Hội nghị phổ biến các quy định mới về pháp luật lao động và quan hệ lao động

Sở lao động thương binh và xã hội ngày 21/10/2022 có giấy mời số 98/GM-SLĐTBXH gửi các doanh nghiệp (bao gồm Công ty cổ phần Bến xe Huế) về tham dự hội nghị phổ biến các quy định mới về pháp luật lao động và quan hệ lao động vào lúc 8h ngày 28/10/2022.

Ông Hồ Dần, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH trao đổi tại hội nghị giúp góp phần nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động trong việc nắm bắt và thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; hạn chế được các cuộc tranh chấp lao động và đình công xảy ra; đời sống, điều kiện làm việc của người lao động ngày càng được cải thiện hơn. 

Đồng thời gửi văn bản số 3052/SLĐTBXH-LĐVL hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo về lao động, việc làm.

Hội nghị còn được nghe Tiến sĩ Nguyễn Duy Phúc, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, Bộ LĐ-TB&XH trao đổi những nội dung quan trọng trong Bộ Luật lao động năm 2019, như tuyển dụng và quản lý lao động; hợp đồng lao động; cho thuê lại lao động; giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề; đối thoại và thương lượng tập thể; pháp luật về tiền lương; thời giờ làm việc; kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; tranh chấp lao động; lao động đặc thù; bảo hiểm xã hội...

Một số hình ảnh ghi nhận tại Hội nghị phổ biến các quy định mới về pháp luật lao động và quan hệ lao động:

Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động trong việc nắm bắt và thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; hạn chế được các cuộc tranh chấp lao động và đình công xảy ra; đời sống, điều kiện làm việc của người lao động ngày càng được cải thiện./.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp