Thông báo số 15/TB-BX ngày 04/5/2021 về tăng cường mức phòng chống dịch tại Bến xe Huế

Nhằm tăng cường nhắc nhở, xử lý, nâng cao mức phòng chống dịch tại các Bến xe trực thuộc Công ty, ngày 04 tháng 5 năm 2021 Công ty cổ phần Bến xe Huế có thông báo số 15/TB-BX gửi các đơn vị vận tải, hộ mặt bằng, tập thể CBCNV ... đang khai thác, làm việc tại các Chi nhánh Bến xe Huế để thực hiện đồng bộ các phương pháp phòng chống dịch, kích hoạt lại các biện pháp phòng ngừa đến khi có văn bản thông báo ngừng, mới. Chi tiết thông báo nội dung như sau:

Kính mong quý đơn vị vận tải, hộ mặt bằng, hành khách đi qua các Bến xe tuyên truyền, hỗ trợ, phối hợp thực hiện đồng bộ để đảm bảo công tác phòng chống dịch tại các Bến xe nói riêng và trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Xin chân thành cảm ơn./.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp