Triển khai thực hiện quyết định số 189/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2017

Nội dung chi tiết xem tại đây (Quyết định 189/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2017) kèm phụ lục các tuyến cố định được quy hoạch chỉnh sửa bổ sung tại Công ty cổ phần Bến xe Huế: tại đây.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 02346287777
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp