Bảo hiểm hành khách khi di chuyển

Tại Việt Nam, quy định về bảo hiểm hành khách trên xe ô tô đã thay đổi trong thời gian gần đây. Từ ngày 01 tháng 3 năm 2021, theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam, bảo hiểm hành khách trên xe ô tô đã trở thành bắt buộc đối với các loại xe ô tô chở khách có tối thiểu từ 10 chỗ ngồi trở lên.

Dưới đây là một số điểm quan trọng về quy định này:

Loại xe áp dụng: Bảo hiểm hành khách trên xe ô tô bắt buộc áp dụng cho các loại xe ô tô chở khách, bao gồm xe buýt, xe limousine, xe du lịch, và các loại xe tương tự có tối thiểu từ 10 chỗ ngồi trở lên.

Mức bảo hiểm tối thiểu: Mức bảo hiểm tối thiểu phải đáp ứng các quy định về mức bảo hiểm tài sản và trách nhiệm dân sự đối với hành khách, được quy định trong Nghị định 70/2020/NĐ-CP.

Người chủ xe: Người chủ xe ô tô chịu trách nhiệm mua và duy trì bảo hiểm hành khách cho xe của mình.

Hình phạt: Nếu không tuân thủ quy định này, người chủ xe có thể bị áp đặt các hình phạt hành chính, và xe của họ có thể bị tước giấy phép lưu thông.

Nói chung, bảo hiểm hành khách trên xe ô tô là bắt buộc đối với các xe ô tô chở khách có từ 10 chỗ trở lên tại Việt Nam, bao gồm các xe hoạt động trên tuyến cố định tại Công ty cổ phần Bến xe Huế. Quý hành khách nên lựa chọn phương tiện có đóng bảo hiểm an toàn cho hành khách khi di chuyển được niêm yết trên các vé bán tại các phòng vé uỷ thác, tư nhân Chi nhánh Công ty cổ phần Bến xe Huế theo mẫu:

 

Mẫu vé điện tử có đóng bảo hiểm hành khách theo mẫu định dạng tại link.

Mẫu bảo hiểm hành khách cho phương tiện hoạt động tại các Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Bến xe Huế:

Trân trọng!

Bình luận

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?