Huyện Quảng Điền (Huế) đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 560/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2022 công nhận huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Quảng Điền tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Ảnh đẹp sưu tầm tại huyện Quảng Điền trên Internet.

Năm 2011, huyện Quảng Điền bắt đầu triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại 10 xã, 9 huyện. Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân; từ đó, huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, trong đó tập trung phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Huyện đã thành lập ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM từ huyện đến xã và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ, hội – đoàn viên và quần chúng nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng trong xây dựng NTM.

Qua 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Quảng Điền đã hoàn thành 9/9 tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện; 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đời sống kinh tế, văn hóa của người dân ngày càng được nâng cao, môi trường nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Huyện Quảng Điền hiện có 100% tuyến đường huyện đảm bảo ô tô đi lại và kết nối với trung tâm hành chính các xã trên địa bàn; 100% hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 100% nhà văn hóa, khu thể thao thôn phục vụ tốt hoạt động văn hóa, thể thao của người dân. Các tiêu chí về quy hoạch, thủy lợi, y tế, giáo dục, an ninh trật tự đều đạt theo quy định. Trong đó, Bến xe khách huyện Quảng Điền thuộc Công ty CP Bến xe Huế quản lý rất vinh dự góp đạt tiêu chuẩn bến xe loại 3 vượt yêu cầu (bến loại 4) tại quyết định số 320/QĐ/TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 về yêu cầu bộ tiêu chí về giao thông đạt chuẩn nông thông mới./.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0911167799
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp