Hành Khách

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của hành khách

Theo Nghị định số 14/VBHN-BCT ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Bộ Công thương, cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng (hành khách đặt vé) trong lĩnh vực thương mại điện tử rất được coi trọng. Công ty cổ phần Bến xe Huế đã xây dựng chính sách giải quyết tranh chấp, khiếu nại liên quan, cụ thể như sau:

Quyền và trách nhiệm của BQL website TMĐT benxehue.vn

Điều 33 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, quy định thông tin về vận chuyển và giao nhận bao gồm thông tin phân định trách nhiệm của thương nhân (Công ty cổ phần Bến xe Huế) về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận, cụ thể tại website TMĐT benxehue.vn có trách nhiệm như sau:

Quyền lợi và trách nhiệm của hành khách đặt vé

Chính phủ ban hành Nghị định 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, trong đó có quy định về website thương mại điện tử cần thông tin đến hành khách quyền lợi và trách nhiệm của mình khi thao tác trên website. Một số nội dung cần lưu ý, bao gồm:

Quyền và trách nhiệm của đối tác (người bán, nhà cung cấp ...) trên website

Chính phủ ban hành Nghị định 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, trong đó có quy định về website thương mại điện tử cần nêu rõ quyền và trách nhiệm của đối tác trên website. Một số nội dung cần thực hiện, bao gồm:

Thông tin về vận chuyển và giao nhận

Theo khoản 1 Điều 33 Nghị định 52/2013/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 85/2021/NĐ-CP), thương nhân (Công ty cổ phần Bến xe Huế) phải công bố những thông tin sau về điều kiện vận chuyển và giao nhận áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên website:

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp