Văn bản pháp quy

Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (BẢN CÓ MỤC LỤC)

Phiên bản thông tư 12 được Công ty Bến xe Huế tạo mục lục nhằm dễ dàng tham chiếu đến bạn đọc, quý hành khách và dành cho tập thể CBCNV Công ty cổ phần Bến xe Huế tham khảo, phục vụ quý hành khách đơn vị vận tải được tốt nhất./.

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (có mục lục)

Bến xe Huế xin gửi đến các bạn CBCNV Công ty và quý khách hàng, đối tác quan tâm tìm hiểu Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có tạo mục lục để dễ tham chiếu khi đọc có thể download tại đây.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP: QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT (có mục lục)

Bến xe Huế xin gửi đến các bạn CBCNV Công ty và quý khách hàng, đối tác quan tâm tìm hiểu Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ : QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT (có tạo mục lục để dễ tham chiếu khi đọc có thể download tại đây.

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 26/5, Chính phủ đã ban hành Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, thay thế Nghị định 171/2013 và Nghị định 107/2014. Nghị định 46/2016/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ 1/8/2016, trong đó có những lỗi vi phạm sẽ bị phạt rất nặng nhằm tăng sự răn đe.

Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp