HUEBUSCO., Ltd
Số 2276/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 về việc chuyển đổi Công ty TNHH Nhà nước MTV Quản lý Bến xe Thừa Thiên Huế thành Công ty cổ phần Bến xe Huế của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
Sáng 2/2/2018, tại bến xe phía Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Giao thông Vận tải, Công an Giao thông, trật tự tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần bến xe Huế, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải...
Công ty cổ phần Bến xe Huế hiện nay cho thuê mặt bằng kinh doanh trong khu vực bến xe với các diện tích như sau:
Theo quyết định số 317/QĐ-SGTVT ngày 17 tháng 03 năm 2015 của Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau:
Chuyên phục vụ điểm tâm, giải khát, giặt là áo quần, vỏ bọc+chăn ô tô trong Bến Phía Nam. Địa chỉ: 97 An Dương Vương - TP. Huế