HUEBUSCO., Ltd
Số 2276/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 về việc chuyển đổi Công ty TNHH Nhà nước MTV Quản lý Bến xe Thừa Thiên Huế thành Công ty cổ phần Bến xe Huế của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
Trong tương lai, 3 tuyến vận tải khách đường bộ kết nối Việt Nam - Lào - Thái Lan được kỳ vọng sẽ thúc đẩy cơ hội giao thương, du lịch giữa các nước Đông Nam Á.
(Đại-lộ)-Thực hiện công văn số:1848/UBND-GT ngày 7/4/2016 của UBND Tỉnh T.T.Huế về việc tăng cường công tác đảm bảo TT ATGT trong dịp nghĩ lễ 30/4, 1/5, lễ Festival và hè năm 2016; CV số 446/SGTVT-VTPT ngày...
Theo quyết định số 317/QĐ-SGTVT ngày 17 tháng 03 năm 2015 của Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau:
Chuyên phục vụ điểm tâm, giải khát, giặt là áo quần, vỏ bọc+chăn ô tô trong Bến Phía Nam. Địa chỉ: 97 An Dương Vương - TP. Huế