Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty (14/4/1994 - 14/4/2024)

Nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty cổ phần Bến xe Huế (14/4/1994 - 14/4/2024) một số hoạt động thiết thực lập thành tích đã được triển khai đồng bộ thực hiện từ các Chi nhánh Bến xe trực thuộc, đại diện Chính quyền, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Hội đồng quản trị và đặc biệt đến toàn thể CBCNV lao động tại Công ty.

Cụ thể, ngày 14/11/2023, Ban Tổng Giám đốc - BCH Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Bến xe Huế đã triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty số 01/PTTĐ-BX theo nội dung chi tiết như sau:

Ngày 25/12/2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bến xe Huế phát động thi đua số 01/TĐ-HĐQT nhằm kêu gọi toàn thể người lao động phát huy truyền thống công ty, nâng cao tự giác, thể hiện trách nhiệm, sức mạnh đoàn kết, phát huy trí tuệ, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất theo nội dung chi tiết, gồm:

Trước đó, tại các Chi nhánh Bến xe trực thuộc và Văn phòng điều hành Công ty đã triển khai thi đua, lập thành tích một số hạng mục chủ yếu nhằm nâng cấp cơ sở vật chất, chất lượng phục vụ và đang trong quá trình hoàn thiện, thi công trước dịp kỷ niệm 30 năm, vào ngày 14/4/2024, cụ thể tại Chi nhánh Bến xe phía Nam và Văn phòng điều hành Công ty triển khai hạng mục thi công mới và chỉnh trang lát đá hoàn thiện công trình cầu thang lối đi lên khu vực đăng tài Bến xe phía Nam và lát đá lối đi lên nhà điều hành văn phòng công ty và đồng thời khời công công trình dịch vụ và thương mại trước khu vực sảnh chính.

Dự kiến, sau khi hoàn thiện các công trình, hạng mục thi công sẽ tiếp tục thi đua lập thành tích triển khai hạng mục nâng cấp lối ra vào tại Chi nhánh Bến xe phía Bắc trong năm 2024. Một số hình ảnh đã, đang triển khai và trong quá trình hoàn thiện ghi nhận được:

Tổ duy tu, bảo dưỡng sửa chữa Công ty cùng các phòng ban liên quan thực hiện việc đầu tư xây dựng, chỉnh trang các công trình và hạng mục công trình đã được phê duyệt trước Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 và chậm nhất là trước 15/3/2024 để hoàn thiện công tác chuẩn bị thi đua, chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty (14/4/1994 - 14/4/2024)./.

Bình luận

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?