Hiện trạng sử dụng đất đai tại Công ty cổ phần Bến xe Huế

Hiện Công ty đang sử dụng 3 cơ sở nhà đất gồm Bến xe phía Nam, Bến xe phía Bắc và Bến xe Quảng Điền. Các cơ sở nhà đất này đã được UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép tiếp tục sử dụng làm cơ sở sản xuất kinh doanh (bến xe liên tỉnh) thứ tự lần lượt tại Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 27/01/2015, Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 và Quyết định số 1916/QĐ-SGTVT ngày 09/12/2015. Cụ thể như sau:

BẾN XE PHÍA NAM

+ Vị trí, quy mô và tính chất sử dụng

- Vị trí: Bến xe phía Nam, tọa lạc tại đường An Dương Vương, phường An Đông, thành phố Huế.

- Quy mô diện tích: 14.190.0 m(Mười bốn nghìn, một trăm chín mươi mét vuông)

- Tính chất và hình thức sử dụng: Bến xe khách liên tỉnh - Thuê đất hàng năm.

- Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 23 tháng 01 năm 2015.

- Thời hạn thuê đất: Đến ngày 01 tháng 7 năm 2064.

- Thời điểm tính tiền thuê đất: kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

- Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

BẾN XE PHÍA BẮC

+ Vị trí, quy mô và tính chất sử dụng

- Vị trí: Bến xe phía Bắc, tọa lạc tại đường Lý Thái Tổ, phường An Hòa, thành phố Huế.

- Quy mô diện tích: 19.546.8 m2 (Mười chín nghìn, năm trăm, bốn mươi sáu phẩy tám mét vuông)

- Tính chất và hình thức sử dụng: Bến xe khách liên tỉnh - Thuê đất hàng năm.

- Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 23 tháng 01 năm 2015.

- Thời hạn thuê đất: Đến ngày 01 tháng 7 năm 2064.

- Thời điểm tính tiền thuê đất: kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

- Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

BẾN XE QUẢNG ĐIỀN

+ Vị trí, quy mô và tính chất sử dụng

Bến xe có tổng diện tích đất 5.000m2. Trong đó, diện tích bãi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí đón khách 1.000m2, diện tích bãi đỗ xe dành cho phương tiện khai thác 900m2 và diện tích phòng chờ cho hành khách 150m2.

Với cơ sở hạ tầng khang trang, Bến xe khách liên tỉnh huyện Quảng Điền sẽ góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu kinh doanh vận tải, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao của người dân trên địa bàn…

- Thời hạn thuê đất: Đến ngày 01 tháng 01 năm 2036.

- Thời điểm tính tiền thuê đất: kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

- Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp