HUEBUSCO., Ltd
Số 2276/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 về việc chuyển đổi Công ty TNHH Nhà nước MTV Quản lý Bến xe Thừa Thiên Huế thành Công ty cổ phần Bến xe Huế của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
(Đại Lộ) – Tổng Giám đốc Công ty CP Bến xe Miền Tây đề nghị các nhà xe áp dụng mức phụ thu không quá 20% trong đợt nghỉ lễ 30/4 -1/5.
Thực hiện công văn số: 2281/UBND-GT ngày 17/4/2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghĩ lễ 30/4, 01/5, Festival làng nghề...
Theo quyết định số 317/QĐ-SGTVT ngày 17 tháng 03 năm 2015 của Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau:
Chuyên phục vụ điểm tâm, giải khát, giặt là áo quần, vỏ bọc+chăn ô tô trong Bến Phía Nam. Địa chỉ: 97 An Dương Vương - TP. Huế