Gửi email đến chúng tôi

Vui lòng cung cấp các thông tin bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Please choose a username.

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Văn phòng Công ty
97 An Dương Vương, An Đông, Tp Huế
0234 383 1068
Xí nghiệp Bến xe phía Nam
97 An Dương Vương, An Đông, Tp Huế
Xí nghiệp Bến xe phía Bắc
132B LýThái Tổ, An Hòa, Tp Huế
Xí nghiệp Bến xe Quảng Điền
03 Hóa Châu, TT Sịa, Huế
Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0911167799
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp