Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên tháng 10/2022

14h ngày 24/10/2022 tại Hội trường Thành uỷ Huế đã diễn ra hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên tháng 10/2022 theo công văn số 135/CV-BTG ngày 21/10/2022 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Huế về thực hiện chế độ thông tin cơ sở định kỳ.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe đồng chí: Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII.

Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 3 đến ngày 9/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung quan trọng như:

1, Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023.

2, Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

3, Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

4, Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới;

5, Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị;

6, Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII;

7, Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2021.

8, Ban Chấp hành Trung ương Hội nghị TW 6 còn thực hiện công tác cán bộ, cụ thể là cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu, phê chuẩn các chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải tại Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV; xem xét, quyết định để cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Quy định số 41 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và Thông báo số 20 về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật đối với các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thành Phong, Huỳnh Tấn Việt, Bùi Nhật Quang.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị và quyết định thi hành kỷ luật Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng do các vi phạm nghiêm trọng về nguyên tắc tập trung dân chủ, về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn đến tài sản, ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của Đảng, chính quyền địa phương và cá nhân đồng chí…

Các cơ sở cần bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, chủ động cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Trung ương bằng Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết sao cho sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của địa phương, đơn vị. Hội nghị kết thúc lúc 16h30 cùng ngày.

Hơn 90 năm qua, Đảng Cộng Việt Nam luôn khẳng định công tác tuyên giáo có vai trò quan trọng, là một lĩnh vực trọng yếu trong công tác lãnh đạo, tuyên truyền, giáo dục, động viên Nhân dân và tổ chức Nhân dân thực hiện nhiệm vụ cách mạng ở mọi thời kỳ, mọi chặng đường đất nước. Để làm được điều đó, công tác tuyên giáo cần có một đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên không chỉ lớn mạnh về số lượng, mà cần đảm bảo về chất lượng, kinh nghiệm thực tiễn, đạo đức cách mạng, nhằm góp phần cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, thực hiện tốt công tác tư tưởng ở từng địa phương, đơn vị, ngành. Đặc biệt tuyên truyền những chương trình đề án lớn của tỉnh, kinh tế - xã hội của địa phương đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân./.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0911167799
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp