Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên tháng 11/2022

Ngày 21/11/2022, Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Huế nhận được công văn số 142-CV/BTG của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Huế về việc tổ chức Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở tháng 11/2022 diễn ra vào 7h45 sáng ngày 23/11 theo nội dung giấy mời.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe kế hoạch tổ chức tuyên truyền, báo cáo viên trong tháng 11/2022 diễn ra vào buổi sáng cùng ngày của Thành uỷ Huế.

Đồng chí: Nguyễn Dương Anh - Phó Giám đốc Sở thông tin truyền thông Thừa Thiên Huế, báo cáo chuyên đề "Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt với Hue-S".

Đồng chí Lê Viết Hoàn - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố báo cáo Kết quả kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khoá XV và Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 3/11/22 của Bộ Chính trị về "phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Qua hội nghị, báo cáo viên các cấp tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng các nội dung được truyền đạt, phổ biến; kịp thời phát hiện, động viên, khích lệ những đơn vị, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền miệng, đồng thời cần nhắc nhở, phê bình những đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. 

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0911167799
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp