Hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố lần thứ 9, khoá XII (mở rộng), nhiệm kỳ 2020-2025

Vào lúc 7h30 ngày 10/12/2022 tại Hội trường Thành uỷ Huế (số 27A Trần Cao Vân), Ban Thường vụ Thành uỷ Huế đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Thành phố lần thứ 9, khoá XII (mở rộng), nhiệm kỳ 2020-2025.


Đồng chí Nguyễn Đức Phong - ThUV, Chánh Văn phòng Thành ủy tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Võ Lê Nhật - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố trình bày Tờ trình báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; đồng thời, thông tin kế hoạch của Tỉnh về triển khai xây dựng Đề án Thành phố trực thuộc Trung ương và phương án dự kiến thành lập các đơn vị hành chính.

Đồng chí Lê Đức Hiệp - UVTV, Chỉ huy trưởng BCHQS Thành phố trình bày Tờ trình báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trình bày Tờ trình báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Trần Song - UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố trình bày Tờ trình báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình hành động 69-CTr/TU, ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị chất vấn và thảo luận các nội dung theo Danh mục tài liệu và ý kiến đăng ký Công văn 841-CV/TU, ngày 23/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy.


Các vấn đề được thảo luận, chất vấn gồm vấn đề về phòng chống dịch bệnh, giảm nghèo, thu ngoài quốc doanh, phát triển Đảng viên và một số vấn đề khác.

Đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu tiếp thu ý kiến thảo luận; thông qua Dự thảo các Nghị quyết, các văn bản liên quan và bế mạc Hội nghị bao gồm:

- Dự thảo về Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

- Dự thảo về Nghị quyết quốc phòng, an ninh năm 2023;

- Dự thảo về Nghị quyết công tác xây dựng Đảng năm 2023;

- Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Thành ủy, UBKT Thành ủy;

- Dự thảo Chương trình làm việc năm 2023 của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy.Hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố lần thứ 9, khoá XII (mở rộng), nhiệm kỳ 2020-2025 kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày đã thảo luận những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn trong năm 2023, những năm tiếp theo và thông qua nhiều nội dung quan trọng./.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp