Kiểm tra an toàn PCCC & CNCH theo kế hoạch tại Bến Bắc

Ngày 11/10 tại Chi nhánh Bến xe phía Bắc trực thuộc Công ty cổ phần Bến xe Huế đã thực hiện theo thông báo kiểm tra số 578/TB-PC07-Đ2 ngày 30/9/2022 của Phòng cảnh sát PCCC&CNCH về việc kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị.

Một số nội dung kiểm tra được thực hiện tuần tự đầy đủ theo thông báo số 578/TB-PC07-Đ2, trong đó gồm kiểm tra việc tổ chức hoạt động, nguồn nước phục vụ PCCC và CNCH tại cơ sở;

Kiểm tra việc tổ chức hoạt động của lực lượng PCCC tại cơ sở và tình trạng hoạt động của các phương tiện PCCC và CNCH;

Đây là hoạt động cần thiết diễn ra tại đơn vị nhằm chủ động hơn trong công tác phòng ngừa nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dẫn đến cháy nổ, tai nạn và sự cố khác tại Chi nhánh Bến xe phía Bắc trực thuộc Công ty cổ phần Bến xe Huế./.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0911167799
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp