Cán bộ - Nhân Viên

Phạm Xuân Sơn Tổng Giám đốc 0234.3819320
Phạm Trung Đức Phó Tổng Giám đốc 0234.3826581 phamtrungduc@hueuni.edu.vn
Phạm Thị Quỳnh Nga Phó Tổng Giám đốc 0234.3826581
Trương Công Đức Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ 0234.3819195 congductruong1971@gmail.com
Nguyễn Ngọc Lâm Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp 0234.3813226 nguyenngoclamlam@gmail.com
Đoàn Minh Thanh Hải Phó phòng Hành chính - Tổng hợp 0234.3831068 doanminhthanhhai1988@gmail.com
Trần Thị Kim Oanh Phòng Kế hoạch - Tài vụ 0234.3819195
Lê Thị Vĩnh Nhơn Phòng Kế hoạch - Tài vụ 0234.3819195
Trần Thị Lài Phòng Hành chính - Tổng hợp 0234.3831068 tranlai21011988@gmail.com
Đặng Văn Thành Giám đốc Bến Nam 0234.653.6666 dvthanhf@gmail.com
Nguyễn Văn Hùng Tổ trưởng Tổ Đăng tài và dịch vụ Bến Nam 0234.3823817 nguyenvanhung75@gmail.com
Nguyễn Như Hà Tổ phó Tổ Đăng tài và dịch vụ Bến Nam 0234.3823817
Nguyễn Thị Hải Yến Tổ phó Tổ Đăng tài và dịch vụ Bến Nam 0234.3823817 huyenhuy@gmail.com
Nguyễn Duy Tổ Đăng tài và dịch vụ Bến Nam 0234.3823817
Nguyễn Thanh Hùng Tổ Đăng tài và dịch vụ Bến Nam 0234.3823817
Ngô Thị Mỹ Linh Tổ Đăng tài và dịch vụ Bến Nam 0234.3823817 mylinhngo471994@gmail.com
Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp