Danh sách các tỉnh, thành phố qua 28 ngày không có dịch (cập nhật) hoạt động tại Bến xe Huế

Công ty cổ phần Bến xe Huế xin cập nhật danh sách các tỉnh, thành phố đã qua 28 ngày không có dịch, có hoạt động tại các Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Bến xe Huế theo số liệu được CDC Huế cung cấp vào 16h ngày 10/8/2021 download tại đây.

Ảnh thắng cảnh cầu Trường Tiền - Thừa Thiên Huế, sưu tầm trên Internet.

Tại đó, theo kết luận thứ 8 trong thông báo số 90/TB-BCĐ ngày 12/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thừa Thiên Huế, cho phép được tái hoạt động vận tải liên tỉnh trên nguyên tắc bình thường mới và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định nếu Sở Giao thông vận tải của các tỉnh/thành đã có 28 ngày không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới đồng ý cho phép được hoạt động trở lại. Danh sách gồm:

TT

Tỉnh, thành phố

Ngày có ca bệnh gần nhất

Thời gian hoàn thành 28 ngày không có dịch

Hoạt động tại chi nhánh Bến xe Huế

1

Quảng Ngãi

9/7

6/8

Bến xe phía Nam

2

Bắc Giang

11/7

8/8

Bến xe phía Bắc

3

Thanh Hóa

12/7

9/8

Bến xe phía Bắc

Các chủ phương tiện, đơn vị vận tải có nhu cầu hoạt động trở lại có thể theo dõi danh sách cập nhật này và liên hệ với Sở Giao thông vận tải sở tại để cấp phép hoạt động trở lại. Trực ban phòng chống Covid-19 tại Bến xe Huế xin liên hệ số: 0️⃣2️⃣3️⃣4️⃣3️⃣8️⃣1️⃣3️⃣2️⃣2️⃣6️⃣ để cập nhật về tình hình các địa phương, huyện địa bàn khôi phục hoạt động trở lại. 

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp