguyễn Kim Thành - Nguyễn Vịnh – UBND xã Phong Bình và ngược lại.
 
7. Tuyến 08: Bx. Phía Nam- chợ Điền Hương
 
- Cự ly tuyến: 51,5 km
 
- Điểm đầu: Bến xe phía Nam
 
- Điểm cuối: Chợ Điền Hương
 
- Lộ trình: Bến xe Phía Nam– An Dương Vương - Tự Đức - TL10 - Phạm Văn Đồng - QL49B - Đập Thảo Long - Cầu Tam Giang - QL49B - Điền Hải (QL49 B) - Xã Điền Môn (QL49B)  - Chợ Điền Hương và ngược lại.
 
 8. Tuyến 09: Bx. Phía Bắc – Bx. Đông Ba - Vinh Hiền – Lộc Bình
 
- Cự ly tuyến: 60,1 km
 
- Điểm đầu: Bến xe phía Bắc
 
- Điểm cuối: UBND xã Lộc Bình
 
- Lộ trình: Bến xe Phía Bắc - Lý Thái Tổ - Lê Duẩn - Tăng Bạt Hổ - Đào Duy Anh - Huỳnh Thúc Kháng - Bến xe Đông Ba – Trần Hưng Đạo – Cầu Phú Xuân – Lê Lợi - Phan Chu Trinh– Hùng Vương – An Dương Vương – QL 1A – đường Võ Trác – đường Sóng Hồng - đường Thuận Hóa – Khu công nghiệp Phú Đa - đường Tỉnh 10B – TL18 – Cầu Trường Hà - Khu Đỗ xe buýt Vĩnh Thanh (QL49B)-  QL49B - Vinh Hiền – UBND xã Lộc Bình và ngược lại.
 
 9. Tuyến 10: Huế - Lăng Cô
 
 9.1. Nhánh 1:
 
- Cự ly tuyến: 66,2 km
 
- Điểm đầu: Bến xe Đông Ba
 
- Điểm cuối: Trạm Trung chuyển hầm Hải Vân
 
- Lộ trình: Bến xe Đông Ba - Trần Hưng Đạo - cầu Phú Xuân - Hà Nội - Hùng Vương -  An Dương Vương – Nguyễn Tất Thành – khu công nghiệp Phú Bài – chợ Phú Bài – trạm thu phí Phú Bài – Nông – La sơn – Ga Truồi – Lý Thánh Tông – TT Phú Lộc -  QL1A - Lăng Cô – Trạm Trung chuyển hầm Hải Vân và ngược lại.
 
9.2. Nhánh 2: 
 
- Cự ly tuyến: 56,8 km
 
- Điểm đầu: Bến xe Đông Ba
 
- Điểm cuối: Chợ Bình An (xã Lộc Vĩnh)
 
- Lộ trình: Bến xe Đông Ba - Trần Hưng Đạo - cầu Phú Xuân - hà Nội - Hùng Vương -  An Dương Vương – Nguyễn Tất Thành – khu công nghiệp Phú Bài – chợ Phú Bài – trạm thu phí Phú Bài – Nông – La sơn – Ga Truồi – Lý Thánh Tông – TT Phú Lộc -  QL1A – Chân Mây  – Chợ Bình An và ngược lại
 
10. Tuyến 11: Bến xe Đông Ba - Nam Đông (chợ Hương Giang)
 
- Cự ly tuyến: 54 km
 
- Điểm đầu: Bến xe Đông Ba
 
- Điểm cuối: Bãi đỗ xe Chợ Hương Giang (Xã Hương Xuân)
 
- Lộ trình: Bến xe Đông Ba - Trần Hưng Đạo - Cầu Phú Xuân - Hà Nội - Hùng Vương - An Dương Vương - Bến xe phía Nam -  Nguyễn Tất Thành -  Bến xe buýt KCN Phú Bài  -  Nông - ĐT14B - Cầu Khe Tre - ĐT14B - Bãi đỗ xe Chợ Hương Giang và ngược lại.
 
11. Tuyến 12: Bến xe phía nam – Bến xe A Lưới
 
- Cự ly tuyến: 67,6 km
 
- Điểm đầu: Bến xe phía nam
 
- Điểm cuối: Bến xe huyện A Lưới 
 
- Lộ trình: Bến xe Phía Nam – đường An Dương Vương - đường  Võ Văn Kiệt – đường Khải Định - Cầu Tuần - QL49 - Hồ Chí Minh - bến xe A Lưới và ngược lại.
 
12. Tuyến 13: Bến xe Đông Ba - Phong Mỹ 
 
- Cự ly tuyến: 38 km
 
- Điểm đầu: Bến xe Đông Ba
 
- Điểm cuối: Xã Phong Mỹ 
 
- Điểm cuối: UBND xã Phong Mỹ 
 
- Lộ trình: Bến xe Đông Ba - Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn - Lý Thái Tổ -  Lý Nhân Tông - Cách mạng tháng Tám - Cầu An Lỗ - ĐT11B-  Xã Phong Mỹ và ngược lại.
 
13. Tuyến 14: Nam Đông (chợ Hương Giang) - Vinh Hiền
 
- Cự ly tuyến: 65,2 km
 
- Điểm đầu: Bãi đỗ xe chợ Hương Giang
 
- Điểm cuối: UBND xã Vinh Hiền 
 
- Lộ trình: Bãi đỗ xe chợ Hương Giang - ĐT14B - Cầu Khe Tre - ĐT14B - Nông - QL1 - Cầu Trường Hà - Khu Đỗ xe buýt Vĩnh Thanh ( QL49B)-  QL49B - Vinh Hiền và ngược lại.
 
 14. Tuyến 15: Hương Hồ - Thuận An
 
- Cự ly tuyến: 28,8 km
 
- Điểm đầu: Xã Hương Hồ
 
- Điểm cuối: Bến xe Thuận An 
 
- Lộ trình: UBND Phường Hương Hồ - Long Hồ - Đường Văn Thánh (Chợ Hương Hồ) - Đường Văn Thánh - Nguyễn Phúc Nguyên - Cầu Dã Viên - Bùi Thị Xuân - Lê Lợi - Hùng Vương - Lê Quý Đôn - Bà Triệu - Phạm Văn Đồng - QL49 - DT2 - Kinh Dương Vương - Cầu Thuận An – Bến xe Thuận An và ngược lại.
 
15. Tuyến 16: Bx Nguyễn Hoàng - Lăng Khải Định – UBND xã Thủy Bằng
 
- Cự ly tuyến: 11,6 km
 
- Điểm đầu: Bãi đỗ xe Nguyễn Hoàng
 
- Điểm cuối: Xã Thủy Bằng 
 
- Lộ trình: Bx. Nguyễn Hoàng - Lê Duẩn - Cầu Dã Viên - Bùi Thị Xuân - Phan Chu Trinh - Điện Biên Phủ - Lê Ngô Cát - Minh Mạng -  Khải Định - Lăng Khải Định – Khải Định – Cơ Thánh - UBND xã Thủy Bằng và ngược lại.
 
Chỉ tiêu kỹ thuật đối với các tuyến xe buýt như sau: Thời gian hoạt động các tuyến xe buýt trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế: 06h00 – 18h00, riêng một số tuyến như tuyến số 1, tuyến số 3, tuyến số 10 sẽ hoạt động từ 05h00 – 18h00; tuyến số 12 hoạt động từ 5h00 – 17h00; tuyến số 16 (du lịch) hoạt động từ 07h00 – 17h00. Giãn cách trong giờ cao điểm trung bình từ 10 đến 20 phút/1 chuyến, có tuyến 15 phút đến 40 phút/1 chuyến
 
- Tốc độ lữ hành: Bình quân từ 20 đến 40 km/h. Được điều chỉnh theo thực tế về điều kiện đường sá, mật độ giao thông trên đường.
 
-Tổng thời gian thực hiện hành trình: Khoảng 60 phút. Được điều chỉnh theo thực tế về điều kiện đường sá, mật độ giao thông trên đường.
 
- Chất lượng, số lượng, chủng loại của xe khai thác trên tuyến: là xe sản xuất năm 2020-2022  đạt tiêu chuẩn khí thải từ Euro 4 trở lên. Tất cả các xe đều được gắn thiết bị giám sát hành trình, camera giám sát, trang bị thiết bị bán vé tự động (máy PoS). Lắp thiết bị phát song wifi để hành khách sử dụng. Trên xe trang bị đầy đủ các thiết bị: búa thoát hiểm, máy lạnh.
Giá vé tháng ưu đãi cho học sinh, sinh viên suốt tuyến ở mức: 300.000 VNĐ và liên tuyến 400.000 VNĐ/trên tháng. Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ qua số hotline: 1900 638 494. Trân trọng./.

Bình luận

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?