Cán bộ - Nhân Viên

Phạm Xuân Sơn Tổng Giám đốc 0234.628.7777 14/03/1982
Phạm Trung Đức Phó Tổng Giám đốc 0234.3826581 [email protected] 10/08/1988
Phạm Thị Quỳnh Nga Phó Tổng Giám đốc 0234.3819320 22/02/1984
Trương Công Đức Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ 0234.3819195 [email protected] 09/06/1971
Nguyễn Ngọc Lâm Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp 0234.3813226 [email protected] 05/03/1975
Đoàn Minh Thanh Hải Phó phòng Hành chính - Tổng hợp 0234.3831068 [email protected] 01/01/1988
Trần Thị Kim Oanh Phó phòng Kế hoạch - Tài vụ 0234.3819195 06/11/1983
Lê Thị Vĩnh Nhơn Phòng Kế hoạch - Tài vụ 0234.3819195 29/05/1973
Trần Thị Lài Phòng Hành chính - Tổng hợp 0234.3831068 [email protected] 21/01/1988
Đặng Văn Thành Giám đốc Bến Nam 0234.653.6666 [email protected] 10/10/1980
Nguyễn Văn Hùng Tổ trưởng Tổ Đăng tài và dịch vụ Bến Nam 0234.3823817 [email protected] 21/06/1975
Nguyễn Như Hà Tổ phó Tổ Đăng tài và dịch vụ Bến Nam 0234.3823817 24/10/1963
Nguyễn Thị Hải Yến Tổ phó Tổ Đăng tài và dịch vụ Bến Nam 0234.3823817 [email protected] 20/06/1983
Nguyễn Duy Tổ Đăng tài và dịch vụ Bến Nam 0234.3823817 08/10/1984
Nguyễn Thanh Hùng Tổ Đăng tài và dịch vụ Bến Nam 0234.3823817 18/02/1989
Ngô Thị Mỹ Linh Tổ Đăng tài và dịch vụ Bến Nam 0234.3823817 [email protected] 04/07/1994
Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp