Sở GTVT Huế hướng dẫn chi tiết hoạt động vận tải bằng xe ô tô đến vùng có cấp độ dịch 3, 4

Ngày 8 tháng 11 năm 2021, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản số 1956/SGTVT-VTPT về việc hướng dẫn hoạt động vận tải bằng xe ô tô đến vùng có cấp độ dịch 3, 4 gửi các đơn vị KDVT bằng xe ô tô, bến xe khách (trong đó có Công ty CP Bến xe Huế) ... và các đơn vị có phương tiện vận tải nội bộ tại Huế cụ thể gồm:

Ảnh giao thông tại Huế sưu tầm trên Internet.

Theo Bảng phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP và QĐ 4800/QĐ-BYT ban hành hồi 19h ngày 07/11/2021 của cơ quan có thẩm quyền thì trên địa bàn Thừa Thiên Huế có:

1. Vùng màu Cam (Cấp 3), gồm: các xã Hải Dương, Phú Hậu, Phú Thanh, Vỹ Dạ (thành phố Huế); Quảng Thành (Quảng Điền); Phú Diên, Phú Xuân (Phú Vang); Hương Hữu, Hương Lộc (Nam Đông); Hồng Kim (A Lưới).
2. Vùng màu Đỏ (Cấp 4), gồm: Hương Phong (Huế); Điền Lộc (Phong Điền); Quảng Phú, Quảng Vinh (Quảng Điền); Lăng Cô (Phú Lộc); Hương Phú (Nam Đông).

Theo Quy định tại Quyết định 1812/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2021 của Bộ GTVT ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (Hướng dẫn tạm thời), Sở GTVT yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau cho đến khi có thông báo mới của cơ quan có thẩm quyền:

(1) Đối với địa bàn có dịch ở cấp 3

- Vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt, taxi, hợp đồng, du lịch, vận chuyển học sinh, sinh viên: các đơn vị vận tải khách bố trí phương tiện hoạt động đảm bảo theo nguyên tắc không vượt quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm);

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 4 Mục II Phần 2 và hành khách đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 2 Mục I Phần 2 Hướng dẫn tạm thời.


(2) Đối với địa bàn có dịch ở cấp 4

- Dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô, gồm: vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh, nội tỉnh, xe buýt, hợp đồng, du lịch (trừ xe công nghệ dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử), vận chuyển học sinh, sinh viên;

- Đối với xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ (xe hợp đồng, xe du lịch sử dụng hợp đồng điện tử) có vách ngăn với khách, thanh toán điện tử được phép hoạt động không vượt quá 20% tổng số phương tiện của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện;

- Lái xe phải được tiêm đủ liều vác xin hoặc đã khỏi bệnh và đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 4 Mục II Phần 2; hành khách đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 2 Mục I Phần 2 Hướng dẫn tạm thời;

- Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua địa bàn có dịch ở cấp 4 thì không được dừng, đỗ.
(3) Vận tải nội bộ bằng xe ô tô

- Được phép hoạt động theo hướng dẫn của Sở GTVT tại công văn số 1859/SGTVT-VTPT ngày 22/10/2021 của Sở GTVT về Hướng dẫn việc phòng chống dịch với các đơn vị vận tải nội bộ và có giãn cách chỗ trên phương tiện;
- Lái xe, người trên xe phải đảm bảo các yêu cầu về y tế theo địa bàn có dịch ở cấp độ tương ứng được quy định tại khoản 4 Mục II Phần 2 Hướng dẫn tạm thời.

(4) Vận tải hàng hóa

Hoạt động bình thường nhưng đảm bảo các quy định về phòng chống dịch của các cơ quan có thẩm quyền.

Sở GTVT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện để chung tay phòng chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong qúa trình thực hiện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin về cấp độ dịch để điều chỉnh hoạt động vận tải của đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế.

Toàn văn văn bản số 1956/SGTVT-VTPT ngày 8/11/2021 download tại đây.

Công ty cổ phần Bến xe Huế xin thông báo đến quý hành khách và đơn vị vận tải khai thác các tuyến cố định từ Bến xe Huế đi các tỉnh, thành phố và ngược lại được biết và chủ động trong việc lập kế hoạch vận hành/ ngừng khai thác phòng chống dịch Covid-19. Mọi chi tiết xin liên hệ số: 02343.813.226 (trực ban thông tin Covid Bến xe Huế để cập nhật các tin tức chỉ đạo từ Tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất)./.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0911167799
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp