Tin Bến Bắc – Quảng Điền

Huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ PCCC & CNCH

Ngày 27-18/10/2022 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức huấn luyện, kiểm tra và cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở Công ty cổ phần Bến xe Huế tại Chi nhánh Bến xe phía Bắc.

Kiểm tra an toàn PCCC & CNCH theo kế hoạch tại Bến Bắc

Ngày 11/10 tại Chi nhánh Bến xe phía Bắc trực thuộc Công ty cổ phần Bến xe Huế đã thực hiện theo thông báo kiểm tra số 578/TB-PC07-Đ2 ngày 30/9/2022 của Phòng cảnh sát PCCC&CNCH về việc kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị.

Tuyến xe hoạt động tại Bến xe Quảng Điền

Chi nhánh Bến xe Quảng Điền trực thuộc Công ty cổ phần Bến xe Huế được thành lập theo quyết định số 1916/QĐ-SGTVT ngày 09/12/2015 của Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế theo tiêu chuẩn Bến xe loại 3. Sau gần 06 năm hoạt động, chi nhánh đã thu hút được một số tuyến khai thác phục vụ hành khách tại huyện Quảng Điền nói riêng và trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, bao gồm:

Quy hoạch luồng tuyến vận tải cố định liên tỉnh đường bộ đến năm 2025-2030 tại Bến xe Quảng Điền

Quy hoạch luồng tuyến được công bố tại Chi nhánh Bến xe Quảng Điền - Công ty cổ phần Bến xe Huế thống kê tại phụ lục I - Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 927/QĐ-BGTVT bao gồm 26/9.350 tuyến.

Danh sách tuyến vận tải cố định liên tỉnh đường bộ đến năm 2025-2030 tại Bến Bắc, Tp Huế

Ngày 15/7, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 927/QĐ-BGTVT công bố danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 13 quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trước đó.

Thông báo về việc doanh nghiệp giảm số chuyến khai thác vận tải khách trên tuyến Huế - Đồng Hới

Thực hiện thông báo số 691/TB-SGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thừa Thiên Huế về việc doanh nghiệp giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô sau khi nhận được công văn số 61/VP.HTX ngày 28/4/2022 của HTX vận tải ô tô thành phố Huế.

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0911167799
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp