Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên Đán Quý Mão và Lễ Hội Xuân năm 2023 của Công ty CP Bến xe Huế

Ngày 3 tháng 01 năm 2023, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần (CP) Bến xe Huế đã đưa ra Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên Đán Quý Mão và Lễ Hội Xuân năm 2023 số 01/KH-PVT chi tiết nội dung được đính kèm, đồng thời trước đó ban hành Quyết định số 01/QĐ-TGĐ ngày 02 tháng 01 năm 2023 về việc thành lập Ban chỉ đạo phục vụ Tết Nguyên Đán xuân Quý Mão năm 2023 của Công ty. 

Chi tiết Quyết định số 01/QĐ-TGĐ ngày 02 tháng 01 năm 2023 về Thành lập Ban chỉ đạo Phục vụ Tết Nguyên Đán xuân Quý Mão 2023 tại Công ty CP Bến xe Huế của Tổng Giám đốc Công ty.

Các bộ phận Văn phòng, CBCNV Chi nhánh Bến xe trực thuộc Công ty cổ phần Bến xe Huế và các Ông, Bà có tên trong Ban chỉ đạo và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định, kế hoạch phục vụ Tết đã được ban bố nhằm đảm bảo phục vụ hành khách được an toàn, thuận lợi, đáp ứng đủ phương tiện đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Góp phần tạo điều kiện cho nhân dân đoàn tụ gia đình, vui Tết đón Xuân mới an toàn, thuận tiện, văn minh, lịch sử./.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0911167799
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp