Bổ nhiệm thêm chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Bến xe phía Nam

Theo Quyết định bổ nhiệm cán bộ số 21/QĐ-BX ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Công ty cổ phần Bến xe Huế, chi nhánh Xí nghiệp Bến xe phía Nam vừa được bổ nhiệm đồng chí: Đặng Văn Thành từ chức vụ Tổ trưởng phụ trách Điều độ, Thống kê, Kiểm soát lên làm Phó Giám đốc cùng lĩnh vực bắt đầu từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 trong thời hạn bổ nhiệm là 03 năm. Chi tiết Quyết định tại hình đính kèm.

Hy vọng trong vị trí mới, đồng chí sẽ cùng phối hợp với các Phó Giám đốc hiện tại sẽ có nhiều đóng góp hỗ trợ cho Giám đốc Xí nghiệp, cải thiện chất lượng phục vụ, đưa ra những sáng kiến kinh nghiệm tạo động lực nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn, nâng cao hình ảnh Xí nghiệp nói riêng và Công ty cổ phần Bến xe Huế nói chung trong lòng hành khách, đơn vị vận tải và chủ phương tiện./.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp