Bản công bố thông tin

Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng

Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần công ty tnhh nhà nước mtv quản lý bến xe tt húê khuyến cáo các nhà đầu tư nên đọc kỹ các thông tin trong tài liệu này và quy chế đấu giá trước khi đăng ký tham dự đấu giá.tổ CHỨC PHÁT HÀNH

 

 Chi tiết được nêu trong file đính kèm: download tại đây.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp