Lễ kết nạp 03 Đảng viên mới tại 03 Chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Huế

Thực hiện quyết định kết nạp Đảng viên số 41/QĐ-TU ngày 4/12/2019 và quyết định số 1209,1210/QĐ-TU ngày 12/6/2020 của Thành ủy Huế. Tại Hội trường Công ty cổ phần Bến xe Huế chiều ngày 10/11/2020 đã tổ chức kết nạp 03 Đảng viên tại 03 Chị bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Huế.

Chương trình Kết nạp Đảng

·       Phần thứ 1: Chào cờ, tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu.

·       Phần thứ 2: Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng.

·       Phần thứ 3: Bí thư chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng viên.

·       Phần thứ 4: Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.

·       Phần thứ 5: Đại diện Chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

·       Phần thứ 6: Đại diện Đảng uỷ phát biểu ý kiến.

·       Phần thứ 7: Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

Đến dự Lễ kết nạp Đảng viên có đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Bến xe Huế đã phát biểu chỉ đạo và hướng dẫn những quy định mới mà Đảng viên cần thực hiện. Hy vọng sau Lễ kết nạp các đồng chí Đảng viên mới sẽ kết hợp cùng các Đảng viên đang công tác tại đơn vị luôn gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo giúp đơn vị có nhiều thành tích trong thời kỳ đổi mới. 

Một số hình ảnh ghi nhận từ buổi Lễ kếp nạp:

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp