Cán bộ - Nhân Viên

Phạm Xuân Sơn Tổng Giám đốc 0234.6287777 [email protected] 14/03/1982
Phạm Trung Đức Phó Tổng Giám đốc 0234.3826581 [email protected] 10/08/1988
Phạm Thị Quỳnh Nga Phó Tổng Giám đốc 0234.3819320 [email protected] 22/02/1984
Trương Công Đức Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ 0234.3819195 [email protected] 09/06/1971
Nguyễn Ngọc Lâm Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp 0234.3813226 [email protected] 05/03/1975
Đoàn Minh Thanh Hải Phó phòng Hành chính - Tổng hợp 0234.3831068 [email protected] 01/01/1988
Trần Thị Kim Oanh Phó phòng Kế hoạch - Tài vụ 0234.3819195 [email protected] 06/11/1983
Lê Thị Vĩnh Nhơn Phòng Kế hoạch - Tài vụ 0234.3819195 29/05/1973
Trần Thị Lài Phòng Hành chính - Tổng hợp 0234.3831068 [email protected] 21/01/1988
Đặng Văn Thành Giám đốc Bến Nam 0234.6536666 [email protected] 10/10/1980
Dương Mạnh Hùng Phó Giám đốc Bến Nam 0234.3810051 [email protected] 25/02/1967
Nguyễn Thông Phó Giám đốc Bến Nam 0234.3810051 10/10/1967
Đoàn Minh Châu Phó Giám đốc ca Bến Nam 0234.3810051 11/01/1964
Lê Văn Dũng Phó Giám đốc ca Bến Nam 0234.3522716 05/07/1959
Nguyễn Văn Hùng Tổ trưởng Tổ Đăng tài và dịch vụ Bến Nam 0234.3823817 [email protected] 21/06/1975
Nguyễn Mạnh Hà Tổ trưởng Tổ An ninh và duy tu bảo dưỡng Bến Nam 0234.3588491 15/09/1973

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?