Tin tức cổ đông

Quy định về số cổ phần ưu đãi và cam kết; Tiêu chí xác định là cán bộ trình độ cao.

Đại hội Công đoàn diễn ra vào lúc 19h00 ngày 02/6/2015 đã đi đến thống nhất cao để trình lên Lãnh đạo Công ty .... sử dụng số lao động ở lại Công ty cổ phần được tối đa, giúp tạo công ăn việc làm cho cán bộ đã gắn bó với đơn vị, đồng lòng gắn kết giữa người lao động với Công ty khi đơn vị chuyển qua mô hình hoạt động mới là hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?