Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy đột xuất tại Bến Nam

Chiều ngày 11/11/2022 tại Chi nhánh Bến xe phía Nam trực thuộc Công ty cổ phần Bến xe Huế đã tiếp đoàn kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) theo Kế hoạch số 5768/KH-CAT-PC07 ngày 11/10/2022 của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế v/v tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH.

Biên bản kiểm tra thể hiện chi tiết tình hình và kết quả kiểm tra. Phần kiểm tra thực tế đáp ứng yêu cầu về hệ thống lối thoát nạn, nguồn nước phục vụ chữa cháy, khoảng cách an toàn PCCC, giao thông phục vụ chữa cháy, phương tiện PCCC và nghiệp vụ của Đội PCCC cơ sở.

Một số kiến nghị đã được đề nghị triển khai thực hiện thường xuyên, thực hiện ngay và trong năm 2022 nhằm đảm bảo an toàn PCCC cho cơ sở trong quá trình hoạt động yêu cầu lãnh đạo Công ty thực hiện đầy đủ. 

Buổi kiểm tra kết thúc hồi 16h cùng ngày và được lập thành 02 bản để 02 bên có căn cứ thực hiện./

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0911167799
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp