Dở bỏ, điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch Covid đối với thị trấn A Lưới từ 6h00 ngày 02 tháng 9

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, ngày 02 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có quyết định số 2192/QĐ-UBND về việc dỡ bỏ, điều chỉnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với thị trấn A Lưới bắt đầu từ 6h00 ngày 02/9/2021. Cụ thể:

- Điều chỉnh dở bỏ Chỉ thị 16/CT-TTg đối với Tổ 4, Tổ dân phố 2, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế từ 06 giờ 00 phút ngày 02 tháng 9 năm 2021 chuyển sang áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg cho đến khi có thông báo mới.

- Dỡ bỏ giãn cách xã hội đối với thị trấn A Lưới, huyện A Lưới theo Chỉ thị số 15/CT-TTg từ 6 giờ 00 phút ngày 02 tháng 9 năm 2021 để thực hiện theo Thông báo số 144/TB-BCĐ ngày 29/8/2021 của Ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh.

Áp dụng thông báo số 144/TB-BCĐ ngày 29/8/2021 tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới.

Trước đó vào ngày 14/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn Huyện A Lưới. 

Trực ban phòng chống Covid-19 tại Bến xe Huế xin liên hệ số: 0️⃣2️⃣3️⃣4️⃣3️⃣8️⃣1️⃣3️⃣2️⃣2️⃣6️⃣ để cập nhật về tình hình các địa phương, huyện địa bàn khôi phục hoạt động trở lại. 

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp